Oka Laboratory

京王線談話室

2011年10月号(第149号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月31日(月)22時02分16秒
 

● 京王線

今日の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7425F+9002F  No.2 :8007F+8207F  No.3 :8014F-8214F
 No.4 :8011F+8211F  No.5 :7027F   No.6 :8009F+8209F
 No.7 :7026F   No.8 :7021F?   No.10:7203F+7003F
 No.11:9039F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7024F   No.17:8013F+8213F  No.18:7025F
 No.19:8001F+8201F  No.22:7204F+7002F  No.23:8003F+8203F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9044F   No.65:9037F   No.67:9036F
 No.69:9038F   No.79:9047F   No.81:9031F
 No.83:9032F   No.85:9042F   No.87:9049F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.33:7010F   No.34:8031F
 No.36:9004F   No.53:8032F   No.57:8033F
 No.62:8021F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8002F+8202F  No.42:8008F+8208F

[都営車]
 1T :10-470F   3T :10-450F   5T :10-480F
 21T:10-210F   31T:10-430F   33T:10-380F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1008F  2 :1021F  3 :1013F  4 :1011F
 5 :1023F  6 :1004F  7 :1029F  8 :1002F
 9 :1012F  10:1005F  11:1028F  12:1025F
 13:1032F  14:1024F  15:1027F  16:1014F
 17:1006F  18:1003F  19:1030F  20:1026F
 21:1034F  22:1001F  23:1015F  24:1009F
 25:1031F  26:1007F  27:1033F
 

見たまま【2】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月29日(土)23時23分52秒
 

● 京王線

6014Fさんと重複するものは省きます。

[京八準特快速系統]
 No.1 :8009F+8209F  No.2 :7021F   No.6 :8014F-8214F
 No.7 :8005F+8205F  No.8 :8011F+8211F

[北野準特各停系統]
 No.12:9035F   No.13:7204F+7002F  No.16:7023F
 No.20:7205F+7005F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9044F   No.71:9045F   No.89:9033F

[8両編成]
 No.33:8031F   No.36:8028F   No.54:7010F

[朝限定]
 No.40:7202F+7004F

[都営車]
 35T:10-430F

[桜上水留置・朝]
 8033F、9003F

● 井の頭線

朝と夜で運用が変わっていました。

[朝]
 1 :1027F  3 :1011F  4 :1005F  5 :1009F
 6 :1012F  7 :1034F  8 :1008F  9 :1006F
 10:1032F  11:1003F  12:1021F  13:1002F
 14:1004F

[夜]
 2 :1002F → 1011F   3 :1003F  4 :1006F
 5 :1034F  6 :1005F  7 :1004F  9 :1021F
 10:1030F  13:1005F → 1032F   15:1011F

★ 業務連絡

利用規約3.1に基づき、以下の日時の投稿を削除しました。
・2011年10月29日(土)21時38分58秒
・2011年10月26日(水)20時41分25秒
 

見たまま

 投稿者:6014F  投稿日:2011年10月29日(土)18時50分58秒
 
本日の確認分です。

京八準特・快速系統
No.3:7022F

北野準特・各停系統
No.21:7027F

動物急行
No.42:8006F

競馬急行
No.70:8022F

8連運用
No.64:8029F

都営車
15T:10-270F 25T:10-280F 33T:10-200F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月29日(土)08時59分2秒
 
10/28(金) 朝の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

 No. 1:7203F+7003F  No. 6:7027F   No. 8:9031F
 No. 9:8008F+8208F

 No.14:8005F+8205F  No.26:7211F+7001F

 No.63:9036F   No.67:9048F   No.71:9049F
 No.73:9046F

 No.34:8028F   No.56:9002F

 No.40:7205F+7005F  No.41:8009F+8209F  No.44:7202F+7004F
 No.45:8007F+8207F  No.80:9043F   No.82:8001F+8201F
 No.84:7024F

 27T:10-210F(4801レ) 29T:10-360F(4803レ) 33T:10-380F(1801レ)
 35T:10-370F(5836レ) 55T:10-430F(5837レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月28日(金)22時07分57秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8010F+8210F  No.7 :7025F   No.10:7424F+70F
 No.11:8006F+8206F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8003F+8203F  No.13:7422F+9007F  No.15:7028F
 No.17:7021F   No.18:7022F   No.19:8002F+8202F
 No.21:9035F   No.22:7023F   No.27:8007F+8207F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9047F

[8両編成]
 No.30:8030F   No.33:8032F   No.36:9001F
 No.53:9006F   No.57:8026F   No.62:8022F

[朝限定・10両編成]
 No.42:8011F+8211F

● 井の頭線

 1 :1028F  2 :1007F  3 :1009F  4 :1008F
 5 :1002F  6 :1027F  7 :1034F  8 :1001F
 9 :1003F  10:1032F  11:1014F  12:1011F
 13:1033F(朝)、1006F(夜)  14:1030F(朝)、1029F(夜)
 15:1015F(朝)、1024F?(夜)  16:1004F(朝)、1012F(夜)
 17:1031F(朝)     18:1023F(朝)、1005F(夜)
 19:1029F(朝)、1013F(夜)
 20:1006F  21:1005F  22:1026F  23:1024F
 24:1021F  25:1013F  26:1025F  27:1012F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月28日(金)02時13分15秒
 
10/27(木) の確認です。

 No.39:7010F   No.68:9004F

 15T:10-210F(5839レ) 51T:10-370F(5838Bレ) 55T:10-360F(5840レ) 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月27日(木)18時56分44秒
 
朝および午後の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7425F+7006F  No.2 :8005F+8205F  No.3 :7422F+9007F
 No.4 :7211F+7001F  No.5 :7205F+7005F  No.6 :7204F+7002F
 No.7 :7023F   No.8 :7028F   No.9 :8001F+8201F
 No.10:7022F   No.11:7024F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8006F+8206F  No.13:7424F+9003F  No.14:8010F+8210F
 No.15:7027F   No.16:8008F+8208F  No.17:7203F+7003F
 No.18:7026F   No.19:8011F+8211F  No.20:8009F+8209F
 No.21:7021F   No.22:8004F+8204F  No.23:8007F+8207F
 No.24:8002F+8202F  No.25:7025F   No.26:8014F-8214F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9036F   No.65:9034F   No.67:9041F
 No.69:9049F   No.71:9037F   No.73:9039F
 No.75:9032F   No.77:9031F   No.79:9035F
 No.81:9033F   No.83:9043F   No.85:9048F
 No.87:9045F

[8両編成]
 No.30:8032F   No.31:7010F   No.32:8023F
 No.33:8024F   No.34:8030F   No.35:8028F
 No.36:8031F   No.37:9002F   No.51:(7423F+)9006F
 No.52:8021F   No.53:9004F   No.54:8025F
 No.55:7009F   No.56:8022F   No.57:8027F
 No.60:8026F   No.62:9001F   No.64:8029F
 No.66:8033F

[朝限定・10両編成]
 No.40:8013F+8213F  No.41:9046F   No.42:8009F+8209F
 No.43:7021F   No.44:8007F+8207F  No.45:7202F+7004F
 No.80:9042F   No.82:9047F   No.84:8003F+8203F
 No.86:8012F+8212F

