Oka Laboratory

京王線談話室

2013年6月号(第169号)


見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月30日(日)17時12分1秒
 
午後に確認した分です。

[京八特急系統]
 No.1 :7029F   No.2 :9047F   No.3 :9041F
 No.4 :8004F   No.5 :7024F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :8014F   No.10:7425F+9007F  No.11:7204F+7004F
 No.12:8007F   No.13:7205F+7005F  No.14:7023F
 No.15:7027F   No.17:9030F   No.18:7203F+7003F
 No.19:7424F+9002F  No.50:7026F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9046F   No.21:7206F+7001F  No.22:7021F
 No.23:8008F   No.24:7422F+7008F7422F+7009F
 No.25:7211F+7011F  No.26:8012F   No.27:7028F
 No.28:9043F   No.29:9045F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9036F   No.67:9034F   No.71:9038F
 No.73:9040F   No.81:9033F

[8両編成]
 No.30:9006F   No.33:9001F   No.34:8028F
 No.51:8032F   No.52:8024F   No.55:8025F
 No.56:8033F

[都営車]
 1T :10-450F   3T :10-470F   5T :10-480F
 19T:10-320F   21T:10-430F

[桜上水留置]
 8030F

【追記】
No.24を修正しました。(京王7000さんのご教示による)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月28日(金)18時54分34秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7206F+7001F  No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.7 :8011F   No.8 :7024F   No.9 :7029F
 No.10:9038F   No.11:8004F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8014F   No.21:8010F   No.22:8005F
 No.28:7204F+7004F  No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9047F   No.79:9043F   No.81:9039F

[10両編成]
 No.13:8002F   No.16:9040F   No.42:8009F
 No.44:8012F   No.70:9040F
 No.72:7203F+7003F(朝)、7028(夕)

[8両編成]
 No.35:8027F   No.36:9006F   No.53:8029F
 No.54:9005F   No.62:8028F   No.66:9008F

[都営車]
 1T :10-460F   5T :10-480F   27T:10-310F
 47T:10-330F

● 井の頭線

 1 :1008F  2 :1031F  3 :1023F  4 :1027F
 5 :1002F  6 :1025F  7 :1010F  8 :1030F
 9 :1028F  10:1034F  11:1033F  12:1004F
 13:1001F  14:1011F  15:1021F  16:1013F
 17:1024F(朝) 18:1026F(朝) 19:1003F(朝)、1015F(夜)
 20:1029F(朝)、1029F(夜)
 21:1007F  22:1012F  23:1022F  24:1006F
 25:1005F  26:1009F  27:1015F
 

27日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月28日(金)10時21分2秒
 
おはようございます
未出分
No.55 7009F
 

見たまま(06.27)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月27日(木)21時41分38秒
 
続けて今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7204F+7004F  No.2 :9048F   No.3 :8012F
 No.4 :7022F   No.5 :7211F+7011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8014F   No.7 :8005F   No.8 :7024F
 No.9 :7023F   No.10:8002F   No.11:9041F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8013F   No.21:7028F   No.22:8009F
 No.23:7025F   No.25:9045F   No.26:8011F
 No.27:8004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9030F   No.65:9036F   No.71:9035F
 No.85:9049F   No.87:9037F   No.89:9034F

[10両編成]
 No.14:7424F+9002F  No.16:9038F   No.17:9031F
 No.40:7029F   No.41:7425F+9006F  No.43:7206F+7001F
 No.45:8010F   No.46:7424F+9002F  No.74:7205F+7005F
 No.76:8009F

[8両編成]
 No.31:9005F   No.33:8027F   No.34:8029F
 No.36:(7423F+)9001F No.51:8023F   No.52:8033F
 No.54:8025F   No.60:8024F   No.66:7006F

[都営車]
 1T :10-450F   5T :10-470F   19T:10-350F
 23T:10-370F   33T:10-260F

● 井の頭線

 1 :1029F  2 :1005F  3 :1004F  4 :1021F
 5 :1024F  6 :1028F  7 :1022F  8 :1003F
 9 :1034F  10:1009F  11:1009F  12:1006F
 13:1001F  14:1033F  15:1011F  16:1015F
 17:1002F(朝) 18:1025F(朝) 19:1032F(朝) 20:1030F(朝)
 21:1007F  22:1027F  23:1013F  24:1010F
 25:1031F  26:1012F  27:1008F
 

見たまま(06.26)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月27日(木)21時38分45秒
 
昨日の確認分です。

● 京王線

朝の確認分です。

[10両編成]
 No.5 :7211F+7011F  No.8 :7029F   No.9 :7024F
 No.21:9048F   No.23:8012F   No.28:7021F
 No.29:7204F+7004F  No.44:8005F   No.70:7025F
 No.72:7022F   No.89:9047F

