Oka Laboratory

京王線談話室

2014年7月号(第182号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月31日(木)23時08分34秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7028F   No.2 :8011F   No.4 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :7207F+7002F  No.10:8009F   No.11:7424F+7006F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9034F   No.21:9032F   No.22:8005F
 No.25:8002F   No.26:8008F   No.28:7203F+7003F
 No.29:8007F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9038F   No.75:9049F   No.77:9041F
 No.79:9031F   No.87:9045F   No.89:9046F

[10両編成]
 No.12:7026F   No.16:8003F   No.72:9035F

[8両編成]
 No.32:8024F   No.36:7009F   No.52:8028F
 No.54:8026F   No.55:8032F   No.56:9008F
 No.57:8030F

[都営車]
 1T :10-450F

● 井の頭線

 1 :1003F  2 :1033F  3 :1023F  4 :1027F
 5 :1009F  6 :1012F  7 :1029F  8 :1015F
 9 :1026F  10:1013F  11:1021F  12:1032F
 13:1025F  14:1031F  15:1007F  16:1002F
 17:1028F(夜) 18:1024F(夜) 19:1011F(夜) 20:1001F(夜)
 21:1005F  23:1004F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月31日(木)00時30分13秒
 
30日(水)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.3 :8001F   No.4 :7026F

[高尾特急系統]
 No.8 :7025F

[橋本特急快速系統]
 No.22:8004F   No.26:7024F   No.27:8011F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9045F   No.73:9042F   No.81:9035F(朝)
 No.85:9041F   No.89:9033F

[10両編成]
 No.13:9035F   No.14:8008F   No.40:7021F
 No.41:7207F+7002F  No.70:7023F   No.72:8010F(朝)
 No.74:8003F   No.76:9046F

[8両編成]
 No.33:8024F   No.34:9008F   No.62:8022F
 No.64:8032F

[都営車]
 5T :10-480F

● 井の頭線

 1 :1013F  2 :1025F  3 :1022F  4 :1011F
 5 :1001F  6 :1030F  7 :1014F  8 :1003F
 9 :1009F  10:1007F  11:1029F  12:1028F(HM)
 13:1023F  14:1032F  15:1034F  16:1026F → 1024F
 17:1027F(夜) 18:1010F(朝)、1005F(夜)  19:1021F(夜)
 21:1004F  22:1005F  23:1015F  24:1027F
 27:1006F
 

見たまま(07.29)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月29日(火)23時29分10秒
 
続けて、今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.3 :7021F   No.4 :7029F

[高尾特急系統]
 No.6 :7206F+7001F  No.7 :8011F   No.9 :7025F
 No.11:7022F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7027F   No.22:8001F   No.26:8007F
 No.27:8009F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9031F   No.79:9040F   No.81:9033F
 No.85:9042F   No.89:9036F

[10両編成]
 No.12:7023F   No.43:7207F+7002F  No.72:7026F

[8両編成]
 No.52:8033F   No.55:8030F   No.56:7009F
 No.57:8032F   No.60:9008F

[都営車]
 19T:10-360F

● 井の頭線

 1 :1010F  2 :1023F  3 :1027F  4 :1007F
 5 :1001F  6 :1014F  7 :1031F  8 :1004F
 9 :1011F  10:1005F  11:1028F(HM) 12:1030F
 13:1024F  14:1022F  15:1002F  16:1021F
 17:1015F(夜) 18:1034F(夜) 21:1032F  22:1015F
 

見たまま(07.28)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月29日(火)23時27分28秒
 
28日(月)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8002F   No.3 :7026F   No.4 :9046F

[高尾特急系統]
 No.7 :8001F   No.8 :7022F   No.10:8005F
 No.11:8009F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9032F   No.22:7021F   No.26:8011F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9045F   No.67:9033F   No.69:9035F
 No.71:9031F

[10両編成]
 No.12:7206F+7001F  No.14:7207F+7002F  No.16:8006F
 No.17:9040F   No.43:7206F+7001F

[8両編成]
 No.33:9003F   No.36:9008F   No.54:8033F
 No.55:8028F   No.56:8024F   No.57:8027F
 No.60:8023F   No.64:8031F   No.66:8029F

[都営車]
 1T :10-450F   5T :10-480F   19T:10-340F

● 井の頭線

 1 :1021F  2 :1024F  3 :1029F  4 :1010F
 5 :1001F  7 :1004F  8 :1005F  9 :1009F
 10:1027F  11:1032F  12:1013F  16:1028F(HM)
 19:1025F(夜) 20:1031F(夜)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月27日(日)20時28分25秒
 
