Oka Laboratory

京王線談話室

2011年11月号(第150号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月30日(水)21時55分14秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.2 :8009F+8209F  No.5 :8008F+8208F
 No.7 :9049F   No.9 :8001F+8201F  No.10:8013F+8213F
 No.11:9048F

[高尾準特各停系統]
 No.12:7027F   No.15:7021F   No.19:8006F+8206F
 No.22:8003F+8203F  No.23:7424F+7006F  No.24:7022F
 No.26:8011F+8211F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9035F   No.69:9038F

[8両編成]
 No.32:8033F   No.33:8028F   No.34:9002F
 No.36:9008F   No.38:8024F   No.52:8025F
 No.53:9004F   No.57:8032F   No.62:8026F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7211F+7011F  No.42:7424F+7006F

● 井の頭線

 1 :1027F  2 :1005F  3 :1025F  4 :1010F
 5 :1028F  6 :1008F  7 :1013F  8 :1021F
 9 :1030F  10:1012F  11:1029F  12:1014F
 13:1015F(朝)     14:1002F(朝)、1032F(夜)
 15:1024F(朝) 16:1003F(朝) 17:1006F(朝)、1009F(夜)
 18:1009F(朝) 19:1032F(朝) 20:1001F  21:1022F
 22:1026F  23:1004F  24:1033F  25:1031F
 26:1011F  27:1007F
 

見たまま【京王線2】(11.29)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月30日(水)00時02分13秒
  11/29(火) 朝の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

 No. 2:8004F+8204F  No. 6:7202F+7004F  No. 8:8011F+8211F
 No. 9:8014F-8214F  No.11:8003F+8203F

 No.12:7025F   No.13:7022F   No.14:8008F+8208F
 No.25:7424F+700xF

 No.75:9041F

 No.30:8028F   No.34:8030F   No.51:(7425F+)900xF
 No.56:8021F   No.64:8025F

 No.40:8012F+8212F  No.43:7028F   No.44:9045F
 No.80:9042F   No.82:7205F+7005F  No.84:9049F

 5T:10-460F   15T:10-430F   21T:10-260F
 27T:10-360F   29T:10-380F   31T:10-350F
 33T:10-420F   37T:10-210F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月29日(火)23時47分43秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.5 :8005F+8205F  No.7 :7021F
 No.10:7023F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.19:8002F+8202F  No.23:7028F
 No.26:7211F+7011F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9032F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.35:9002F   No.36:9003F
 No.51:9004F(夜)  No.52:8022F   No.53:9008F
 No.57:7007F   No.62:9006F   No.66:8023F

[朝限定・10両編成]
 No.41:9047F   No.42:7027F

● 井の頭線

 1 :1015F  2 :1022F  3 :1021F  4 :1012F
 5 :1005F  6 :1026F  7 :1024F  8 :1001F
 9 :1030F  10:1028F  11:1033F  12:1007F
 13:1011F(朝)、1010F(夜)  14:1009F(朝)
 15:1003F(朝)、1029F(夜)  16:1031F(朝)、1008F(夜)
 17:1029F(朝)     18:1032F(朝)、1014F(夜)
 19:1006F(朝)、1002F(夜)
 20:1004F  21:1010F  22:1027F  23:1013F
 24:1008F  25:1002F  26:1014F  27:1025F
 

見たまま【京王線】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月28日(月)23時52分37秒
  11/28(月) の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:9047F   No. 5:8012F+8212F  No. 6:8007F+8207F
 No. 7:7022F   No. 8:8013F+8213F  No. 9:8002F+8202F
 No.11:8003F+8203F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7211F+7011F  No.13:8010F+8210F  No.14:8001F+8201F
 No.15:7025F   No.18:7028F   No.22:8004F+8204F
 No.25:7021F   No.26:7202F+7004F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9038F   No.73:9044F   No.75:9046F
 No.81:9037F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.33:8026F   No.34:8028F
 No.36:8024F   No.51:(7422F+)9008F No.56:9006F

[朝限定]
 No.40:7023F   No.41:7203F+7003F  No.42:7424F+9007F
 No.45:7026F   No.80:9045F   No.82:8011F+8211F
 No.84:9039F   No.86:8009F+8209F

[都営車]
 3T:10-450F    5T:10-480F   15T:10-360F
 21T:10-230F   27T:10-210F   29T:10-380F
 31T:10-240F   33T:10-440F   55T:10-350F

26日(土)から『忘年会臨』の案内の車内吊りが出ています。
今年の深夜増発は特急ではなく準特急が2本と、通勤快速1本となっています。
 

運行情報・続

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月27日(日)11時12分4秒
  京王線は運転を再開しました。  

運行情報

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月27日(日)10時42分54秒
  柴崎〜国領間で人身事故が発生しました。この関係で京王線は運転を見合わせています。  

見たまま【京王線2】(11.26)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月27日(日)01時14分36秒
  11/26(土) の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 5:8001F+8201F  No. 6:8010F+8210F  No. 9:8008F+8208F
 No.10:7423F+7007F  No.11:8003F+8203F

[北野準特・各停系統]
 No.14:8004F+8204F  No.15:7211F+7011F  No.16:7021F
 No.21:7025F   No.22:8006F+8206F  No.23:8009F+8209F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9046F   No.79:9042F   No.87:9038F
 No.89:9039F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.31:8030F   No.52:8033F
 No.64:9002F

[桜上水留置]
 8029F,8027F(13:30頃)

[都営車]
 15T:10-320F   23T:10-360F   25T:10-220F
 29T:10-260F   33T:10-230F   37T:10-340F
 53T:10-420F
 

見たまま(11.26)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月26日(土)23時36分39秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :8005F+8205F  No.2 :9032F   No.7 :8014F-8214F
 No.8 :7425F+7010F

[北野準特各停系統]
 No.12:9048F   No.13:8002F+8202F  No.19:7203F+7003F
 No.20:7023F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9037F   No.71:9045F   No.83:9035F

[8両編成]
 No.33:9004F   No.34:8022F   No.36:8031F
 No.54:9003F

[朝限定]
 No.40:8007F+8207F

[区間各停]
 No.56:9006F

[都営車]
 3T :10-480F   11T:10-350F

● 井の頭線

 1 :1002F  2 :1032F  3 :1026F  4 :1004F
 5 :1009F  6 :1015F  7 :1024F  8 :1031F
 9 :1029F  10:1001F  11:1014F  12:1030F
 13:1003F  14:1021F
 