[8両編成]
 No.56:9005F   No.62:8030F

[都営車]
 27T:10-220F

その後、
 • 09:16頃、上北沢構内で人身
 • 10:40頃、都営新宿線新宿三丁目-小川町間で停電
 • 14:13頃、芦花公園-千歳烏山間で踏切内点検
が発生した関係で、夕方まで運休や遅延が生じていました。夜の確認分です。

[10両編成]
 No.5 :9040F   No.7 :8002F   No.8 :7024F
 No.13:7028F   No.14:7423F+9004F  No.17:7022F
 No.20:7211F+7011F  No.23:8010F   No.27:8005F
 No.65:9033F   No.71:9044F

● 井の頭線

 1 :1029F  2 :1031F  3 :1034F  4 :1032F
 5 :1015F  6 :1008F  7 :1021F  8 :1006F
 9 :1009F  10:1004F  11:1027F  12:1025F
 13:1022F  14:1023F  15:1026F  16:1005F
 17:1030F(朝)、1007F(夜)  18:1007F(朝)、1002F(夜)
 19:1012F(朝)     20:1033F(朝)、1001F(夜)
 21:1013F  22:1003F  23:1024F  24:1002F
 25:1010F  26:1014F  27:1001F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月25日(火)22時15分37秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :9040F

[高尾特急系統]
 No.7 :8002F   No.8 :7024F   No.9 :7021F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7211F+7011F  No.21:7025F   No.23:8010F
 No.27:8005F   No.28:9049F   No.29:7206F+7001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9033F   No.71:9044F

[10両編成]
 No.13:7028F   No.14:7423F+9004F  No.17:7022F
 No.42:8003F   No.44:8008F   No.70:7022F
 No.72:7023F

[8両編成]
 No.35:9002F   No.53:9007F   No.56:7006F
 No.62:8024F

[都営車]
 27T:10-430F

● 井の頭線

 1 :1033F  2 :1010F  3 :1025F  4 :1034F
 5 :1009F  6 :1005F  7 :1024F  8 :1003F
 9 :1004F  10:1015F  11:1026F  12:1013F
 13:1001F  14:1022F  15:1014F  16:1021F
 17:1023F(朝)     18:1006F(朝)、1027F(夜)
 19:1007F(朝)     20:1002F(朝)
 21:1029F  22:1028F  23:1011F  24:1027F
 25:1012F  26:1032F  27:1030F
 

見たまま(06.24)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月25日(火)22時02分30秒
 
昨日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :7211F+7011F  No.8 :7026F   No.9 :7025F → 9049F
 No.10:9046F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9049F → 7025F No.22:8007F   No.23:8013F
 No.25:8010F   No.28:9044F   No.29:7204F+7004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.85:9034F

[10両編成]
 No.12:7022F   No.17:7205F+7005F  No.42:7203F+7003F
 No.44:7205F+7005F  No.70:7023F   No.72:7424F+9006F(朝)

[8両編成]
 No.35:9004F   No.36:7007F   No.53:9003F
 No.56:7009F   No.57:8027F   No.62:7006F
 No.64:8024F

[都営車]
 15T:10-430F   17T:10-320F   27T:10-400F

No.9とNo.21の運用交換は、0090レ2121レ0766レ0013Aレで行われました。

● 井の頭線

 1 :1033F  2 :1012F  3 :1030F  4 :1014F
 5 :1027F  6 :1026F
 7 :1003F → 1029F   8 :1029F → 1023F
 9 :1015F  10:1008F  11:1013F  12:1032F
 13:1001F  14:1004F  15:1009F  16:1021F
 17:1022F(朝)、1034F(夜) 18:1028F(朝)、1024F(夜)
 19:1010F(朝)    20:1011F(朝)、1022F(夜)
 21:1005F  22:1002F  23:1007F  24:1023F
 25:1025F  26:1006F  27:1034F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月23日(日)23時09分34秒
 
今日の確認分です。

[京八特急系統]
 No.1 :7025F   No.2 :7424F+9006F  No.4 :8014F
 No.5 :9036F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :9049F   No.7 :9046F   No.9 :8001F
 No.13:7423F+7007F  No.14:8009F   No.15:7028F
 No.16:8005F   No.17:9043F   No.18:7021F
 No.19:7422F+7008F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7023F   No.21:7205F+7005F  No.22:7022F
 No.24:8003F   No.25:7211F+7011F  No.27:8013F
 No.29:9042F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9037F   No.69:9034F   No.71:9039F
 No.73:9032F   No.81:9038F   No.85:9047F