[区間各停]
 No.46:7201F   No.47:7421F

[都営車]
 1T :10-450F   3T :10-460F   5T :10-480F
 21T:10-440F   27T:10-380F   29T:10-230F
 31T:10-270F   33T:10-330F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月27日(木)01時24分57秒
 
10/26(水) 朝の確認です。

 No. 5:8013F+8213F  No. 6:8006F+8206F  No.11:8014F-8214F

 No.13:7422F+7010F  No.14:8007F+8207F  No.25:7023F
 No.26:7205F+7005F

 No.63:9031F   No.67:9048F   No.81:9035F

 No.30:8030F   No.36:7006F   No.51:(7423F+)9004F

 No.40:8005F+8205F  No.42:7021F   No.45:7022F
 No.84:7211F+7001F  No.82:9032F   No.86:8002F+8202F

 5T:10-460F(1803レ) 27T:10-390F(4801レ) 29T:10-350F(4803レ)
 33T:10-340F(1801レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月26日(水)20時51分51秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7425F+7007F  No.2 :8010F+8210F  No.7 :7024F
 No.10:8011F+8211F

[高尾準特各停系統]
 No.12:9049F   No.15:9046F   No.17:7203F+7003F
 No.18:7025F   No.19:7204F+7002F  No.22:8009F+8209F
 No.23:8008F+8208F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9041F   No.71:9047F   No.85:9037F

[8両編成]
 No.32:8024F   No.34:8031F   No.35:8028F
 No.38:8028F   No.52:9001F   No.53:8032F
 No.55:8023F   No.56:8029F   No.57:7009F
 No.62:9002F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7028F

[都営車]
 1T :10-480F   45T:10-440F

● 井の頭線

 1 :1024F  2 :1005F  3 :1007F  4 :1014F
 5 :1026F  6 :1025F  7 :1034F  8 :1001F
 9 :1030F  10:1029F  11:1031F  12:1013F
 13:1033F(朝)、1021F(夜)  14:1028F(朝)、1033F(夜)
 15:1003F(朝)、1023F(夜)  16:1021F(朝)、1011F(夜)
 17:1023F(朝)、1027F(夜)  18:1032F(朝)、1004F(夜)
 19:1009F(朝)、1032F(夜)
 20:1012F  21:1008F  22:1006F  23:1015F
 24:1004F  25:1002F  26:1011F  27:1027F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月26日(水)01時25分28秒
 
10/25(火) の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7425F+900xF  No. 8:7205F+7005F  No. 9:8009F+8209F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7204F+7002F  No.13:7023F   No.14:8008F+8208F
 No.18:7028F   No.26:8013F+8213F

[都営線直通系統]
 No.61:9048F   No.63:9043F   No.67:9037F
 No.71:9033F   No.73:9042F   No.83:9045F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.34:8025F   No.56:8026F

[朝限定]
 No.40:8010F+8210F  No.44:7202F+7004F  No.80:9034F
 No.82:9046F   No.84:8001F+8201F

[夜限定]
 No.28:7026F

[都営車]
 5T:10-450F(1803レ) 27T:10-420F(4801レ) 29T:10-350F(4803レ)
 31T:10-270F(4805レ) 33T:10-440F(1801レ) 35T:10-330F(5836レ)
 47T:10-310F(5521レ) 55T:10-370F(5837レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月25日(火)23時43分16秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8005F+8205F  No.6 :7021F   No.7 :7027F
 No.10:9032F   No.11:8002F+8202F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7022F   No.19:8003F+8203F  No.22:8011F+8211F
 No.24:7211F+7001F  No.28:7026F+F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9035F   No.81:9039F

[8両編成]
 No.32:9007F   No.33:9005F   No.35:8030F
 No.36:8028F   No.53:8033F   No.57:8023F
 No.62:8031F   No.66:8027F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7422F+7010F  No.42:8006F+8206F

[区間各停]
 No.47:7421F

[都営車]
 37T:10-430F   45T:10-200F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1008F  3 :1011F  4 :1012F
 5 :1002F  6 :1029F  7 :1033F  8 :1001F
 9 :1028F  10:1024F  11:1013F  12:1004F
 13:1034F(朝)     14:1032F(朝)、1023F(夜)
 15:1025F(朝) 16:1031F(朝) 17:1030F(朝)、1006F(夜)
 18:1009F(朝)     19:1005F(朝)、1005F(夜)
 20:1015F  21:1021F  22:1014F  23:1003F
 24:1023F  25:1027F  26:1026F  27:1006F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月25日(火)02時24分20秒
 
10/24(月) の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 5:8010F+8210F  No. 9:8013F+8213F

[高尾準特・各停系統]
 No.14:8005F+8205F  No.15:7024F   No.21:8007F+8207F
 No.25:7027F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9041F   No.71:9031F   No.73:9045F
 No.75:9049F   No.81:9048F   No.83:9034F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.33:9003F   No.34:8028F
 No.36:8022F   No.51:7422F+9005F(4201レ)
 No.56:9007F   No.68:9007F(5223レ)

[朝限定]
 No.40:7025F   No.41:8014F-8214F  No.42:8006F+8206F
 No.45:7205F+7005F  No.80:9036F   No.82:8003F+8203F
 No.84:9032F   No.86:8007F+8207F

[夜限定]
 No.39:7006F

[都営車]
 5T:10-470F(1803レ) 15T:10-270F(5839レ) 21T:10-260F(4807レ)
 27T:10-220F(4801レ) 29T:10-440F(4803レ) 31T:10-200F(4805レ)
 33T:10-280F(1801レ) 55T:10-230F(5840レ)


>10/22の9039Fと10/23の9042Fは3月ダイヤベースだと85Kです 【TO-MIXさん】
>駅名の略し方【K.Okaさん】

それぞれフォローありがとうございました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月24日(月)23時39分48秒
 

● 京王線(10.24)

今日の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7425F+7007F  No.2 :8008F+8208F  No.3 :7022F
 No.6 :7204F+7002F  No.7 :7023F   No.8 :8004F+8204F
 No.11:9033F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8002F+8202F  No.13:7424F+9006F  No.18:7021F
 No.22:7211F+7001F  No.24:8001F+8201F  No.26:8012F+8212F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9042F   No.63:9046F   No.69:9047F
 No.85:9037F

[8両編成]
 No.32:8030F   No.51:8033F   No.52:8027F
 No.57:8028F   No.60:8023F

[都営車]
 45T:10-190F

● 京王線(10.23)

昨日の確認分です。飛田3番さんと重複するものは省きます。

[京八準特快速系統]
 No.11:7026F

[北野準特各停系統]
 No.19:7022F   No.20:7023F   No.25:9030F

[都営線直通急行系統]
 69K :9041F   71K :9045F   83K :9047F

[動物・競馬急行]
 No.57:8024F   No.74:8023F   No.82:9039F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.52:8031F

[区間各停]
 No.56:9007F   53T:10-350F

>駅名の略し方【飛田3番さん】
基本的には最初の2文字になっているようですが、
 桜上水:上水
 多磨霊園:霊園
 京王多摩川:多川
 京王多摩センター:多セ
となっています。

● 井の頭線(10.24)

夕方の確認分です。

 1 :1011F  2 :1024F  3 :1028F  4 :1004F
 5 :1021F  6 :1033F  7 :1034F  8 :1001F
 9 :1013F  10:1006F  11:1023F  12:1026F
 15:1027F  18:1025F  19:1030F
 