見たまま【京王線2】(11.25)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月26日(土)10時47分3秒
  11/25(金) の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 2:8010F+8210F  No. 6:7211F+7011F  No.11:8002F+8202F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7205F+7005F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9033F   No.83:9045F   No.34:8022F

[8両編成]
 No.51:(742xF+)9003F No.56:7009F

[朝限定]
 No.41:8001F+8201F  No.43:7202F+7004F  No.44:7021F

[夜限定]
 No.28:9032F

[都営車]
 15T:10-260F   27T:10-330F   29T:10-390F
 37T:10-400F
 

見たまま(11.25)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月25日(金)22時14分16秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7425F+7010F  No.5 :8004F+8204F  No.7 :7024F
 No.9 :8003F+8203F

[高尾準特各停系統]
 No.13:7424F+9008F  No.14:9032F   No.16:7203F+7003F
 No.25:7027F   No.26:7204F+7002F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9041F   No.75:9046F   No.85:9044F

[8両編成]
 No.30:9006F   No.36:8030F   No.64:8033F

[朝限定・10両編成]
 No.40:9034F   No.42:8009F+8209F  No.82:8005F+8205F
 No.84:7022F   No.86:8007F+8207F

[都営車]
 5T :10-470F   27T:10-330F   29T:10-390F
 31T:10-350F   33T:10-240F   47T:10-410F
 49T:10-230F

● 井の頭線

 1 :1031F  2 :1013F  3 :1005F  4 :1032F
 5 :1029F  6 :1015F  7 :1026F  8 :1001F
 9 :1014F  10:1025F  11:1024F  12:1003F
 13:1033F(朝)     14:1008F(朝)、1027F(夜)
 15:1028F(朝)、1011F(夜)  16:1006F(朝)、1008F(夜)
 17:1011F(朝)     18:1030F(朝)、1028F(夜)
 19:1007F(朝) 20:1004F  21:1022F  22:1027F
 23:1002F  24:1012F  25:1034F  27:1009F
 

見たまま【京王線】(11.24)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月25日(金)01時50分12秒
  [京八準特・快速系統]
 No. 1:7202F+7004F  No. 5:8005F+8205F  No. 6:7205F+7005F
 No. 7:7028F   No. 8:8014F-8214F  No. 9:8002F+8202F
 No.11:7023F

[高尾準特・各停系統]
 No.12:7025F   No.14:7211F+7011F  No.15:7027F
 No.18:7021F   No.21:8010F+8210F  No.22:8006F+8206F
 No.25:7024F   No.26:9037F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9033F   No.67:9044F   No.71:9043F
 No.73:9045F   No.75:9048F   No.81:9046F
 No.83:9038F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.33:8028F   No.34:8022F
 No.36:9005F   No.51:(7425F+)7006F No.53:8024F
 No.56:9007F

[朝限定]
 No.40:8012F+8212F  No.41:8004F+8204F  No.42:8010F+8210F
 No.45:7022F   No.80:9030F   No.82:9034F
 No.84:7026F   No.86:8009F+8209F

[夜限定]
 No.39:9003F

[都営車]
 5T:10-470F   15T:10-220F   27T:10-380F
 31T:10-190F   33T:10-410F   37T:10-260F
 55T:10-430F
 

見たまま【京王線・昨日分】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月24日(木)22時18分45秒
  11/23(水・祝)の確認分です。飛田3番さんと重複するものは省きます。

[京八準特快速系統]
 No.3 :7023F   No.5 :8001F+8201F  No.6 :8012F+8212F

[北野準特各停系統]
 No.16:7027F   No.17:7022F   No.18:8004F+8204F
 No.19:8011F+8211F  No.24:8008F+8208F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9047F   No.85:9043F   No.87:9033F
 No.89:9049F

[8両編成]
 No.31:8028F   No.32:9008F   No.33:8031F
 No.34:8022F   No.35:8027F   No.36:7009F
 No.52:7007F   No.53:8030F   No.55:9005F

[朝限定]
 No.40:8010F+8210F  No.41:7025F

[区間各停]
 53T:10-250F

[都営車]
 11T:10-200F

>No.23:742xF+9006F【飛田3番さん】
付属は7424Fでした。
 

見たまま【京王線】(11.23)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月24日(木)01時38分42秒
  11/23(水・祝)の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7024F   No. 2:8013F+8213F  No. 4:7021F
 No. 7:8005F+8205F  No. 8:8007F+8207F  No. 9:8002F+8202F

[北野準特・各停系統]
 No.12:7026F   No.13:9039F   No.14:8003F+8203F
 No.15:7204F+7002F  No.20:7028F   No.21:7202F+7004F
 No.22:8014F-8214F  No.23:742xF+9006F  No.25:7203F+7003F
 No.27:7025F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9045F   No.71:9030F   No.73:9038F
 No.79:9046F   No.83:9035F

[8両編成]
 No.37:8033F   No.38:7006F   No.54:9002F
 No.60:8026F   No.64:9003F

[動物急行]
 No.42:7211F+7011F

[桜上水留置]
 8030F,9007F,8021F(15:30頃)

[都営車]
 1T:10-480F    5T:10-450F
 15T:10-320F   25T:10-190F   33T:10-380F
 

見たまま【京王線2】(11.22)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月23日(水)10時21分36秒
  11/22(火) の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速]
 No. 2:8012F+8212F(4010レ)      No. 8:9042F

[高尾準特・各停]
 No.13:7205F+7005F  No.14:8012F+8212F(1209レ)

[都営線直通]
 No.61:9032F

[8両編成]
 No.30:8027F   No.56:8025F

[朝限定]
 No.40:8007F+8207F  No.41:8013F+8213F  No.43:8010F+8210F
 No.44:7204F+7002F  No.84:7027F

[夜限定]
 No.28:7024F

[都営車]
 15T:10-190F   21T:10-310F   27T:10-420F
 37T:10-440F
 

見たまま(11.22)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月22日(火)23時02分50秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8003F+8203F  No.6 :8005F+8205F  No.7 :7028F
 No.10:8014F+8214F  No.11:7211F+7011F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.19:8004F+8204F  No.22:7202F+7004F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9036F   No.75:9044F   No.83:9045F

[8両編成]
 No.33:8030F   No.36:8022F   No.51:9002F(夜)
 No.53:7006F   No.57:9005F   No.62:8023F
 No.64:7007F