[10両編成]
 No.41:7024F

[8両編成]
 No.33:8026F   No.34:8023F   No.51:8030F
 No.53:8021F   No.60:9007F

[桜上水留置]
 8027F

[都営車]
 21T:10-240F   31T:10-320F   51T:10-390F
 

見たまま(06.22)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月23日(日)00時30分59秒
 

● 京王線

夕方の確認分です。

[京八特急系統]
 No.1 :7423F+700xF  No.2 :7029F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :8002F   No.7 :9042F   No.13:8009F
 No.14:9046F   No.15:8004F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8014F   No.22:7206F+7001F  No.26:9036F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9038F   No.67:9034F

[競馬急行]
 No.57:7009F   No.72:9039F

[8両編成]
 No.32:8032F   No.52:8021F

[都営車]
 5T :10-460F

05:32頃、千歳烏山-仙川間で人身事故がありました。

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1033F  3 :1023F  4 :1014F
 5 :1025F  6 :1004F  7 :1034F  8 :1002F
 9 :1013F  10:1021F  11:1012F  12:1007F
 13:1029F  14:1030F  15:1024F  16:1028F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月21日(金)22時51分47秒
 

● 京王線

人身発生前の確認分です。クハ9755さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.4 :7028F   No.5 :8014F

[高尾特急系統]
 No.8 :9043F   No.9 :9042F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8007F   No.23:9030F   No.28:8002F
 No.29:7206F+7001F

[10両編成]
 No.44:8012F   No.70:7021F   No.72:7029F

[8両編成]
 No.35:9007F   No.53:7006F   No.54:9002F
 No.56:8021F   No.57:8022F   No.62:8027F

[都営車]
 1T :10-450F

● 井の頭線

 1 :1010F  2 :1022F  3 :1021F  4 :1033F
 5 :1028F  6 :1034F  7 :1027F  8 :1013F
 9 :1005F  10:1015F  11:1032F  12:1012F
 13:1001F  14:1030F  15:1023F  16:1029F
 17:1002F(朝) 18:1025F(朝) 19:1011F(朝)、1002F(夜)
 20:1024F(朝)、1026F(夜)
 21:1004F  22:1003F  23:1006F  24:1009F
 25:1008F  26:1014F  27:1026F
 

見たまま(6.21事故前)

 投稿者:クハ9755  投稿日:2013年 6月21日(金)22時43分28秒
 
今日の人身事故前の情報です。

No.27(1749芦花公園当該):8011F    No.89:9036F

(都営)33T:10-310F

・人身事故
私はつつじヶ丘で巻き添えを喰らい、アナウンスの誤解釈などで1時間以上待つ結果となってしまいました。。
なお、これはほんの余談ですが当該となったTc8861号車のスカートはが曲損していたのを見ると、またも5号車スカートなしの編成が出てくる可能性も否めません…。

https://twitter.com/keioTc9755

 

運転情報【3】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月21日(金)19時36分16秒
 
京王線は19:36に運転を再開しました。
 

運転情報【2】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月21日(金)18時30分27秒
 
京王線の運転見合わせ区間は新宿-つつじヶ丘間になりました。
 

運転情報

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月21日(金)18時20分8秒
 
17:49頃、芦花公園駅構内で人身事故が発生しました。現在、京王線は運転を見合わせています。再開は19時頃の予定となっています。
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月20日(木)22時55分17秒
 
今日の京王線での確認分です。11:42頃、千歳烏山-芦花公園間の踏切で安全確認があった関係で、15時頃まで橋本特急が運休していました。

[京八特急系統]
 No.1 :9043F   No.3 :8005F   No.4 :7025F

[高尾特急系統]
 No.7 :8004F   No.9 :7021F   No.10:8007F
 No.11:8012F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7205F+7005F(昼) No.21:9045F(夜)  No.22:8006F → 8013F
 No.23:9030F(昼)  No.25:9045F → 9030F No.26:7203F+7003F(夜)
 No.27:9048F(夜)  No.28:9032F(夜)

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9046F   No.71:9037F   No.75:9035F
 No.77:9033F   No.81:9036F   No.83:9038F
 No.85:8002F → 8014F No.89:9041F

[10両編成]
 No.12:7024F   No.13:7204F+7004F  No.16:7027F
 No.17:9034F   No.72:7028F

[8両編成]
 No.30:9005F   No.33:8030F   No.35:8023F
 No.54:8024F   No.55:8033F   No.56:8025F
 No.57:8028F   No.60:9001F

[都営車]
 3T :10-460F   5T :10-450F   19T:10-400F
 31T:10-320F   33T:10-270F   45T:10-340F
 

こんばんは

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月20日(木)01時33分53秒
 
19日
2202レ 7422F+7009F
列番にてすみません
 

すみません。

 投稿者:K-05  投稿日:2013年 6月19日(水)21時09分51秒
 
メールアドレス記入忘れました。
 
    (管理人) ありがとうございました。  

K.Oka様

 投稿者:K-05  投稿日:2013年 6月19日(水)21時06分54秒
 
K.Oka様、はじめまして。
メールアドレスの未記入申し訳ありませんでした。
携帯(スマホ)からの投稿であった事、そして利用規約を見ずに投稿した為です。
携帯(スマホ)からの投稿の場合は、その携帯(スマホ)のメールアドレスでも大丈夫でしょうか?
 