見たまま(補足)

 投稿者:TO-MIX  投稿日:2011年10月24日(月)09時03分31秒
 
>飛田3番さん

10/22の9039Fと10/23の9042Fは3月ダイヤベースだと85Kです
 

見たまま(10/23)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月24日(月)02時11分53秒
 
10/23(日) の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 2:8012F+8212F  No. 3:7423F+7010F  No. 4:7024F
 No. 6:7025F   No. 7:7202F+7004F  No. 8:8014F-8214F
 No. 9:8013F+8213F

[北野準特・各停系統]
 No.12:7021F   No.14:8006F+8206F  No.15:8001F+8201F
 No.16:7028F   No.17:7203F+7003F  No.21:8010F+8210F
 No.22:8004F+8204F  No.23:7205F+7005F

[8両編成]
 No.31:9003F   No.32:9004F   No.33:8030F
 No.36:8028F   No.54:8033F   No.60:7006F
 No.64:8030F

[都営線直通急行系統]
 65K:9043F(2815レ)  75K:9038F(2818レ)  79K:9033F(1832レ)
 87K:9049F(1829レ)  89K:9035F(6738レ…20:41桜上水4番線回送)

[運番不明]
 9042F:5045レ

[桜上水留置]
 14:06頃8032F,8024F

[都営車]
 1T:10-450F(2826レ)  5T:10-460F(1831レ) 13T:10-2x0F(2822レ)
 19T:10-420F(5804Aレ) 35T:10-280F(2824レ) 37T:10-440F(5802Aレ)
 57T:10-230F(5878Aレ)


「ありがとう3000系」車内吊りが掲出されています。
 

見たまま

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月23日(日)11時39分46秒
 
10/22(土) の確認分です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:8008F+8208F  No. 2:7211F+7001F  No. 3:7204F+7002F
 No. 4:7026F   No. 5:8005F+8205F  No. 6:7205F+7005F
 No. 7:7021F   No. 8:8010F+8210F  No. 9:7022F

[北野準特・各停系統]
 No.17:7422F+7007F  No.18:7423F+7010F  No.19:7202F+7004F
 No.24:8013F+8213F  No.25:7028F

[都営線直通急行系統]
 65K:9048F(6780レ)  69K:9043F(1819レ)  73K:9047F(1815レ)
 77K:9038F(6726レ)  79K:9046F(1817レ)  81K:9034F(1821レ)
 87K:9035F(1820レ)

[8両編成]
 No.37:8031F   No.54:9004F   No.60:8028F
 No.64:9005F

[運番不明]
 9039F:3925レ…2785レ

[都営車]
 19T:10-370F(5880レ) 27T:10-190F(5881レ) 33T:10-410F(5894Aレ)

[桜上水留置]
 12:00頃 8025F,8024F
 22:00頃 9007F,802xF,802xF


新線新宿駅改札脇に「ありがとう3000系」ポスターが掲示されていました。

余談ですが、今月から本線でもATC化されました。
運転席に表示される「次停車駅」が、漢字2文字(一部駅は仮名3文字)のため、
駅名の略し方が気になっていましが、新線新宿の『N新』は、予想できませんでした。
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月22日(土)09時22分1秒
 
10/21(金) の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7205F+7005F  No. 9:7424F+9006F

[高尾準特・各停系統]
 No.25:7026F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9048F   No.73:9041F   No.75:9030F
 No.81:9033F   No.83:9047F

[8両編成]
 No.30:8022F   No.34:8026F   No.66:8028F

[朝限定]
 No.40:8003F+8203F  No.42:7211F+7001F(5005レ)
 No.45:7024F   No.80:9035F   No.84:7022F
 No.86:7204F+7002F

[夕夜間限定]
 No.28:8008F+8208F

[都営車]
 5T:10-450F(1803レ) 15T:10-270F(5839レ) 27T:10-350F(4801レ)
 29T:10-370F(4803レ) 31T:10-230F(4805レ) 55T:10-410F(5840レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月21日(金)22時46分30秒
 
午前中に確認した分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.2 :8006F+8206F  No.5 :8014F-8214F  No.6 :8004F+8204F
 No.7 :7027F   No.8 :9038F   No.9 :7424F+900xF
 No.10:8007F+8207F  No.11:8013F+8213F

[高尾準特各停系統]
 No.12:9049F   No.13:7425F+9003F  No.14:8010F+8210F
 No.15:7025F   No.18:7021F   No.19:8001F+8201F
 No.20:8003F+8203F  No.22:8005F+8205F  No.26:8002F+8202F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9034F   No.67:9036F   No.69:9046F
 No.85:9043F   No.87:9032F

[8両編成]
 No.32:8030F   No.33:8025F   No.36:8031F
 No.51:9004F   No.52:9005F   No.53:9002F
 No.56:8029F   No.57:8032F   No.60:8024F
 No.62:9001F

[朝限定・10両編成]
 No.42:8013F+8213F

[都営車]
 19T:10-190F

● 井の頭線

 1 :1024F  2 :1027F  3 :1006F  4 :1012F
 5 :1032F  6 :1004F  7 :1026F  8 :1013F
 9 :1030F  10:1015F  11:1003F  12:1031F
 13:1007F  14:1011F  15:1005F  16:1002F
 17:1029F  18:1001F  19:1014F  20:1025F
 21:1023F  22:1009F  23:1008F  24:1034F
 25:1033F  26:1021F  27:1028F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月21日(金)01時24分20秒
 
10/20(木) 朝の確認です。

 15T:10-370F(5839レ) 55T:10-310F(5840レ)
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月20日(木)21時20分26秒
 
朝および午後の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7211F+7001F  No.2 :8010F+8210F  No.3 :7425F+9003F
 No.4 :8005F+8205F  No.5 :8003F+8203F  No.6 :7026F
 No.7 :7022F   No.8 :8011F+8211F  No.9 :7204F+7002F
 No.10:7025F   No.11:8002F+8202F

[高尾準特各停系統]
 No.12:7021F   No.13:7423F+7010F  No.14:8006F+8206F
 No.15:7028F   No.16:7424F+9006F  No.17:8004F+8204F
 No.18:7023F   No.19:7205F+7005F  No.21:8008F+8208F
 No.22:8007F+8207F  No.23:8014F-8214F  No.24:8013F+8213F
 No.25:7027F   No.26:7024F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9030F   No.65:9033F   No.67:9036F
 No.69:9041F   No.71:9048F   No.73:9047F
 No.75:9045F   No.77:9043F   No.79:9036F
 No.81:9037F   No.83:9035F   No.85:9039F
 No.87:9042F

[8両編成]
 No.30:8022F   No.31:7007F   No.32:8027F
 No.33:8021F   No.34:8026F   No.35:8033F
 No.36:8023F   No.37:8029F   No.51:(7421F+)9002F
 No.52:7006F   No.53:7009F   No.54:8028F
 No.55:8025F   No.56:9001F   No.57:9007F
 No.60:8032F   No.62:8031F   No.64:9005F
 No.66:8024F

[朝限定・10両編成]
 No.40:8014F-8214F  No.41:8012F+8212F  No.42:7203F+7003F
 No.43:7202F+7004F  No.44:8008F+8208F  No.45:9038F
 No.80:9032F   No.82:8001F+8201F  No.84:8009F+8209F
 No.86:9049F