[朝限定・10両編成]
 No.42:8001F+8201F

[都営車]
 49T:10-360F

● 井の頭線

 1 :1012F  2 :1006F  3 :1026F  4 :1032F
 5 :1004F  6 :1033F  7 :1002F  8 :1015F
 9 :1034F  10:1011F  11:1014F  12:1031F
 13:1028F(朝)、1024F(夜)  14:1008F(朝)、1030F(夜)
 15:1013F(朝)     16:1024F(朝)、1008F(夜)
 17:1029F(朝) 18:1025F(朝) 19:1010F(朝) 20:1027F
 21:1021F  22:1030F  23:1003F  24:1007F
 25:1022F  26:3028F  27:1001F
 

3028F

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月22日(火)08時23分46秒
  いつもの26運行で走っています。  

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月22日(火)01時22分26秒
  11/21(月) 朝の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

 No. 8:7026F

 No.12:7205F+7005F  No.14:8003F+8203F  No.18:7021F

 No.67:9037F   No.73:9045F

 No.30:8027F   No.34:8030F   No.56:9003F

 No.40:8005F+8205F  No.44:8013F+8213F  No.80:9046F
 No.82:7025F   No.84:8014F-8214F

 5T:10-460F   27T:10-340F   29T:10-440F
 31T:10-350F   33T:10-220F   35T:10-210F
 55T:10-380F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月21日(月)23時59分55秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8007F+8207F  No.6 :8006F+8206F  No.7 :9039F
 No.9 :7022F   No.10:7024F   No.11:7211F+7011F

[高尾準特各停系統]
 No.13:7425F+9008F  No.15:7023F   No.16:8009F+8209F
 No.17:7204F+7002F  No.19:8010F+8210F  No.21:8011F+8211F
 No.22:8012F+8212F  No.23:8013F+8213F  No.24:8004F+8204F
 No.26:9049F   No.27:8008F+8208F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9034F   No.63:9047F   No.65:9030F
 No.69:9038F   No.71:9041F   No.75:9035F
 No.79:9048F

[8両編成]
 No.32:8022F   No.33:8032F   No.35:9006F
 No.36:8024F   No.51:7006F(夜)  No.52:8023F
 No.53:7009F   No.57:8031F   No.62:9007F
 No.64:9001F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8008F+8208F  No.42:8001F+8201F

[都営車]
 37T:10-370F   39T:10-360F   45T:10-310F
 47T:10-280F   49T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1002F  2 :1032F  3 :1033F  4 :1007F
 5 :1015F  6 :1024F  7 :1031F  8 :1001F
 9 :1025F  10:1034F  11:1005F  12:1008F
 13:1010F(朝)、1011F(夜)  14:1003F(朝)、1026F(夜)
 15:1030F(朝)、1004F(夜)  16:1028F(朝)、1006F(夜)
 17:1004F(朝)、1027F(夜)  18:1022F(朝)、1029F(夜)
 19:1006F(朝)、1028F(夜)
 20:1011F  21:1026F  22:1027F  23:1021F
 24:1012F  25:1014F  26:1013F  27:1029F
 

見たまま【京王線】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月20日(日)20時05分25秒
  11/20(日) の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:8007F+8207F  No. 2:8014F-8214F  No. 3:8008F+8208F
 No. 4:7021F   No. 5:7025F   No. 6:8005F+8205F
 No. 7:8006F+8206F  No. 8:8002F+8202F  No. 9:7022F
 No.10:7425F+9008F  No.11:8010F+8210F

[北野準特・各停系統]
 No.12:7211F+7011F  No.13:8011F+8211F  No.14:8001F+8201F
 No.15:7203F+7003F  No.16:7023F   No.17:8013F+8213F
 No.18:7204F+7002F  No.19:8004F+8204F  No.20:7024F
 No.21:7205F+7005F  No.22:7026F   No.24:7027F
 No.25:7204F+7002F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9032F   No.65:9041F   No.67:9042F
 No.69:9038F   No.71:9047F   No.73:9033F
 No.75:9049F   No.79:9043F   No.83:9048F
 No.85:9045F   No.87:9046F   No.89:9044F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.31:8030F   No.32:8026F
 No.33:8025F   No.34:8032F   No.36:8027F
 No.37:7007F   No.38:7006F   No.53:8028F
 No.54:8022F   No.55:9002F
 No.60:9004F(6006レ)→9002(5218レ)    No.62:9005F
 No.64:8033F

[競馬場線]
 53T:10-330F   No.56:9003F

[動物園線]
 No.46:7201F   No.82:9037F

[桜上水留置]
 8031F

[都営車]
 1T:10-460F    3T:10-470F    5T:10-450F
 31T:10-430F   53T:10-330F   57T:10-380F
 

見たまま(11.18〜19)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月20日(日)13時07分16秒
  一昨日および昨日の確認分です。

● 京王線・18日(金)

飛田3番さんと重複するものは省きます。

[京八準特快速系統]
 No.11:8007F+8207F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7023F   No.21:7026F   No.22:8014F-8214F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9047F

[8両編成]
 No.35:9003F   No.53:9004F   No.55:8022F
 No.56:9005F   No.62:9008F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7028F

[都営車]
 45T:10-320F

● 京王線・19日(土)

[京八準特快速系統]
 No.2 :7425F+9008F  No.3 :7205F+7005F  No.7 :7211F+7011F
 No.8 :8006F+8206F

[北野準特各停系統]
 No.12:8011F+8211F  No.13:9036F   No.17:742xF+9006F
 No.19:7203F+7003F  No.20:7021F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9042F   No.71:9037F   No.83:9043F

[8両編成]
 No.33:7007F   No.34:8024F   No.36:8032F

[区間各停]
 No.56:9003F

[都営車]
 1T :10-480F   3T :10-470F   11T:10-380F

● 井の頭線・18日(金)

 1 :1008F  2 :1025F  3 :1007F  4 :1028F
 5 :1012F  6 :1013F  7 :1006F  8 :1001F
 9 :1022F  10:1030F  11:1027F  12:1034F
 13:1032F(朝)、1032F(夜)  14:1031F(朝)、1026F(夜)
 15:1033F(朝)、1021F(夜)  16:1003F(朝)、1031F(夜)
 17:1021F(朝)、1015F(夜)  18:1024F(朝)、1014F(夜)
 19:1005F(朝)、1011F(夜)
 20:1026F  21:1004F  22:1002F  23:1011F
 24:1010F  25:1009F  26:1015F  27:1029F

● 井の頭線・19日(土)

 1 :1022F  2 :1011F  3 :1014F  4 :1015F
 5 :1031F  6 :1008F  7 :1032F  8 :1006F
 9 :1013F  10:1001F  11:1024F  12:1034F
 13:1007F  14:1012F
 