    (管理人) 確実に連絡可能なものであれば構いません。宜しくお願いします。  

見たまま(06.19)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月19日(水)21時03分2秒
 
続けて、今日の確認分です。

● 京王線

K-05さんとの重複分は省きます。

 No.54:9002F(夜)

● 井の頭線

 1 :1034F  2 :1030F  3 :1010F  4 :1008F
 5 :1005F  6 :1033F  7 :1004F  8 :1032F
 9 :1014F  10:1013F  11:1011F  12:1025F
 13:1001F  14:1003F  15:1024F  16:1009F
 17:1029F(朝)、1006F(夜)  18:1012F(朝)、1015F(夜)
 19:1022F(朝)     20:1027F(朝)、1029F(夜)
 21:1023F  22:1028F  23:1026F  24:1015F
 25:1006F  26:1021F  27:1002F
 

見たまま(06.18)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月19日(水)20時48分58秒
 
K-05さん、初めまして。これからも宜しくお願いいたします。利用規約をご確認の上、メールアドレスの記入をお願いします。

昨日の確認分です。

● 京王線

京王7000さんが仰せの人身事故により、一部運用変更があったようです。

[京八特急系統]
 No.1 :8007F   No.2 :7204F+7004F  No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.6 :8012F   No.7 :8001F   No.8 :7024F
 No.9 :9045F   No.11:7424F+7009F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9049F   No.22:8002F   No.25:9030F
 No.26:8010F   No.27:7027F   No.28:7203F+7003F
 No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9047F   No.63:9031F   No.67:9041F
 No.69:9036F   No.73:9039F   No.77:9034F
 No.79:9037F   No.81:9033F   No.85:9046F
 No.89:9032F

[10両編成]
 No.12:9035F   No.42:8008F   No.72:7022F
 No.76:8014F

[8両編成]
 No.31:8023F   No.34:9001F   No.35:8030F → 7008F
 No.36:(7425F+)7007F No.53:9006F   No.54:9005F
 No.56:7006F   No.64:8021F   No.66:8022F

[都営車]
 19T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1012F  2 :1006F  5 :1009F  8 :1024F
 9 :1030F  10:1010F  11:1025F  12:1013F
 13:1001F  14:1014F  15:1003F  16:1002F
 17:1022F(夜) 18:1015F(夜) 19:1005F(夜)
 

6/19の見たまま。

 投稿者:K-05  投稿日:2013年 6月19日(水)12時28分47秒
 
こんにちは。先程の続きです。
8両運用(一部10両運用有)
No.30(5007):7006F
No.31(5509):8024F
No.32(5135):8028F
No.33(5113):8030F
No.34(0003):(7425F)+9003F
No.35(5117):9004F
No.36(5123):(7422F)+7008F
No.37(5601):8032F
No.38(5210):9002F
No.39(5212):8027F
No.51(5133):8022F
No.52(5011):9005F
No.53(2701):9001F
No.54(2201):8023F
No.55(5111):9007F
No.56(5003):9006F
No.57(5119):8026F
No.60(5706):7007F
No.62(2101):8025F
No.64(2103):8033F
No.66(5009):8029F
4両運用
No.48(6349):7201F
2両運用
No.49(6447):7421F
都営車運用
1T(4805):10-470F
5T(4813):10-480F
19T(5603):10-420F
23T(4807):10-340F
27T(4801):10-190F
31T(1805):10-220F
33T(4803):10-230F
39T(1803):10-210F
53T(5604):10-370F
55T(5606):10-200F
57T(5504):10-330F
 