[区間各停]
 No.46:7201F   No.47:7422F

[都営車]
 1T :10-480F   5T :10-450F   21T:10-380F
 27T:10-190F   29T:10-210F   31T:10-220F
 33T:10-440F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月20日(木)01時00分2秒
 
10/19(水) の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7211F+7001F  No. 9:8007F+8207F

[高尾準特・各停系統]
 No.13:7424F+9006F(1103)→8012F+8212F(5133A) No.14:8013F+8213F
 No.21:9038F   No.25:7022F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9039F   No.73:9035F   No.75:9043F
 No.79:9030F   No.83:9032F

[8両編成]
 No.30:8023F   No.34:8026F   No.51:(7422F+)7009F
 No.56:8031F   No.68:8027F

[朝限定]
 No.40:8012F+8212F  No.42:8004F+8204F  No.45:8003F+8203F
 No.82:9048F   No.84:7025F   No.86:9038F

[都営車]
 5T:10-470F(1803)  15T:10-270F(5839)  21T:10-250F(4807)
 27T:10-340F(4801)  29T:10-370F(4803)  31T:10-390F(4805)
 33T:10-200F(1801)  55T:10-350F(5840)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月19日(水)23時29分42秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8014F+8214F  No.6 :7203F+7003F  No.7 :7028F
 No.8 :8009F+8209F  No.10:7024F   No.11:8001F+8201F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8002F+8202F  No.15:7027F   No.17:8008F+8208F
 No.18:7021F   No.19:8005F+8205F  No.22:7202F+7004F
 No.23:8010F+8210F  No.26:7026F   No.27:8003F+8203F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9037F   No.69:9047F   No.81:9036F

[8両編成]
 No.32:9004F   No.33:8028F   No.36:7007F
 No.38:8029F   No.53:9005F   No.57:8025F
 No.62:8033F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8011F+8211F

[都営車]
 37T:10-280F   45T:10-410F

● 井の頭線

 1 :1021F  2 :1024F  3 :1034F  4 :1031F
 5 :1028F  6 :1023F  7 :1008F  8 :1001F
 9 :1005F  10:1030F  11:1013F  12:1027F
 13:1032F(朝)     14:1025F(朝)、1003F(夜)
 15:1011F(朝) 16:1002F(朝) 17:1012F(朝)、1002 or 09F(夜)
 18:1009F(朝)     19:1006F(朝)、1014F(夜)
 20:1026F  21:1029F  22:1007F  23:1003F
 24:1004F  25:1015F  26:1014F  27:1033F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月19日(水)01時42分23秒
 
10/18(火) 朝の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

 No.87:9034F

 No.80:9031F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月18日(火)20時06分34秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.2 :8013F+8213F  No.7 :7027F   No.10:7025F
 No.11:8001F+8201F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7022F   No.17:8011F+8211F  No.18:7023F
 No.19:8010F+8210F  No.22:7204F+7002F  No.24:7424F+9006F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9039F   No.81:9045F

[8両編成]
 No.32:9003F   No.34:7007F   No.35:8023F
 No.38:8023F   No.52:8033F   No.53:9002F
 No.55:8026F   No.56:8030F   No.57:8022F
 No.62:8029F   No.66:9007F

[朝限定・10両編成]
 No.41:9043F

[都営車]
 1T :10-450F   37T:10-410F   41T:10-190F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1027F  3 :1029F  4 :1004F
 5 :1009F  6 :1032F  7 :1011F  8 :1001F
 9 :1005F  10:1028F  11:1033F  12:1030F
 13:1015F(朝) 14:1024F(朝) 15:1034F(朝)、1006F(夜)
 16:1025F(朝) 17:1006F(朝) 18:1003F(朝)、1008F(夜)
 19:1026F(朝)、1025F(夜)  20:1023F  21:1021F
 22:1012F  23:1002F  24:1014F  25:1008F
 26:1013F  27:1031F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月17日(月)23時51分17秒
 

● 京王線

今日の確認分です。飛田3番さんと重複するものは省きます。

[京八準特快速系統]
 No.2 :8004F+8204F  No.3 :742xF+7010F  No.4 :8010F+8210F
 No.10:7204F+7002F

[高尾準特各停系統]
 No.15:9043F   No.17:7203F+7003F  No.20:8012F+8212F
 No.21:7024F   No.27:8011F+8211F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9038F   No.69:9046F   No.75:9048F
 No.81:9037F   No.83:9031F   No.85:9032F

[8両編成]
 No.32:9003F   No.35:8031F   No.38:8031F
 No.51:9002F(夜)  No.57:8026F   No.62:9004F
 No.68:8027F

[都営車]
 1T :10-460F   3T :10-450F   21T:10-270F
 41T:10-340F   45T:10-330F

● 井の頭線

今朝の確認分です。

 1 :1026F  2 :1008F  3 :1028F  4 :1005F
 5 :1002F  6 :1027F  7 :1034F  8 :1025F
 9 :1003F  10:1032F  11:1014F  12:1004F
 13:1031F  14:1012F  15:1011F  16:1001F
 17:1021F  18:1024F  19:1033F  20:1029F
 21:1006F  22:1009F  23:1013F  24:1007F
 25:1023F  26:1015F  27:1030F
 

見たまま

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月17日(月)23時34分46秒
 
朝の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7424F+9006F  No. 5:8006F+8206F  No. 6:7205F+7005F
 No. 7:7023F   No. 8:8001F+8201F  No. 9:8002F+8202F
 No.11:9036F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7211F+7001F  No.13:7425F+7007F  No.14:8013F+8213F
 No.18:7025F   No.19:7026F   No.22:8003F+8203F
 No.24:8009F+8209F  No.26:8007F+8207F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9047F   No.67:9035F   No.71:9049F
 No.73:9042F

[8両編成]
 No.30:9001F   No.33:8032F   No.34:7009F
 No.36:8021F   No.53:8027F   No.56:9007F

[朝限定]
 No.40:7202F+7004F  No.41:8011F+8211F  No.42:8014F-8214F
 No.44:8012F+8212F  No.45:8008F+8208F  No.80:9034F
 No.82:9041F   No.84:7024F

[都営車]
 5T:10-480F(1803)  27T:10-220F(4801)  29T:10-360F(4803)
 31T:10-250F(4805)  33T:10-400F(1801)  55T:10-190F(5837)
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月17日(月)01時54分5秒
 
10/16(日) の確認でK.Okaさんと重複しない分です。

[京八準特・快速]
 No. 1:7027F   No. 5:7024F   No. 6:7202F+7004F
 No. 7:8008F+8208F  No.10:8007F+8207F  No.11:7022F

[北野準特・各停]
 No.13:7028F   No.15:7424F+9006F  No.21:8009F+8209F
 No.22:8001F+8201F  No.23:7205F+7005F

[都営線直通急行]
 65K:9047F(2815)  67K:9041F(1827)  71K:9046F(1825)
 73K:9031F(6743)  79K:9037F(6732〜6743) 89K:9033F(1823)

[8両]
 No.30:9005F   No.31:8021F   No.32:7007F
 No.34:9003F   No.36:9001F   No.64:8028F

[運番不明]
 9036F:5045レ
 9004F:布田13:10下り回送

[桜上水留置]
 8023F,あき,8026F(13:20頃)