見たまま【京王線】(11.18)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月19日(土)08時53分40秒
  11/18(金) の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7425F+7007F  No. 2:8001F+8201F  No. 3:7424F+900xF
 No. 5:8009F+8209F  No. 6:8002F+8202F  No. 7:7025F
 No. 8:9049F   No. 9:8010F+8210F  No.10:7204F+7002F

[高尾準特・各停系統]
 No.16:7203F+7003F  No.17:8008F+8208F  No.18:7027F
 No.19:8006F+8206F  No.23:8011F+8211F  No.24:8012F+8212F
 No.26:7211F+7011F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9032F   No.69:9038F   No.71:9034F
 No.75:9037F   No.83:9046F   No.85:9044F
 No.87:9036F

[8両編成]
 No.32:8021F   No.33:9002F   No.34:8023F
 No.36:7009F   No.51:8026F   No.57:8029F
 No.64:8027F   No.66:8028F

[夕・夜間限定]
 No.27:7202F+7004F

[都営車]
 21T:10-220F(5720)  33T:10-390F(6707A)  37T:10-430F(5831A)
 39T:10-400F(5824A)  47T:10-440F(5824B)
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月17日(木)17時24分57秒
  朝および午後の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7424F+9007F  No.2 :8005F+8205F  No.3 :8014F-8214F
 No.4 :7211F+7011F  No.5 :8011F+8211F  No.6 :7202F+7004F
 No.7 :7022F   No.8 :9047F   No.9 :8006F+8206F
 No.10:7205F+7005F  No.11:8007F+8207F

[高尾準特各停系統]
 No.12:7023F   No.13:8004F+8204F  No.14:7021F
 No.15:7024F   No.16:8010F+8210F  No.17:7425F+7007F
 No.18:7026F   No.19:8008F+8208F  No.20:9048F
 No.21:7028F   No.22:8002F+8202F  No.23:7203F+7003F
 No.24:7027F   No.25:7025F   No.26:8001F+8201F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9045F   No.65:9039F   No.67:9044F
 No.69:9035F   No.71:9034F   No.73:9046F
 No.81:9038F   No.85:9030F   No.87:9041F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.32:8023F(PM)  No.33:8033F
 No.34:7006F   No.35:9005F   No.36:9003F
 No.51:(7422F+)9004F No.53:8032F   No.56:7010F
 No.57:8023F(朝)  No.62:8030F   No.64:8025F
 No.66:8031F

[朝限定・10両編成]
 No.40:7028F   No.41:8009F+8209F  No.42:8013F+8213F
 No.44:7203F+7003F  No.45:8012F+8212F  No.80:9036F
 No.82:7423F+9001F  No.86:9048F

[ワンマン]
 No.46:7201F   No.47:7421F

[都営車]
 1T :10-470F   3T :10-450F   5T :10-480F
 27T:10-190F
 

見たまま(11.16)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月17日(木)00時12分53秒
 

● 京王線

朝の確認分です。

[10両編成]
 No.2 :8010F+8210F  No.7 :9042F   No.10:7203F+7003F
 No.15:7021F   No.17:8009F+8209F  No.18:7028F
 No.19:8014F+8214F  No.22:7024F   No.41:9047F

[8両編成]
 No.34:9006F   No.35:9007F   No.53:9003F
 No.55:8026F   No.56:9008F   No.57:8024F
 No.62:7009F

[都営車]
 1T :10-460F

午後、代田橋で人身があったため、夜の運用は変わっていました。

[10両編成]
 No.2 :7021F   No.7 :7026F   No.11:8008F+8208F
 No.22:7027F   No.23:7424F+9007F  No.24:7024F
 No.26:8012F+8212F  No.27:8011F+8211F  No.28:9047F

[都営線直通急行系統]
 No.63:9034F   No.71:9046F   No.81:9045F

[8両編成]
 No.32:9005F   No.38:8026F   No.52:8029F
 No.62:8033F   No.66:9002F

[都営車]
 37T:10-320F   41T:10-260F   45T:10-230F

● 井の頭線

今日の確認分です。

 1 :1015F  2 :1011F  3 :1033F  4 :1034F
 5 :1008F  6 :1002F  7 :1032F  8 :1025F
 9 :1003F  10:1028F  11:1022F  12:1031F
 13:1024F(朝) 14:1006F(朝) 15:1026F(朝)、1004F(夜)
 16:1009F(朝) 17:1004F(朝) 18:1030F(朝)、1005F(夜)
 19:1013F(朝)、1009F(夜)
 20:1021F  21:1010F  22:1029F  23:1012F
 24:1007F  25:1001F  26:1027F  27:1005F
 

見たまま(11.15)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月15日(火)23時47分23秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :742xF+7007F  No.2 :8004F+8204F  No.7 :7021F
 No.10:7028F

[高尾準特各停系統]
 No.13:7026F   No.15:7023F   No.17:8010F+8210F
 No.18:9047F   No.19:8005F+8205F  No.22:8009F+8209F
 No.23:8013F+8213F  No.24:7211F+7011F  No.26:8012F+8212F

[8両編成]
 No.34:7006F   No.35:9004F   No.51:9003F(夜)
 No.52:8030F   No.53:7009F   No.55:8027F
 No.56:8029F   No.57:8026F   No.60:8024F
 No.62:8028F   No.66:8022F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7423F+9001F

[都営車]
 1T :10-450F

● 井の頭線

 1 :1024F  2 :1015F  3 :1034F  4 :1004F
 5 :1009F  6 :1033F  7 :1022F  8 :1013F
 9 :1003F  10:1008F  11:1007F  12:1026F
 13:1029F(朝)、1010F(夜)  14:1032F(朝)
 15:1031F(朝)、1021F?(夜)  16:1002F(朝)、1001F(夜)
 17:1028F(朝)     18:1001F(朝)、1006F(夜)
 19:1025F(朝)、1030F(夜)
 20:1027F  21:1010F  22:1021F  23:1006F
 24:1012F  25:1005F  26:1030F  27:1011F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月14日(月)20時45分26秒
 

● 京王線

今日の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7028F   No.2 :8002F+8202F  No.3 :7424F+9006F
 No.4 :8009F+8209F  No.5 :8001F+8201F  No.7 :7023F
 No.8 :8005F+8205F  No.9 :8012F+8212F  No.10:8013F+8213F
 No.11:9047F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8003F+8203F  No.14:8014F+8214F  No.15:7026F
 No.16:8006F+8206F  No.19:7027F   No.20:8008F+8208F
 No.21:9042F   No.22:7211F+7011F  No.27:8004F+8204F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9032F   No.65:9039F   No.67:9044F
 No.71:9048F   No.75:9045F   No.81:9036F
 No.83:9034F   No.85:9033F   No.87:9030F