はじめまして。

 投稿者:K-05  投稿日:2013年 6月19日(水)12時25分21秒
 
はじめまして。K-05と申します。
ごくたまに投稿する事がありますのでよろしくお願いします。
早速ですが、6/19の見たままです。
10両運用
京八特急系統
No.1(0023):9042F
No.2(0017):8014F
No.3(1007):8002F
No.4(0005):7022F
No.5(0013):7211F+7011F
高尾特急系統
No.6(0101):7206F+7001F
No.7(5701):8010F
No.8(5503):9045F
No.9(5505):7026F
No.10(5127):8009F
No.11(1103):7205F+7005F
橋本特急・快速系統
No.20(0703):7204F+7004F
No.21(5005):7029F
No.22(5707):8003F
No.23(0011):9030F
No.25(1701):8005F
No.26(1705):8004F
No.27(3100):7027F
No.28(0007):7023F
No.29(4709):7024F
その他
No.40(5507):8012F
No.41(5131):8001F
No.42(5201):8008F
No.43(0103):7422F+7009F
No.44(0701):8007F
No.45(4715):8013F
No.46(1201):7423F+9008F
No.70(0009):9035F
No.72(5205):7025F
No.74(5203):9046F
No.76(1009):7203F+7003F
都営新宿線直通系統
No.61(4809):9044F
No.63(5704):9039F
No.65(4703):9031F
No.67(4704):9036F
No.69(4802):9034F
No.71(1807):9040F
No.73(4711):9043F
No.75(5511):9049F
No.77(4815):9047F
No.79(5513):9038F
No.81(1005):9041F
No.83(1801):9037F
No.85(4811):9048F
No.87(4817):9032F
No.89(1809):9033F
 

6月18日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月18日(火)18時02分37秒
 
こんばんは
6月18日見たまま
0075レ 9045F
0077レ 8004F
0079レ 7424F+7009F
0064レ 8001F

0745レ 9049F
2743レ 8010F

5189レ 8027F
5191レ 9008F
以上です。

※平成25年6月18日午前7時58分頃、山田〜めじろ台にて人身事故が発生しました。そのため本日に限り列番にて記載します。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月17日(月)23時24分45秒
 
朝の確認分です。

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.1 :7024F

[高尾特急系統]
 No.11:7203F+7003F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8013F   No.21:9030F   No.23:8010F
 No.29:7204F+7004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.75:9038F   No.83:9031F

[10両編成]
 No.40:7205F+7005F  No.42:7206F+7001F  No.44:7023F
 No.70:7025F   No.72:7026F

[8両編成]
 No.30:8030F   No.56:8033F   No.57:8025F
 No.62:9006F

[都営車]
 27T:10-320F

● 井の頭線

 1 :1026F  2 :1034F  3 :1002F  4 :1014F
 5 :1006F  6 :1013F  7 :1012F  8 :1015F
 9 :1023F  10:1007F  11:1028F  12:1011F
 13:1001F  14:1030F  15:1009F  16:1025F
 17:1027F  18:1021F  19:1010F  20:1029F
 21:1003F  22:1024F  23:1033F  24:1032F
 25:1004F  26:1008F  27:1005F

1013Fが検査明けで出場しました。
 

6月17日見たまま

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月17日(月)19時48分35秒
 
こんばんは
No.12 7029F
No.15 7421F+9004F

No.49 7422F

No.55 8029F
No.60 7009F
No.64 8022F
以上です。
 

6/14

 投稿者:NV  投稿日:2013年 6月15日(土)14時11分6秒
 
昨日の確認分です。

[京八特急系統]
 No.6: 9030F

[都営線直通急行・区急系統]
 No.67: 9037F  No.73: 9044F  No.77: 9046F
 No.79: 9047F  No.83: 9038F?

[8両編成]
 No.39: 8033F  No.56: 8026F

[都営車]
 1T: 10-460F  13T: 10-270F  19T: 10-430F
 21T: 10-230F  35T: 10-340F  39T: 10-210F
 41T: 10-370F  45T: 10-360F  57T: 10-420F

[八幡山引き上げ線]
 7027F、9041F
 

14日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月14日(金)23時56分24秒
 
こんばんは
未出分
No.22(0729レ) 8013F
No.28(0722レ) 7022F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月14日(金)19時56分44秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :9049F

[高尾特急系統]
 No.8 :7026F   No.9 :7029F   No.11:7205F+7005F

[橋本特急快速系統]
 No.25:8007F   No.29:8010F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9032F   No.69:9042F   No.71:9043F

[10両編成]
 No.17:7024F

[8両編成]
 No.34:9004F   No.35:9003F   No.53:7008F
 No.64:8031F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1002F  2 :1031F  3 :1032F  4 :1006F
 5 :1034F  6 :1014F  7 :1022F  8 :1011F
 9 :1026F  10:1028F  11:1021F  12:1004F
 13:1025F  14:1027F  15:1015F  16:1009F
 17:1007F  18:1001F  19:1029F  20:1033F
 21:1005F  22:1024F  23:1023F  24:1008F
 25:1010F  26:1030F  27:1012F

朝ラッシュ時に生じた遅延により、夜の運用は入れ替わっていました。1〜16運行は4つ分(15分)後ろにシフトしていたようです。

 2 :1027F  3 :1015F  4 :1009F  5 :1002F
 6 :1031F  7 :1032F  8 :1006F  9 :1034F
 10:1014F  11:1022F  19:1030F  20:1012F
 

6月12日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月13日(木)18時00分59秒
 
こんばんは
6月12日分
2013年6月12日午前7時11分頃、柴崎〜つつじヶ丘での踏切安全確認の影響でダイヤ乱れが発生しました。それにより運用変更が発生していますので確認列車と合わせて記載されていただきます。