[都営車]
 1T:10-450F(2826)  15T:10-270F(5893)  33T:10-250F(5897)
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月16日(日)23時42分14秒
 
今日の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.2 :8003F+8203F  No.3 :7021F   No.4 :7025F
 No.8 :8011F+8211F  No.9 :8002F+8202F

[北野準特各停系統]
 No.12:9038F   No.18:7211F+7001F  No.20:7023F
 No.24:8014F-8214F

[都営線直通急行系統]
 No.77:9048F   No.81:9030F

[動物・競馬急行]
 No.74:8022F

[8両編成]
 No.37:8029F   No.38:9002F

[都営車]
 13T:10-200F   21T:10-400F   23T:10-370F
 27T:10-310F   35T:10-410F   51T:10-210F
 

見たまま【京王線2】(10/15)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月16日(日)11時42分22秒
 
10/15(土) の確認でK.Okaさんと重複しない分です。

[京八準特・快速系統]
 No. 4:7023F   No. 5:7022F   No. 8:8012F+8212F
 No. 9:8004F+8204F  No.10:8014F-8214F  No.11:8007F+8207F

[北野準特・各停系統]
 No.15:7424F+9006F  No.18:8009F+8209F  No.21:8008F+8208F
 No.22:7027F   No.23:8010F+8210F

[都営線直通急行系統]
 65K:9039F(6780〜稲田堤22:15頃下り回送)   67K:9032F(1827)
 71K:9046F(1825)  73K:9038F(6743)  75K:9048F(6788)
 77K:9049F(1826)  79K:9030F(6732〜6745) 81K:9033F(1821)
 87K:9041F(6784〜6789)

[8両編成]
 No.30:8021F   No.31:9003F   No.32:9004F
 No.36:9008F   No.64:7007F

[運番不明]
 9045F:2785レ

[都営車]
 13T:10-350F(5894)  15T:10-400F(5893)  17T:10-370F(5893A)
 33T:10-360F(5897…5894A)      35T:10-240F(5898)

[桜上水留置]
 8032F,あき,8026F(13:20頃 海側から)
 9007F,?,?      (22:00頃 海側から)


既出でしたらすみません。
笹塚駅下りホームの列車接近メロディが変わっていましたがいつからでしょうか。
(1番線と2番線(当駅止り用?)でも異なっていました)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月16日(日)00時00分1秒
 

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :9043F   No.2 :8013F+8213F  No.6 :8006F+8206F
 No.7 :7203F+7003F

[北野準特各停系統]
 No.12:7028F   No.13:9037F   No.19:7024F
 No.20:7025F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9035F   No.71:9046F   No.83:9047F
 No.89:9034F

[8両編成]
 No.33:9005F   No.54:9002F

[朝・夕限定]
 No.40:7021F

[都営車]
 11T:10-190F   35T:10-240F

[桜上水留置・朝]
 8026F、9007F

各駅の列車接近のアナウンスが編成両数入りのものに更新されています。

>飛田3番さん
No.7とNo.51のフォロー、ありがとうございました。

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1008F  2 :1033F  3 :1003F  4 :1013F
 5 :1007F  6 :1021F  7 :1014F  8 :1023F
 9 :1031F  10:1029F  11:1006F  12:1025F
 13:1004F  14:1026F

夜は以下のように変わっていました。

 1 :1032F  2 :1007F  3 :1023F  4 :1029F
 5 :1013F  6 :1031F  7 :1026F  8 :1014F
 9 :1025F  10:1003F  12:1006F  13:1008F
 14:1021F  15:1005F
 

3000系12月全廃

 投稿者:6014F  投稿日:2011年10月15日(土)09時29分23秒
 
いよいよこのときが来てしまいました。

12月限りで3000系最後の1編成である3028Fの退役が決定しました。7年前の原型終焉(ステンプラ)のときは3014Fが最後まで残りましたが今回の完全引退も形態は変わっているものの正面がスカイブルーの編成ですね。

京王の公式サイトでは「ありがとう3000系フェスタ」を開催するそうです。

http://www.keio.co.jp/news/update/news_release/nr111014v01/index.html

 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月15日(土)09時04分7秒
 
10/14(金) 朝の確認で、K.Okaさんと重複しない分です。

 No. 5:8011F+8211F  No. 6:7202F+7004F

 No.12:7205F+7005F  No.13:8008F+8208F  No.14:8012F+8212F
 No.18:7026F   No.26:7203F+7003F

 No.67:9045F   No.71:9030F   No.73:9047F
 No.75:9048F

 No.30:9004F   No.33:8032F   No.34:9008F
 No.36:9005F   No.53:7010F   No.56:7007F

 No.42:7021F   No.82:9043F   No.84:7022F


 5T:10-450F(1803)  15T:10-220F(5839)  27T:10-360F(4801)
 29T:10-400F(4803)  31T:10-440F(4805)  33T:10-370F(1801)
 55T:10-330F(5840)


>No.7 :7027F? No.51:7423F+900xF

No.7は 7027F で間違いありません。また、No.51は 7423F+9002F でした。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月14日(金)23時53分1秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7424F+9001F  No.2 :8006F+8206F  No.4 :7204F+7002F
 No.7 :7027F?   No.8 :8007F+8207F  No.9 :7025F
 No.10:8014F-8214F  No.11:8001F+8201F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7028F   No.16:7024F   No.17:8009F+8209F
 No.22:8005F+8205F  No.23:7422F+9006F  No.24:8003F+8203F
 No.25:7023F   No.27:8013F+8213F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9039F   No.79:9031F   No.81:9042F
 No.83:9034F

[8両編成]
 No.31:8025F   No.38:9003F   No.51:7423F+900xF
 No.66:8028F

[朝限定・10両編成]
 No.40:8010F+8210F  No.41:8013F+8213F  No.44:7422F+9006F
 No.45:9032F   No.80:9041F   No.86:7211F+7001F

[都営車]
 21T:10-270F   37T:10-240F   41T:10-340F
 45T:10-190F

● 井の頭線

 1 :1025F  2 :1031F  3 :1026F  4 :1014F
 5 :1030F  6 :1028F  7 :1003F  8 :1001F
 9 :1008F  10:1029F  11:1023F  12:1024F
 13:1027F(朝) 14:1033F(朝) 15:1013F(朝)、1009F(夜)
 17:1009F(朝)     18:1002F(朝)、1021F(夜)
 19:1007F(朝)、1033F(夜)  20:1012F  21:1015F
 22:1011F  27:1004F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月14日(金)02時01分43秒
 
10/13(木) 朝の確認です。

[都営車]
 31T:10-200F(4805レ) 33T:10-410F(1801レ) 35T:10-380F(5836レ)
 55T:10-250F(5837レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月13日(木)20時03分6秒
 
朝及び午後の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7422F+9006F  No.2 :8012F+8212F  No.3 :8008F+8208F
 No.4 :9005F → 7026F No.5 :8010F+8210F  No.6 :7205F+7005F
 No.7 :7028F   No.8 :9048F   No.9 :7022F
 No.10:8004F+8204F  No.11:8001F+8201F