[8両編成]
 No.32:8025F   No.33:8033F   No.35:9005F
 No.36:7006F   No.53:7010F   No.57:8027F
 No.60:8026F   No.62:9004F   No.68:9002F

[朝限定・10両編成]
 No.41:9046F   No.42:7024F

[都営車]
 3T :10-450F   5T :10-480F   19T:10-330F
 21T:10-400F   29T:10-390F   33T:10-190F
 47T:10-210F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1032F  2 :1012F  3 :1024F  4 :1021F
 5 :1033F  6 :1003F  7 :1030F  8 :1009F
 9 :1025F  10:1006F  11:1010F  12:1029F
 13:1011F  14:1005F  15:1034F  16:1001F
 17:1004F  18:1026F  19:1028F  20:1007F
 21:1027F  22:1013F  23:1008F  24:1015F
 25:1022F  26:1002F  27:1031F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月13日(日)20時16分18秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :8007F+8207F  No.2 :7025F   No.3 :8002F+8202F
 No.4 :7028F   No.5 :7203F+7003F  No.6 :8010F+8210F
 No.7 :8003F+8203F  No.9 :8012F+8212F  No.10:7423F+9008F
 No.11:7027F

[北野準特各停系統]
 No.12:7022F   No.13:7211F+7011F  No.14:8011F+8211F
 No.15:742xF+9005F  No.16:7205F+7005F  No.17:8013F+8213F
 No.19:8001F+8201F  No.20:7023F   No.21:8006F+8206F
 No.22:8005F+8205F  No.23:7024F   No.27:8009F+8209F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9047F   No.69:9042F   No.73:9034F
 No.75:9031F   No.77:9048F   No.83:9043F
 No.87:9037F

[動物・競馬急行]
 No.42:8014F-8214F  No.57:8029F   No.70:8030F
 No.80:8004F+8204F  No.82:9039F

[8両編成]
 No.30:8025F   No.35:8030F   No.38:7009F
 No.52:8022F   No.60:7007F

[朝限定]
 No.40:7021F

[区間各停]
 No.56:9002F

[都営車]
 3T :10-480F   5T :10-470F

● 井の頭線

11運行に入っていた3028Fが「ありがとう3000系」HMを掲出していました。
 

見たまま【井の頭線】

 投稿者:岩竜98型  投稿日:2011年11月13日(日)20時03分58秒
  日中の確認分です。

 01:1756F  02:1772F  03:1775F  04:1782F
 05:1763F  06:1779F  07:1761F  08:1778F
 09:1762F  10:1751F  11:3778F  12:1784F
 13:1762F  14:1755F
 

見たまま【京王線】(11.12)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月13日(日)01時32分7秒
  11/12(土) の確認分です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:8007F+8207F  No. 2:7423F+9008F  No. 3:7024F
 No. 5:7027F   No. 6:8011F+8211F  No. 7:7021F
 No. 9:8001F+8201F  No.10:7422F+7006F  No.11:8005F+8205F
 No.84:8010F+8210F

[北野準特・各停系統]
 No.12:9036F   No.13:9034F   No.14:8009F+8209F
 No.15:7205F+7005F  No.16:8014F-8214F  No.19:7203F+7003F
 No.20:7028F   No.21:8013F+8213F  No.22:7025F
 No.23:7204F+7002F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9046F   No.71:9041F   No.73:9043F
 No.77:9048F   No.79:9045F   No.85:9038F
 No.87:9047F   No.89:9037F

[8両編成]
 No.30:9005F   No.31:8032F   No.32:9004F
 No.36:8025F   No.51:9001F   No.64:8021F

[桜上水留置]
 13:23頃 8027F,802xF

[都営車]
 3T:10-480F(1828レ)  5T:10-410F(1831レ) 13T:10-280F(5894レ)
 15T:10-440F(5893レ) 33T:10-200F(5897レ) 35T:10-320F(5895レ)
 53T:10-310F(5710レ)
 

見たまま【井の頭線】

 投稿者:岩竜98型  投稿日:2011年11月12日(土)12時53分19秒
  日中の確認分です。

 01:1777F  02:1784F  03:1774F  04:1760F
 05:1779F  06:1755F  07:1756F  08:1778F
 09:1761F  10:1751F  11:1763F  12:1775F
 13:1762F  14:1772F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月11日(金)21時25分52秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :8012F+8212F  No.2 :8011F+8211F  No.7 :7025F
 No.10:8003F+8203F  No.11:7211F+7011F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7021F   No.17:7027F   No.18:7024F
 No.19:7204F+7002F  No.21:9036F   No.22:7425F+9004F
 No.23:7205F+7005F  No.24:7028F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9039F   No.63:9043F

[8両編成]
 No.34:9005F   No.35:8032F   No.51:9006F(夜)
 No.53:9007F   No.55:9001F   No.56:8021F
 No.57:8031F   No.62:7009F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8008F+8208F

[都営車]
 1T :10-470F   37T:10-320F   45T:10-360F

● 井の頭線

 1 :1034F  2 :1006F  3 :1009F  4 :1013F
 5 :1033F  6 :1011F  7 :1027F  8 :1012F
 9 :1028F  10:1030F  11:1015F  12:1024F
 13:1012F(朝)、1025F(夜)  14:1026F(朝)、1005F(夜)
 15:1004F(朝)、1021F(夜)  16:1003F(朝)、1001F(夜)
 17:1021F(朝)、1026F(夜)  18:1010F(朝)、1004F(夜)
 19:1029F(朝)、1010F(夜)
 20:1001F  21:1007F  22:1025F  23:1031F
 24:1032F  25:1008F  26:1022F  27:1005F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月11日(金)02時27分55秒
  11/10(木) 朝・夜の確認です。

 No.68:8025F

 5T:10-480F(1803レ) 15T:10-400F(5839レ) 51T:10-350F(5838Bレ)
 55T:10-420F(5840レ)


>以前「04K」や「51K」の表示を出して走っていた列車を見たことがあります。

そうですか。表示器設定する車掌の気まぐれでしょうか・・・
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月10日(木)20時09分26秒
 