No.1 7027F(0012レ)
No.3 9031F(0056レ)
No.4 8008F(0061レ)

No.8 7023F(0142レ)

No.11 7022F(0059レ)
No.12 8001F(5214レ)

No.20 9048F(4720レ)
No.22 8013F(2736レ)
No.27 7024F(2735レ)

No.32 9006F5160レ)
No.33 9004F(5122レ)
No.35 8030F(5036レ)
No.51 7007F(5158レ)
No.57 8023F(5168レ)

No.72 7029F
以上です。遅くなってすみません。
 

見たまま【井の頭線】(6/12)

 投稿者:岩竜98型  投稿日:2013年 6月12日(水)18時06分14秒
 
本日(6/12)の確認分です。

 01:1753F  02:1754F(HM) 03:1783F  04:1773F
 05:1765F  06:1764F  07:1781F  08:1777F
 09:1762F  10:1771F  11:1779F  12:1752F
 13:1776F  14:1758F  15:1774F  16:1760F
 17:1761F  18:1772F  19:1784F  20:1775F
 21:1780F  22:1751F  23:1756F  24:1759F
 25:1778F  26:1755F  27:1782F
 
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月11日(火)20時03分3秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[橋本特急快速系統]
 No.21:7029F   No.26:8012F   No.29:7203F+7003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9035F   No.65:9041F   No.69:9042F

[10両編成]
 No.12:8013F

[8両編成]
 No.34:(7424F+)900xF No.52:8026F   No.55:9005F
 No.57:8029F   No.62:8033F

[都営車]
 17T:10-280F   23T:10-400F   45T:10-320F

● 井の頭線

 1 :1008F  2 :1028F  3 :1002F  4 :1009F
 5 :1032F  6 :1029F  7 :1007F  8 :1024F
 9 :1034F  10:1030F  11:1026F  12:1012F
 13:1001F  14:1003F  15:1005F  16:1031F
 17:1022F(朝)、1033F(夜)  18:1021F(朝)、1011F(夜)
 19:1006F(朝)、1021F(夜)  20:1004F(朝)
 21:1033F  22:1027F  23:1014F  24:1011F
 25:1010F  26:1015F  27:1023F
 

6月11日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月11日(火)18時18分51秒
 
こんばんは
No.1 8007F
No.2 9048F
No.3 8009F
No.4 7026F
No.8 7028F
No.9 7025F
No.11 7211F+7011F
No.22 8002F
No.27 7022F

No.44 7206F+7001F

No.31 7009F
No.35 8025F
No.54 8028F
No.60 7006F
No.64 8027F
No.66 9003F

No.61 9036F
No.67 9031F
以上です
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月10日(月)22時14分7秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.3 :8008F   No.4 :7022F

[高尾特急系統]
 No.6 :8014F   No.7 :8002F   No.8 :7028F
 No.10:7024F   No.11:7204F+7004F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8007F   No.21:7029F   No.22:8009F
 No.26:7205F+7005F  No.27:7206F+7001F  No.28:8003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9035F   No.67:9046F   No.69:9031F
 No.71:9038F   No.85:9043F   No.89:9045F

[10両編成]
 No.12:9034F   No.16:7027F   No.44:8010F
 No.72:7026F

[8両編成]
 No.30:8022F   No.31:8028F   No.32:8029F
 No.33:7009F   No.35:9008F   No.36:7006F
 No.51:8031F   No.54:8026F   No.55:8021F
 No.56:7008F   No.57:8033F   No.60:9007F
 No.66:9004F

[都営車]
 1T :10-460F   19T:10-400F

● 井の頭線

 1 :1011F  2 :1010F  3 :1034F  4 :1027F
 5 :1005F  6 :1028F  7 :1030F  8 :1031F
 9 :1006F  10:1002F  11:1023F  12:1004F
 13:1001F  14:1012F  15:1029F  16:1007F
 17:1015F(朝) 18:1024F(朝) 19:1033F(朝) 20:1009F(朝)
 21:1026F  22:1032F  23:1008F  24:1022F
 25:1003F  26:1014F  27:1021F

1004Fが「東松原駅あじさいライトアップ」HMを掲出していました。
 

6月10日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月10日(月)20時16分10秒
 
こんばんは
No.1 9048F
No.5 9037F

No.9 7025F ?
No.14 8012F

No.25 8011F
No.29 7203F+7003F

No.34 7007F
No.39 8023F?