[高尾準特各停系統]
 No.12:7203F+7003F  No.13:7425F+7009F  No.14:8009F+8209F
 No.15:7021F   No.16:7025F   No.17:7204F+7002F
 No.18:7024F   No.19:8006F+8206F  No.22:7202F+7004F
 No.23:7023F   No.24:8005F+8205F  No.25:7027F
 No.26:8013F+8213F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9033F   No.63:9031F   No.65:9042F
 No.67:9037F   No.69:9047F   No.71:9039F
 No.73:9034F   No.75:9043F   No.77:9030F
 No.79:9049F   No.81:9046F   No.83:9041F
 No.85:9036F   No.87:9035F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.31:9002F   No.32:8032F
 No.33:8029F   No.34:8025F   No.35:9007F
 No.36:9001F   No.37:7007F

 No.51:(7423F+)7010F No.52:8033F   No.53:9004F
 No.54:8024F   No.55:8030F   No.56:8023F
 No.57:8027F

 No.60:8031F   No.62:9008F   No.64:8022F
 No.66:8026F

[朝限定・10両編成]
 No.40:8014F+8214F  No.41:8007F+8207F  No.42:8011F+8211F
 No.43:7023F   No.44:7026F   No.45:9045F
 No.80:9038F   No.82:9032F   No.84:8002F+8202F
 No.86:8003F+8203F

[区間各停]
 No.46:7201F   No.47:7421F

[都営車]
 1T :10-470F   5T :10-480F   21T:10-270F
 27T:10-400F   29T:10-240F   31T:10-200F
 33T:10-410F

追記:記録を見直したところ、31Tと33Tが逆でしたので修正しました。
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月13日(木)02時05分1秒
 
10/12(水) 朝の確認分で、K.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特]
 No. 5:8014F-8214F  No. 6:7203F+7003F  No. 9:8013F+8213F

[高尾準特]
 No.12:8006F+8206F  No.13:7423F+9006F  No.14:8007F+8207F

[都営線直通]
 63K:9047F(5835)  71K:9043F(1802)  73K:9041F(4808)

[8両]
 No.30:8025F   No.33:8024F   No.36:7007F

[朝限定]
 No.40:8012F+8212F  No.42:7025F   No.44:7205F+7005F
 No.80:9035F   No.82:8004F+8204F  No.84:7204F+7002F

[都営車]
 5T:10-460F(1803)  27T:10-240F(4801)  29T:10-380F(4803)
 31T:10-340F(4805)  33T:10-350F(1801)  35T:10-220F(5836)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月13日(木)00時01分22秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :742xF+7008F  No.2 :8011F+8211F  No.7 :7021F
 No.10:8003F+8203F  No.11:7211F+7001F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.17:9045F   No.18:7023F
 No.19:8010F+8210F  No.22:8009F+8209F  No.24:7202F+7004F
 No.26:8005F+8205F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9031F   No.63:9047F

[8両編成]
 No.34:9005F   No.35:8032F   No.52:8028F
 No.53:9003F   No.55:9007F   No.56:8022F
 No.57:8030F   No.62:9002F

[朝限定・10両編成]
 No.41:9049F

[都営車]
 1T :10-450F   45T:10-270F

● 井の頭線

 1 :1004F  2 :1005F  3 :1029F  4 :1028F
 5 :1006F  6 :1011F  7 :1021F  8 :1001F
 9 :1013F  10:1007F  11:1032F  12:1027F
 13:1014F(朝) 14:1023F(朝) 15:1009F(朝) 16:1002F(朝)
 17:1024F(朝)     18:1003F(朝)、1034F(夜)
 19:1008F(朝)、1003F(夜)  20:1031F  21:1012F
 22:1034F  23:1015F  24:1025F  25:1030F
 26:1033F  27:1026F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月12日(水)01時26分9秒
 
11(火) 朝の確認で、K.Okaと重複しないものです。

 No. 1:7425F+9008F  No. 6:7205F+7005F  No. 8:8005F+8205F
 No. 9:8009F+8209F

 No.12:8004F+8204F  No.13:7422F+9001F  No.14:8006F+8206F
 No.18:9049F   No.25:7021F

 71K:9041F(1802レ)  73K:9038F(4808レ)  75K:9043F(1804レ)
 81K:9047F(5712レ)

 No.30:8029F   No.34:9005F   No.51:(7424F+)9003F
 No.56:9002F

 No.40:8014F-8214F  No.43:7024F   No.45:9046F
 No.80:9039F   No.82:9034F   No.84:8011F+8211F
 No.86:8003F+8203F

 5T:10-460F(1803レ) 15T:10-270F(5839レ) 21T:10-310F(4807レ)
 27T:10-330F(4801レ) 29T:10-370F(4803レ) 31T:10-440F(4805レ)
 33T:10-400F(1801レ)
 55T:10-190F(5840レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月12日(水)00時31分16秒
 
11日(火)の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8012F+8212F  No.7 :7026F → 9039F No.10:7204F+7002F
 No.11:8002F+8202F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7028F   No.17:7202F+7004F  No.19:8001F+8201F
 No.21:7024F   No.22:7022F   No.23:7027F
 No.24:8010F+8210F  No.26:7025F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9030F   No.63:9031F   No.65:9033F
 No.67:9037F

[8両編成]
 No.33:7009F   No.36:7007F   No.53:8025F
 No.57:9007F   No.62:7010F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7423F+9006F  No.42:7027F

[都営車]
 37T:10-430F   45T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1028F  3 :1011F  4 :1012F
 5 :1003F  6 :1014F  7 :1009F  8 :1004F
 9 :1027F  10:1006F  11:1025F  12:1029F
 13:1032F(朝)、1026F(夜)  14:1026F(朝)、1021F(夜)
 15:1033F(朝)、1008F(夜)  16:1031F(朝)、1001F(夜)
 17:1008F(朝)、1024F(夜)  18:1001F(朝)、1013F(夜)
 19:1015F(朝)、1023F(夜)  20:1013F  21:1007F
 22:1034F  23:1023F  24:1024F  25:1030F
 26:1021F  27:1002F
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月10日(月)19時06分1秒
 
極僅かですが、夕方の確認分です。

 No.5 :7425F+9008F  No.7 :7024F   No.19:8010F+8210F
 No.24:8012F+8212F  No.89:9032F

 No.42:8001F+8201F  No.56:9002F   No.57:9007F

 No.30:8024F
 

見たまま【井の頭線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月10日(月)02時06分58秒
 
8日と9日の確認分です。

● 8日(土)

 1 :1012F  2 :1014F  3 :1008F  4 :1026F
 5 :1013F  6 :1002F  7 :1030F  8 :1034F
 9 :1006F  10:1001F  11:1005F  12:1015F
 13:1003F  14:1032F

● 9日(日)

 1 :1030F  2 :1027F  3 :1002F  4 :1008F
 5 :1025F  6 :1013F  7 :1003F  8 :1006F
 9 :1031F  10:1001F  11:1032F  12:1026F
 13:1015F  14:1024F
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月10日(月)02時00分50秒
 
9日(日)の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.3 :8007F+8207F  No.4 :7028F   No.7 :7202F+7004F
 No.8 :7203F+7003F  No.9 :8010F+8210F

[北野準特各停系統]
 No.14:8011F+8211F  No.15:7211F+7001F  No.16:8006F+8206F
 No.19:8005F+8205F  No.24:7025F   No.25:8002F+8202F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9035F   No.71:9047F   No.77:9046F
 No.85:9041F