● 京王線

朝および午後の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.2 :8001F+8201F  No.3 :7423F+7009F
 No.4 :9038F   No.5 :8012F+8212F  No.6 :7026F
 No.7 :7022F   No.8 :8007F+8207F  No.9 :8006F+8206F
 No.10:8013F+8213F  No.11:7021F

[高尾準特各停系統]
 No.12:7425F+9004F  No.13:7422F+7006F  No.14:8009F+8209F
 No.15:7023F   No.16:8010F+8210F  No.17:8008F+8208F
 No.18:9034F   No.19:8014F-8214F  No.22:7202F+7004F
 No.23:8003F+8203F  No.24:9030F   No.25:7205F+7005F
 No.26:7028F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9035F   No.67:9037F   No.69:9036F
 No.71:9033F   No.73:9042F   No.75:9049F
 No.77:9039F   No.79:9044F   No.81:9043F
 No.83:9047F   No.85:9045F   No.87:9046F

[8両編成]
 No.30:9005F   No.31:9006F   No.32:8032F
 No.33:8024F   No.34:8023F   No.35:7010F
 No.36:9002F   No.37:9003F   No.51:7424F+9007F(朝)
 No.52:8033F   No.53:7007F   No.54:8025F
 No.55:8028F   No.56:8029F   No.57:9001F
 No.60:8031F   No.62:8022F   No.64:8026F
 No.66:8027F

[朝限定・10両編成]
 No.40:8002F+8202F  No.41:8011F+8211F  No.42:9041F
 No.43:7027F   No.44:7025F   No.45:7211F+7011F
 No.80:9048F   No.82:8005F+8205F  No.84:8004F+8204F
 No.86:8003F+8203F

[区間各停]
 No.46:7201F   No.47:7421F

[都営車]
 1T :10-460F   21T:10-200F   27T:10-410F
 29T:10-340F   31T:10-260F   33T:10-360F

>非乗入れ運用での運行番号表示は珍しい【飛田3番さん】
以前「04K」や「51K」の表示を出して走っていた列車を見たことがあります。その理由は定かではありませんが...

● 井の頭線

午後の確認分です。

 1 :1002F  2 :1006F  3 :1032F  4 :1010F
 5 :1031F  6 :1026F  8 :1015F  9 :1021F
 10:1009F  11:1004F  12:1005F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月10日(木)01時22分32秒
  11/9(水) 朝の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

 No. 1:7425F+9004F  No. 6:8011F+8211F  No. 8:8003F+8203F
 No. 9:8004F+8204F

 No.12:7023F   No.13:7423F+7009F  No.14:8012F+8212F
 No.25:7022F   No.26:7025F

 No.67:9045F   No.75:9044F

 No.30:8024F   No.34:8032F   No.51:(7424F+)7007F
 No.56:9005F

 No.40:7027F   No.45:8001F+8201F  No.80:9046F
 No.82:8014F-8214F  No.84:7211F+7011F  No.86:9038F

 5T:10-480F(1803レ) 15T:10-340F(5839レ) 21T:10-320F(4807レ)
 27T:10-220F(4801レ) 29T:10-330F(4803レ) 33T:10-440F(1801レ)
 55T:10-250F(5840レ)

 ※No.86の4714レにて「86K」の運番表示がされていました。
 非乗入れ運用での運行番号表示は珍しいですがなぜでしょうか・・・
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 9日(水)23時40分58秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.2 :8009F+8209F  No.5 :8002F+8202F  No.7 :7021F
 No.10:7202F?+7004F? No.11:9034F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.17:9037F   No.18:9041F
 No.19:8010F+8210F  No.22:8013F+8213F  No.23:7203F+7003F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9043F   No.81:9032F


[8両編成]
 No.32:9002F   No.33:8025F   No.36:9003F
 No.38:8021F   No.52:8022F   No.53:8030F
 No.57:8028F   No.60:9001F   No.62:9006F
 No.66:8031F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7422F+7006F  No.42:8008F+8208F

[区間各停]
 No.47:7421F

[都営車]
 37T:10-260F   41T:10-230F   45T:10-200F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1008F  3 :1022F  4 :1009F
 5 :1034F  6 :1024F  7 :1027F  8 :1001F
 9 :1033F  10:1031F  11:1013F  12:1005F
 13:1011F(朝) 14:1032F(朝) 15:1015F(朝) 16:1029F(朝)
 17:1002F(朝)     18:1025F(朝)、1006F(夜)
 19:1004F(朝)、1025F?(夜)
 20:1003F  21:1021F  22:1010F  23:1006F
 24:1030F  25:1012F  26:1026F  27:1028F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 9日(水)02時31分2秒
  11/8(火) の確認です。

 No. 5:7027F   No. 6:7203F+7003F

 No.16:8004F+8204F  No.25:7021F

 No.63:9036F   No.73:9047F   No.75:9038F
 No.81:9041F

 No.68:8029F

 No.45:9030F   No.80:9031F   No.86:7024F

 27T:10-220F(4801レ) 33T:10-210F(5724レ) 55T:10-340F(5832Bレ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 8日(火)22時20分15秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.2 :8012F+8212F  No.7 :7025F   No.8 :9049F
 No.10:9045F   No.11:8007F+8207F

[高尾準特各停系統]
 No.12:8013F+8213F  No.13:7027F   No.15:7028F
 No.17:7205F+7005F  No.18:7023F   No.19:8005F+8205F
 No.21:8009F+8209F  No.22:8002F+8202F  No.23:7024F
 No.24:7026F   No.27:9030F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9034F   No.67:9033F   No.83:9046F

[8両編成]
 No.32:8032F   No.34:8024F   No.35:8021F
 No.38:8021F   No.51:8030F(夜)  No.53:9006F
 No.55:9005F   No.56:8031F   No.57:8023F
 No.62:9007F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8014F-8214F

[都営車]
 1T :10-460F   39T:10-420F   41T:10-190F
 45T:10-320F

● 井の頭線

 1 :1032F  2 :1003F  3 :1021F  4 :1007F
 5 :1012F  6 :1002F  7 :1009F  8 :1001F
 9 :1033F  10:1010F  11:1030F  12:1008F
 13:1022F(朝)、1028F(夜)  14:1013F(朝)、1004F(夜)
 15:1026F(朝)、1025F(夜)  16:1006F(朝)、1027F?(夜)
 17:1025F(朝)、1011F(夜)  18:1015F(朝・夜)
 19:1029F(朝)、1005F(夜)
 20:1004F  21:1034F  22:1011F  23:1028F
 24:1005F  25:1031F  26:1024F  27:1027F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 8日(火)02時43分17秒
  11/7(月) 朝の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