No.55 8021F
No.62 9003F

No.73 9041F
No.87 9047F

>>管理人様
No.64の見間違いのようですね、すみません。
 

6月9日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 9日(日)22時14分53秒
 
こんばんは
No.21 7205F+7005F
No.22 8014F
No.23 8003F
No.24 8004F
No.25 7028F
No.26 9034F
No.28 8009F
No.29 9035F

No.69 9043F
No.71 9046F
以上です
 

6月8日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 8日(土)17時50分9秒
 
こんばんは
No.1 7029F
No.2 7026F
No.4 7206F+7001F
No.5 8014F

No.7 9035F
No.8 7203F+7003F?
No.9 9030F
No.10 7425F+9002F
No.12 8004F
No.13 7422F+9003F
No.14 8013F
No.18 7211F+7011F
No.19 7423F+7006F

No.50 7022F

No.32 8031F
No.33 9007F
No.53 8030F
No.55 8024F
以上です
 

見たまま(06.07)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 8日(土)06時19分59秒
 
昨日の確認分です。

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[高尾特急系統]
 No.8 :7024F

[橋本特急快速系統]
 No.26:7026F   No.27:7203F+7003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9048F   No.63:9046F   No.65:9045F
 No.67:9047F   No.69:9044F

[8両編成]
 No.34:(7423F+)7007F No.51:7008F   No.60:9002F
 No.62:9006F

[都営車]
 23T:10-350F   45T:10-410F

>No.66 8022F?【京王7000さん】
夜は9005Fになっていました。

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1008F  3 :1032F  4 :1030F
 5 :1011F  6 :1028F  7 :1010F  8 :1005F
 9 :1003F  10:1025F  11:1004F  12:1034F
 13:1001F  14:1024F  15:1014F  16:1031F
 17:1029F(朝) 18:1012F(朝) 19:1002F(朝)、1012F(夜)
 20:1026F(朝)、1029F(夜)
 21:1006F  22:1023F  23:1033F  24:1009F
 25:1021F  26:1015F  27:1027F
 

6月7日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 7日(金)18時55分44秒
 
こんばんは
No.2 8002F
No.3 8013F
No.4 7025F
No.5 9035F

No.6 7211F+7011F
No.11 7206F+7001F

No.22 7029F
No.29 7422F+9003F

No.31 7009F
No.35 7006F
No.57 8021F

No.66 8022F?

No.74 8014F

No.71 9042F
No.87 9041F
No.89 9031F
以上です
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 5日(水)23時44分46秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[高尾特急系統]
 No.7 :7211F+7011F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8001F   No.28:7203F+7003F  No.29:7204F+7004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9040F

[10両編成]
 No.42:8008F   No.44:7022F   No.70:9044F
 No.72:7026F

[8両編成]
 No.31:8025F   No.51:7009F   No.52:8024F
 No.53:7008F   No.56:8030F   No.62:7006F

[都営車]
 27T:10-380F   45T:10-230F

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1022F  3 :1025F  4 :1012F
 5 :1015F  6 :1009F  7 :1023F  8 :1031F
 9 :1032F  10:1028F  11:1006F  12:1034F
 13:1001F  14:1007F  15:1026F  16:1011F
 17:1021F(朝)、1021F(夜)  18:1027F(朝)、1024F(夜)
 19:1003F(朝)     20:1029F(朝)、1004F(夜)
 21:1008F  22:1002F  23:1033F  24:1024F
 25:1030F  26:1010F  27:1004F
 

6月5日みたまま

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 5日(水)21時40分57秒
 
こんばんは
6月5日みたまま
No.1 8007F
No.2 8010F
No.3 7027F
No.5 8013F

No.4 7023F
No.8 7024F
No.9 7029F

No.10 8004F
No.11 8012F

No.20 8006F
No.25 8009F

No.30 9001F
No.33 8029F
No.35 9007F
No.36 7007F
No.39 7425F+7005F

No.44 7021F

No.55 8033F
No.60 9005F

No.87 9047F
以上です
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 4日(火)22時35分3秒
 

● 京王線

京王7000さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.2 :8006F   No.4 :7029F

[高尾特急系統]
 No.8 :7022F   No.9 :7025F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9046F   No.28:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9035F   No.63:9031F   No.65:9036F

[10両編成]
 No.41:8010F

[8両編成]
 No.31:8027F   No.32:9004F   No.34:7008F
 No.52:9001F   No.55:8029F   No.57:8026F

[都営車]
 57T:10-240F

● 井の頭線

 1 :1014F  2 :1030F  3 :1006F  4 :1029F
 5 :1011F  6 :1025F  7 :1005F  8 :1004F
 9 :1002F  10:1025F  11:1024F  12:1027F
 13:1001F  14:1034F  15:1022F  16:1021F
 17:1003F(朝) 18:1015F(朝) 19:1008F(朝) 20:1012F(朝)、1032F(夜)
 21:1031F  22:1010F  23:1007F  24:1023F
 25:1009F  26:1026F  27:1032F
 