[動物・競馬急行]
 No.42:8014F-8214F  No.56:9002F   No.57:9007F
 No.74:9005F   No.80:8014F-8214F  No.82:7023F

[8両編成]
 No.32:8022F   No.33:8028F   No.34:8026F
 No.36:8024F   No.37:8021F   No.38:8025F
 No.51:8032F   No.53:7006F   No.60:9008F
 No.62:9005F

[都営車]
 3T :10-470F

9002Fに「京王線で東京競馬場へ行こう!」HMが取り付けられていました。
 

見たまま

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 8日(土)18時17分48秒
 
10/8(土) の確認分です。

[京八準特・快速]
 No. 1:9048F   No. 2:742xF+9006F  No. 4:7025F
 No. 5:8014F-8214F  No. 6:8011F+8211F  No. 7:8009F+8209F
 No. 8:7024F   No.10:7422F+9001F  No.11:7023F

[北野準特・各停]
 No.12:8012F+8212F  No.13:8008F+8208F  No.14:8013F+8213F
 No.18:8010F+8210F  No.19:7022F   No.20:7028F
 No.21:7203F+7003F  No.22:7027F   No.23:8004F+8204F
 No.24:8006F+8206F

[8両]
 No.30:8026F   No.31:8021F   No.32:8031F
 No.33:8024F   No.35:9008F   No.36:9003F(5115レ)→9004F(5158レ)
 No.37:8032F   No.51:7009F   No.52:7006F
 No.54:7010F   No.64:8028F

[朝限定]
 No.41:7021F   No.80:7211F+7001F

[競馬臨]
 No.70:9008F   No.72:8030F   No.82:8008F+8208F

[都営線直通]
 73K:9031F(6767レ)  75K:9046F(6717レ…1848レ)
 77K:9045F(1850レ)  79K:9032F(6756レ)  81K:9038F(2801レ…1845レ)
 83K:9049F(1103レ)

[その他運番不明]
 9034F:2705レ   9036F:5046レ   9039F?:2808レ

[都営車]
 1T:10-460F(1105レ)  3T:10-470F(5703レ)  5T:10-480F?(1846レ)
 11T:10-380F(1101レ) 15T:10-260F(5828Aレ) 17T:10-310F(5827Aレ)
 25T:10-250F(5832レ) 55T:10-400F(2803レ)

[桜上水留置]
 8:15頃 9002F,9007F
 16:30頃 8029Fのみ
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 8日(土)01時05分12秒
 
10/7(金) の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

 No. 1:7423F+9006F  No. 6:7203F+7003F  No. 9:8002F+8202F

 No.12:7205F+7005F  No.13:8005F+8205F  No.14:8001F+8201F
 No.18:7021F   No.26:8003F+8203F

 61K:9047F(2748)  67K:9036F(1009)  71K:9037F(1802)
 73K:9049F(4808)

 No.30:8021F   No.34:8023F   No.56:8030F

 No.40:8010F+8210F  No.44:8004F+8204F  No.80:9030F
 No.82:9033F   No.84:8012F+8212F

 5T:10-480F(1803)  21T:10-240F(5720)  27T:10-350F(4801)
 29T:10-420F(4803)  31T:10-380F(4805…5830B)
 33T:10-370F(1801…5724)      35T:10-270F(5836)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月 7日(金)22時43分15秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.2 :8011F+8211F  No.5 :8013F+8213F  No.7 :7027F
 No.8 :7211F+7001F  No.10:8006F+8206F  No.11:9031F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7024F   No.19:8014F+8214F  No.22:7204F+7002F
 No.27:7424F+9004F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9045F   No.65:9038F   No.81:9032F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.35:7009F   No.36:8026F
 No.38:8031F   No.53:9001F   No.57:8022F
 No.62:8032F   No.66:8025F   No.68:8033F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7023F   No.42:8007F+8207F

[都営車]
 37T:10-220F   41T:10-430F   45T:10-410F

● 井の頭線

 1 :1006F  2 :1033F  3 :1024F  4 :1021F
 5 :1011F  6 :1002F  7 :1008F  8 :1023F
 9 :1012F  10:1005F  11:1030F  12:1034F
 13:1003F(朝) 14:1026F(朝) 15:1031F(朝)、1013F(夜)
 16:1001F(朝) 17:1013F(朝) 18:1032F(朝)、1015F(夜)
 19:1014F(朝・夜)    20:1028F  21:1029F
 22:1007F  23:1004F  24:1009F  25:1015F
 26:1025F  27:1027F
 

見たまま

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 7日(金)02時34分16秒
 
10/6(木) の確認分です。

 No. 1:7423F+9006F  No. 2:8001F+8201F  No. 5:8010F+8210F
 No. 6:7023F   No. 7:7026F   No. 8:7024F
 No. 9:8014F-8214F  No.11:9045F

 No.13:7422F+7006F  No.14:8008F+8208F  No.15:9035F
 No.18:7022F   No.22:7028F   No.25:7027F
 No.26:8004F+8204F

 67K:9041F(1009)  71K:9049F(1802)  73K:9042F(4808)
 75K:9048F(1804)  81K:9038F(5712〜4707) **K:9036F(4721)
 **K:9030F(5725)

 No.30:7007F   No.33:9005F   No.34:8031F
 No.36:9008F   No.51:(7425F+)9002F No.56:8025F

 No.40:8009F+8209F  No.41:7211F+7001F  No.42:8013F+8213F
 No.45:9047F   No.80:9043F   No.82:7021F
 No.84:7025F   No.86:8007F+8207F

 No.28:7211F+7001F

 5T:10-460F(1803)  15T:10-270F(5839)  27T:10-250F(4801)
 29T:10-440F(4803)  31T:10-410F(4805)  33T:10-400F(1801)
 37T:10-370F(5841)  47T:10-280F(5521)  55T:10-190F(5840)
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 5日(水)23時54分52秒
 
10/5(水) の確認で、K.Okaさんと重複しない分です。

[京八準特・快速]
 No. 5:8009F+8209F  No. 8:9046F   No. 9:8004F+8204F

[高尾準特・各停]
 No.12:7025F   No.13:7423F+9006F  No.14:8010F+8210F

[8両]
 No.30:8021F   No.33:8032F   No.34:9008F
 No.36:8030F   No.64:8027F   No.68:7010F

[朝限定]
 No.40:8005F?+8205F? No.42:7205F+7005F  No.44:8013F+8213F
 No.80:9047F   No.82:7024F

[都営線直通]
 67K:9037F(1009)  71K:9048F(1802)  73K:9030F(4808)

[都営車]
 5T:10-450F(1803)  27T:10-350F(4801)  29T:10-310F(4803)
 31T:10-240F(4805)  33T:10-360F(1801…6700A〜6707A)
 55T:10-440F(5837)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月 5日(水)21時22分29秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :8006F+8206F  No.2 :8008F+8208F  No.6 :8003F+8203F
 No.7 :7026F   No.10:8007F+8207F  No.11:7021F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7023F   No.17:7424F+900xF  No.18:7027F
 No.19:7204F+7002F  No.22:7211F+7001F  No.24:7022F
 No.26:8001F+8201F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9041F

[8両編成]
 No.35:9001F   No.52:7009F   No.53:7010F
 No.55:8031F   No.56:8028F   No.57:8026F
 No.62:7007F