 No. 1:7022F   No. 6:7205F+7005F  No. 8:8005F+8205F

 No.12:8001F+8201F  No.13:7425F+9002F  No.14:8004F+8204F
 No.22:8013F+8213F  No.26:8014F-8214F

 No.63:9042F   No.67:9048F   No.71:9039F
 No.73:9046F

 No.30:8027F   No.56:9007F

 No.40:7211F+7011F  No.44:7026F   No.80:9044F
 No.82:9049F   No.84:7423F+7009F

 5T:10-470F(1803レ) 27T:10-220F(4801レ) 29T:10-190F(4803レ)
 31T:10-380F(4805レ) 33T:10-320F(1801レ) 35T:10-310F(5836レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 7日(月)23時48分58秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8011F+8211F  No.7 :7028F   No.9 :8003F+8203F
 No.10:7202F+7004F  No.11:7024F

[高尾準特各停系統]
 No.15:9030F   No.18:7027F   No.19:8008F+8208F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9041F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.34:8032F   No.36:8025F
 No.51:9006F(夜)  No.53:8033F   No.57:9005F
 No.60:8023F   No.62:8024F   No.66:8028F

[朝限定・10両編成]
 No.41:7023F
 No.42:8009F+8209F

[都営車]
 37T:10-230F   39T:10-250F   49T:10-260F

● 井の頭線

 1 :1026F  2 :1025F  3 :1030F  4 :1009F
 5 :1003F  6 :1022F  7 :1028F  8 :1001F
 9 :1013F  10:1024F  11:1005F  12:1008F
 13:1033F(朝)、1004F(夜)  14:1031F(朝)、1029F(夜)
 15:1027F(朝) 16:1012F(朝) 17:1002F(朝)、1033F(夜)
 18:1006F(朝)     19:1011F(朝)、1010F(夜)
 20:1015F  21:1029F  22:1004F  23:1034F
 24:1021F  25:1010F  26:1032F  27:1007F
 

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 7日(月)01時34分0秒
  11/6(日) の確認で、K.Okaさんと重複しないものです。

[京八準特・快速系統]
 No. 2:8014F-8214F  No. 5:8013F+8213F  No. 8:8011F+8211F
 No.10:7425F+9003F

[北野準特・各停系統]
 No.16:8002F+8202F  No.19:8007F+8207F

[都営線直通急行系統]
 No.61:9049F   No.65:9042F

[8両編成]
 No.32:7007F   No.34:8030F   No.36:8027F
 No.54:8032F

[桜上水留置]
 8021F,9005F(14:30頃)

[都営車]
 5T:10-480F(1831…2819)      23T:10-330F(5888A)
 27T:10-390F(5808A) 31T:10-340F(5809A)
 

見たまま【井の頭線2】

 投稿者:岩竜98型  投稿日:2011年11月 6日(日)17時10分5秒
  午前中の確認分でK.Okaさんとの重複分は省きます。

 01:1779F  07:1762F  08:1771F  12:1777F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 6日(日)16時11分30秒
  午前中の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.3 :7022F   No.4 :7024F
 No.7 :8009F+8209F  No.9 :8003F+8203F  No.10:742F+900F
 No.11:8008F+8208F

[北野準特各停系統]
 No.13:7027F   No.14:7025F   No.15:7202F+7004F
 No.17:7204F+7002F  No.18:8012F+8212F  No.22:8005F+8205F
 No.24:7021F   No.25:7023F

[都営線直通急行系統]
 No.69:9037F   No.71:9045F   No.73:9031F
 No.75:9043F   No.77:9046F   No.79:9036F
 No.81:9047F   No.83:9033F   No.85:9041F
 No.87:9044F   No.89:9035F

[動物・競馬急行]
 No.80:8004F+8204F  No.82:9034F

[8両編成]
 No.31:7010F   No.38:9006F   No.51:8033F
 No.60:9003F

[朝・夕限定]
 No.41:8006F+8206F

[区間各停]
 No.56:9007F

[都営車]
 3T :10-460F   55T:10-2700F

● 井の頭線

 2 :1025F  3 :1033F  4 :1034F  5 :1008F
 6 :1007F  9 :1006F  10:1001F  11:3028F
 13:1005F  14:1031F
 

見たまま【2】(11.05)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 6日(日)12時25分10秒
  11/5(土) の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 3:8012F+8212F  No. 5:7027F   No. 7:8011F+8211F
 No. 8:8001F+8201F  No. 9:8007F+8207F  No.11:7021F
 No.84:7211F+7011F

[北野準特・各停系統]
 No.14:8009F+8209F  No.15:7204F+7002F  No.16:8005F+8205F
 No.21:7026F   No.22:8014F-8214F  No.24:8003F+8203F
 No.27:8010F+8210F

[都営線直通急行系統]
 No.73:9033F   No.75:9046F   No.81:9032F
 No.85:9038F

[動物急行]
 No.80:8010F+8210F  No.82:9037F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.34:7006F   No.37:8022F
 No.38:8033F   No.51:8032F   No.56:9007F※
 No.60:8030F   No.62:9003F   No.64:9006F
 No.66:9003F

[都営車]
 3T:10-480F(5703レ)  5T:10-450F(5706レ) 29T:10-400F(5805Bレ)
 31T:10-240F(5840レ) 55T:10-250F(2803レ)

[桜上水留置]
 9:00頃 9005F

※No.56 9007Fに「競馬場に行こう」HM掲出
 

見たまま【11月5日】

 投稿者:Tc7811  投稿日:2011年11月 5日(土)14時19分28秒
  僅かながら今日の見たままです。
67K:9049F 71K:9043F
女性専用車のドアガラスに、ステッカータイプの広告が貼られています。(女性専用車以外の号車には貼られていません。)
 

見たまま【京王線2】(11.04)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 5日(土)01時49分18秒
  11/4(金) 朝の確認です。

 No. 1:7422F+7007F  No. 6:7202F+7004F  No. 8:8010F+8210F
 No. 9:8008F+8208F

 No.13:7424F+9001F  No.14:8004F+8204F  No.25:7205F+7005F
 No.26:8001F+8201F

 No.67:9038F   No.71:9046F   No.73:9036F
 No.75:9034F   No.81:9043F

 No.30:8025F   No.34:8022F   No.51:(7423F+)7010F
 No.53:9003F(2701レ) No.56:8026F

 No.40:8002F+8202F  No.45:8013F+8213F  No.80:9035F
 No.82:7027F   No.84:8005F+8205F? No.86:8012F+8212F