6月4日みたまま

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 4日(火)21時59分10秒
 
こんばんは
No.1 8002F
No.3 8012F
No.11 7203F+7003F
No.20 8001F
No.25 9049F
No.27 7024F

No.35 7007F
No.54 8024F
No.60 9006F
No.66 7009F

No.72 7023F

No.67 9045F
No.73 9043F
以上です
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 3日(月)21時10分26秒
 

● 京王線

今日の確認分です。京王7000さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.4 :7024F

[高尾特急系統]
 No.7 :8006F   No.8 :7022F   No.9 :7025F
 No.11:7205F+7005F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8002F   No.26:8003F   No.28:7023F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9049F   No.63:9038F   No.85:9037F

[10両編成]
 No.17:7026F   No.43:9031F

[8両編成]
 No.33:8030F   No.56:7007F   No.57:8029F
 No.60:7009F

[都営車]
 19T:10-410F

● 井の頭線

日中の確認分です。

 1 :1010F  2 :1009F  3 :1027F  4 :1005F
 5 :1003F  6 :1032F  7 :1004F  8 :1024F
 9 :1034F  10:1026F  11:1022F  12:1028F
 13:1001F  14:1030F  15:1029F  16:1021F
 

6月3日みたまま

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 3日(月)19時41分43秒
 
こんばんは
No.2 8001F

No.12 9041F
No.14 7211F+7011F
No.15 7423F+9008F

No.22 800XF
No.23 7206F+7001F
No.28 7023F
No.29 7204F+7004F

No.31 8024F
No.32 8026F
No.34 7424F+7006F
No.39 8025F
No.51 8031F
No.54 9001F
No.55 9004F

No.45 7425F+7009F

No.73 9042F?
No.79 9032F
No.87 9033F
以上です
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 2日(日)23時35分57秒
 
今日の確認分です。京王7000さんと重複するものは省きます。

[京八特急系統]
 No.5 :8006F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :9045F   No.9 :9030F   No.12:8013F
 No.15:9035F   No.50:7023F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9048F   No.21:7025F   No.22:8001F
 No.23:7205F+7005F  No.24:7203F+7003F  No.25:742xF+7006F
 No.26:9036F   No.27:7206F+7001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9043F   No.63:9040F   No.67:9044F
 No.69:9037F   No.73:9038F

[競馬急行]
 No.57:8029F   No.76:7029F

[8両編成]
 No.60:8024F

[都営車]
 25T:10-210F   35T:10-200F   37T:10-330F
 

6月2日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 2日(日)18時10分36秒
 
こんばんは
続いて2日分
No.1 8007F
No.2 9034F
No.3 8011F
No.4 7027F

No.7 7026F
No.8 8003F
No.10 8004F
No.11 7211F+7011F
No.13 7423F+9008F
No.14 8012F
No.17 7026F
No.18 9042F
No.19 7422F+9006F

No.32 8021F
No.33 8032F
No.34 8027F

No.51 8026F
No.55 7007F
以上です。
 

1日

 投稿者:京王7000  投稿日:2013年 6月 2日(日)18時08分49秒
 
こんばんは
1日分
No.13 7422F+9006F
以上です
 

見たまま(06.01)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2013年 6月 2日(日)00時24分9秒
 
1日(土)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7206F+7001F  No.2 :7205F+7005F  No.4 :8007F

[高尾準特・各停系統]
 No.7 :8010F   No.9 :7029F   No.10:7211F+7011F
 No.11:7425F+9005F  No.12:7204F+7004F  No.14:7203F+7003F
 No.16:9034F   No.50:7026F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9037F   No.21:7424F+700xF  No.22:9035F
 No.23:7027F   No.24:9042F   No.25:8006F?
 No.26:8007F?   No.27:8008F   No.28:7024F
 No.29:8009F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9033F   No.65:9047F   No.67:9030F
 No.69:9039F   No.75:9046F

[競馬急行]
 No.57:8029F   No.74:7028F   No.76:9038F

[8両編成]
 No.31:8023F   No.52:8030F   No.55:9002F
 No.56:8022F   No.62:9008F

[都営車]
 3T :10-460F   55T:10-410F

● 井の頭線

 1 :1030F  2 :1009F  3 :1028F  4 :1025F
 5 :1004F  6 :1001F  7 :1024F  8 :1026F
 9 :1033F  10:1031F  11:1021F  12:1034F
 13:1008F  14:1027F  15:1002F  16:1003F
 


正当なCSSです!