[朝限定]
 No.41:8012F+8212F

[都営車]
 45T:10-200F

>No.41【飛田3番さん】
フォロー、ありがとうございました。

● 井の頭線

 1 :1031F  2 :1032F  3 :1009F  4 :1028F
 5 :1002F  6 :1027F  7 :1004F  8 :1005F
 9 :1034F  10:1033F  11:1014F  12:1026F
 13:1007F(朝)、1007F(夜)  14:1006F(朝)
 15:1029F(朝)、1023F(夜)  16:1003F(朝)、1021F(夜)
 17:1023F(朝)     18:1024F(朝)、1030F(夜)
 19:1025F(朝) 20:1008F  21:1021F  22:1012F
 23:1001F  24:1030F  25:1013F  26:1011F
 27:1015F

1008Fが出場しました。
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 5日(水)01時49分2秒
 
10/4(火) の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7422F+7006F  No. 2:8010F+8210F  No. 6:7203F+7003F
 No. 8:7204F+7002F  No. 9:8002F+8202F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7027F   No.14:9032F   No.15:7022F
 No.18:7025F   No.19:8006F+8206F  No.22:8014F-8214F

[都営線直通系統]
 63K:9030F(5835…6708A) 67K:9046F(1009)  71K:9037F(1802)
 73K:9043F(4808)  75K:9048F(2746)  **K:9038F(2748)

[8両編成]
 No.30:9008F   No.32:9001F   No.34:8032F
 No.38:8023F   No.56:8021F

[朝限定]
 No.40:8013F+8213F  No.44:8012F+8212F  No.80:9034F
 No.82:8007F+8207F

[都営車]
 5T:10-460F(1803)  21T:10-410F(5720)  27T:10-380F(4801)
 29T:10-400F(4803)  31T:10-430F(4805)  31T:10-430F(5830B)
 33T:10-370F(1801)  35T:10-390F(5836)
 41T:10-200F(桜上水4番23:20着 上り回送)

・K.Okaさん
 No.41は 8009F+8209F でした。(4703レにて確認)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月 4日(火)23時59分51秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8005F+8205F  No.7 :7026F   No.10:8001F+8201F
 No.11:9049F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7022F   No.19:8006F+8206F  No.21:8013F+8213F
 No.22:8014F-8214F  No.23:8011F+8211F  No.24:7024F
 No.26:8009F+8209F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9038F   No.65:9035F   No.67:9031F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.36:9005F   No.53:9007F
 No.57:8031F   No.62:8027F

[朝限定]
 No.41:8009F?+8209F? No.42:8011F+8211F

[都営車]
 37T:10-210F   45T:10-340F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1031F  3 :1033F  4 :1025F
 5 :1011F  6 :1034F  7 :1009F  8 :1001F
 9 :1026F  10:1014F  11:1030F  12:1032F
 13:1015F(朝)、1021F(夜)  14:1013F(朝)、1028F(夜)
 15:1024F(朝)、1027F(夜)  16:1002F(朝)、1012F(夜)
 17:1027F(朝)、1023F(夜)  18:1006F(朝)、1029F(夜)
 19:1012F(朝)、1006F(夜)  20:1004F  21:1021F
 22:1028F  23:1003F  24:1029F  25:1023F
 26:1005F  27:1010F

1009FがATCを搭載して出場しました。
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 4日(火)00時55分25秒
 
10/3(月) 朝の確認です。

 63K:9037F(4800)  81K:9038F(5703)  87K:9030F(6707)

 1T:10-450F(2801)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年10月 3日(月)23時59分4秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :742xF+7007F  No.6 :8003F+8203F  No.7 :7028F
 No.10:7205F+7005F  No.11:9031F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7027F   No.18:9042F   No.22:7024F
 No.23:8001F+8201F  No.24:8008F+8208F  No.26:8012F+8212F
 No.27:7211F+7001F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9035F

[8両編成]
 No.30:9001F   No.52:9006F   No.53:8029F
 No.57:8021F   No.62:9004F

[朝限定]
 No.42:8001F+8201F

[都営車]
 45T:10-410F

● 井の頭線

 1 :1006F  2 :1026F  3 :1014F  4 :1010F
 5 :1012F  6 :1015F  7 :1003F  8 :1001F
 9 :1013F  10:1007F  11:1029F  12:1024F
 13:1034F(朝) 14:1004F(朝) 15:1025F(朝)
 16:1011F(朝)、1034F(夜)  17:1030F(朝) 18:1032F(朝)
 19:1005F(朝)、1027F(夜)  20:1033F  21:1021F
 22:1031F  23:1027F  24:1023F  25:1002F
 26:3028F  27:1028F
 

見たまま

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年10月 2日(日)17時48分50秒
 
本日の確認です。

●京王線
[京八準特・快速系統]
 No. 2:9033F   No. 3:7203F+7003F  No. 6:8004F+8204F
 No. 7:8011F+8211F

 No. 8:7026F(2709レ) No. 9:7025F(2711レ)→7026F(3048レ)
 (No.8とNo.9運用の関係がよく分かりません)

 No.10:742xF+9008F  No.11:7021F

[北野準特・各停系統]
 No.12:8005F+8205F  No.13:9035F
 No.14:8003F+8203F(3905レ)→9032F(3944レ)  No.16:7204F+7002F
 No.19:8007F+8207F  No.20:7028F   No.21:8002F+8202F
 No.27:8014F-8214F

[都営線直通系統]
 73K:9034F(6719…9034F(1839)     77K:9041F(6750)
 81K:9044F(2801)  85K:9045F(1107)  89K:9030F(1838)
 3T:10-480F(5703)

[本線各停]
 No.34:9001F   No.37:8029F   No.38:9007F
 No.42:8009F+8209F  No.51:9003F   No.60:8023F
 No.64:7006F

[その他]
 No.80:8009F+8209F  No.82:8012F+8212F
 1300レ:9043F

[都営車]
 23T:10-430F(5816A)  55T:10-440F(2803)

[桜上水留置]
 8021F,8024F,8028F


●井の頭線
 01:1028F  03:1034F  05:1032F  07:1024F
 09:1005F  12:1025F  14:1013F
 

見たまま(10/02)

 投稿者:Tc7811  投稿日:2011年10月 2日(日)15時12分43秒
 
今日の見たままです。
【本線】
No.4:7027F No.5:8010F No.15:7423F+7007F No.22:8006F+8206F No.25:7005F+7205F
No.33:9005F No.54:7010F
【競馬場線】
53T:10-310F
【都営直通系統】
67K:9046F 71K:9047F 75K:9042F
【桜上水駅留置線】
住宅公園側から、8028F、80--F(不明)、8021Fの順でした。
ATSからATCに切り替わったようです(YMKEYさん)
まだ京王のHPには記載されていませんでしたが、私も切り替えを確認しました。駅間距離の短い仙川〜つつじヶ丘間では、仙川停車中から減速パターンで表示されていました。(快速橋本行きの電車で確認)
 

ATC

 投稿者:YMKEY  投稿日:2011年10月 2日(日)10時11分17秒
 
本日より、京王線(井の頭線を除く)全線、ATSからATCに切り替わったようです、信号機がすべて消灯しており、   全ての踏切に保安員が監視していました。
 


正当なCSSです!