 5T:10-480F(1803レ) 15T:10-200F(5839レ) 21T:10-260F(4807レ)
 27T:10-320F(4801レ) 29T:10-380F(4803レ) 31T:10-400F(4805レ)
 33T:10-330F(1801レ) 55T:10-310F(5840レ)
 

見たまま(11.04)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 5日(土)00時54分40秒
 

● 京王線

今日の確認分です。

[京八準特快速系統]
 No.1 :742xF+7007F  No.5 :8009F+8209F  No.7 :7024F
 No.10:7425F+9002F  No.11:9047F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.17:9030F   No.18:7022F
 No.19:8007F+8207F  No.22:7211F+7011F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9032F

[8両編成]
 No.33:9004F   No.35:8022F   No.36:8024F
 No.51:7010F(夜)  No.53:8027F   No.57:9003F
 No.62:7009F

[朝限定・10両編成]
 No.41:8014F+8214F  No.42:7028F

[都営車]
 19T:10-340F   37T:10-240F   45T:10-210F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1027F  2 :1005F  3 :1006F  4 :1029F
 5 :1010F  6 :1031F  7 :1015F  8 :1009F
 9 :1034F  10:1022F  11:1025F  12:1033F
 13:1030F  14:1026F  15:1021F  16:1032F
 17:1011F  18:1002F  19:1013F  20:1004F
 21:1001F  22:1003F  23:1007F  24:1008F
 25:1024F  26:1012F  27:1028F
 

3000系HM

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 3日(木)20時53分3秒
  岩竜98型さんの見たままの記事にありますように、3028Fが11運行で走っていました。HMはポスターに描かれているロゴマークと同じデザインでした。

>急行の運転時間が以前より拡大されてます。【友弘貴之さん】
平日は以前とほぼ変わらず、土曜・休日は急行運転の開始時刻が8時から9時へと1時間遅くなっています。
 

見たまま【井の頭線】

 投稿者:岩竜98型  投稿日:2011年11月 3日(木)13時38分21秒
  午前の確認分です。

 01:1759F  02:1783F  03:1776F  04:1755F
 05:1771F  06:1756F  07:1752F  08:1775F
 09:1781F  10:1751F  11:3778F(HM) 12:1784F
 13:1758F  14:1780F
 

見たまま(11.02)

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 3日(木)09時41分34秒
  11/2(水) 朝の確認です。

[京八準特・快速系統]
 No. 1:7211F+7001F  No. 5:8011F+8211F  No. 6:7205F+7005F
 No. 7:7024F   No. 8:9044F   No. 9:7023F

[高尾準特・各停]
 No.13:7424F+7007F  No.14:8006F+8206F  No.15:7025F
 No.18:7021F   No.22:8013F+8213F  No.25:7027F
 No.26:7204F+7002F

[都営線直通急行系統]
 No.67:9033F   No.73:9038F   No.75:9048F
 No.81:9039F

[8両編成]
 No.30:7009F   No.33:8031F   No.34:8030F
 No.36:8028F   No.51:(7422F+)9004F No.53:700xF
 No.56:8021F

[朝限定]
 No.40:8009F+8209F  No.41:7028F   No.42:8004F+8204F
 No.45:7425F+9002F  No.80:9035F?   No.82:9037F
 No.84:9049F   No.86:7423F+9007F

[都営車]
 5T:10-470F(1803レ) 15T:10-210F(5839レ) 27T:10-280F(4801レ)
 29T:10-220F(4803レ) 31T:10-350F(4805レ) 33T:10-390F(1801レ)
 55T:10-440F(5840レ)
 

井の頭線について 削除されたようなので再投稿します

 投稿者:友弘貴之  投稿日:2011年11月 2日(水)19時13分54秒
  井の頭線のダイヤですが、2011年9月23日より節電ダイヤを恒久ダイヤとする変更がなされてます。それに伴い、急行の運転時間が以前より拡大されてます。詳細は現地で確認を・・・。こっちも現地に行きたいんですが、神戸に住んでますんで行けません。管理人さんが確認をお願いします。  

見たまま【京王線2】

 投稿者:飛田3番  投稿日:2011年11月 2日(水)01時37分6秒
  11/1(火) 朝の確認でK.Okaさんと重複しないものです。

 No. 1:7205F+7005F  No. 8:9048F   No. 9:8010F+8210F

 No.12:7204F+7002F  No.13:8011F+8211F  No.14:8007F+8207F
 No.18:7028F

 No.63:9045F   No.71:9038F   No.73:9031F

 No.30:8031F   No.34:8030F   No.56:9005F?

 No.40:7027F   No.41:7025F   No.44:7211F+7001F
 No.80:9032F   No.82:9042F   No.84:7422F+7009F

 5T:10-460F(1803レ) 27T:10-390F(4801レ) 29T:10-400F(4803レ)
 31T:10-230F(4805レ) 33T:10-330F(1801レ)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2011年11月 1日(火)19時42分41秒
  今日の確認分です。

● 京王線

[京八準特快速系統]
 No.5 :8009F+8209F  No.6 :8003F+8203F  No.7 :7022F
 No.10:9030F   No.11:7021F

[高尾準特各停系統]
 No.15:7026F   No.19:8005F+8205F  No.21:7211F+7001F
 No.22:7203F+7003F  No.23:8001F+8201F  No.26:8014F-8214F

[都営線直通急行系統]
 No.65:9039F   No.67:9041F

[8両編成]
 No.33:8023F   No.36:8025F   No.53:9006F
 No.57:8024F   No.60:8029F   No.62:9003F

[朝限定・10両編成]
 No.42:8001F+8201F

[都営車]
 37T:10-310F   39T:10-240F   45T:10-340F

● 井の頭線

 1 :1025F  2 :1013F  3 :1029F  4 :1034F
 5 :1006F  6 :1022F  7 :1015F  8 :1031F
 9 :1032F  10:1024F  11:1002F  12:1012F
 13:1003F(朝)、1005F(夜)  14:1008F(朝)、1009F(夜)
 15:1011F(朝)、1007F(夜)  16:1033F(朝)、1011F(夜)
 17:1007F(朝)、1027F(夜)  18:1028F(朝)、1004F(夜)
 19:1004F(朝)、1021F(夜)
 20:1030F  21:1009F  22:1005F  23:1010F
 24:1021F  25:1023F  26:1001F  27:1027F

1010FがATC装置を搭載し出場しました。また1022Fが検査出場しました。
 


正当なCSSです!