今朝の確認分です。

[京八特急系統]
 No.1 :8012F   No.2 :9035F   No.3 :9033F
 No.4 :7026F   No.5 :7027F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :9034F   No.7 :8005F   No.8 :7206F+7001F
 No.9 :9032F   No.10:7205F+7005F  No.11:7425F+7009F
 No.12:8010F   No.13:8014F   No.14:7021F
 No.16:8001F   No.17:7029F   No.18:9031F
 No.19:7422F+9005F  No.50:7022F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9042F   No.21:7203F+7003F  No.22:8006F
 No.23:7028F   No.24:7025F   No.25:7207F+7002F
 No.26:8004F   No.27:8007F   No.28:8009F
 No.29:7023F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9045F   No.63:9036F   No.67:9038F
 No.69:9030F   No.71:9049F   No.73:9048F
 No.81:9040F

[10両編成]
 No.41:7423F+9007F

[8両編成]
 No.32:8022F   No.33:8032F   No.34:7006F
 No.51:9003F   No.53:8026F   No.55:8024F
 No.56:9006F   No.60:9004F

[都営車]
 1T :10-490F   3T :10-460F   5T :10-450F
 11T:10-430F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月26日(土)00時01分33秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7029F   No.2 :8006F   No.3 :7207F+7002F
 No.5 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :7424F+7006F  No.7 :8004F   No.8 :9046F
 No.10:8003F   No.11:7203F+7003F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8001F   No.21:8010F   No.23:8012F
 No.25:8005F   No.26:9033F   No.28:7206F+7001F
 No.29:9031F

[都営線直通急行区急系統]
 No.75:9030F   No.77:9034F   No.79:9045F
 No.81:9037F   No.87:9049F

[10両編成]
 No.12:7205F+7005F  No.16:9030F   No.72:7027F

[8両編成]
 No.31:7007F   No.32:8027F   No.34:9001F
 No.36:9004F   No.54:8026F   No.55:8033F
 No.56:9002F   No.64:8032F   No.66:8023F

[都営車]
 19T:10-440F   41T:10-450F   47T:10-420F

● 井の頭線

 1 :1013F  2 :1010F  3 :1032F  4 :1006F
 5 :1007F  6 :1027F  7 :1025F  8 :1021F
 9 :1031F  10:1029F  11:1024F  12:1030F
 13:1033F  14:1015F  15:1023F  16:1003F
 17:1022F(夜) 20:1028F(夜・HM)    21:1022F
 23:1002F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月24日(木)23時38分40秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7204F+7004F  No.2 :8001F   No.4 :7023F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.10:8004F   No.11:7425F+900xF

[橋本特急快速系統]
 No.20:8010F   No.21:7022F   No.25:8012F
 No.26:8002F   No.28:7025F   No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.75:9042F   No.77:9047F   No.79:9041F
 No.85:9038F   No.87:9048F

[10両編成]
 No.15:7027F   No.44:7021F

[8両編成]
 No.32:9006F   No.52:8026F   No.55:8031F
 No.56:9007F

[都営車]
 19T:10-220F

● 井の頭線

 1 :1014F  2 :1032F  3 :1022F  4 :1007F
 5 :1031F  6 :1009F  7 :1034F  8 :1012F
 9 :1026F  10:1013F  11:1023F  12:1005F
 13:1025F  14:1029F  15:1024F  16:1003F
 19:1021F(夜) 20:1001F(夜) 21:1004F  23:1028F

18:40頃、永福町駅構内で落雷による信号故障が発生しました。このため、渋谷-富士見ヶ丘間で一時運転を見合わせていましたが、19:20頃に各停のみで運転を再開しました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月24日(木)00時12分18秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.3 :7205F+7005F  No.4 :7026F   No.5 :7029F

[高尾特急系統]
 No.11:7207F+7002F

[橋本特急快速系統]
 No.22:8011F   No.23:9033F   No.26:7203F+7003F
 No.27:7025F   No.28:8009F

[都営線直通急行区急系統]
 No.69:9041F   No.71:9047F   No.73:9039F
 No.89:9037F

[10両編成]
 No.12:8014F   No.13:8005F   No.14:7423F+9002F
 No.17:8003F   No.41:7425F+900xF  No.44:8004F
 No.70:8003F   No.72:7023F

[8両編成]
 No.31:9001F   No.37:8029F   No.51:7006F
 No.55:8032F   No.64:8031F   No.66:7009F

[都営車]
 45T:10-250F

● 井の頭線

 1 :1022F  2 :1025F  3 :1021F  4 :1028F(HM)
 5 :1001F  6 :1006F  7 :1004F  8 :1031F
 9 :1029F  10:1014F  11:1013F  12:1012F
 13:1030F  14:1005F  15:1033F  16:1027F
 17:1015F(夜) 18:1015F(朝) 20:1024F(夜) 21:1010F
 23:1002F  27:1026F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月23日(水)01時14分28秒
 
22日(火)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7028F

[高尾特急系統]
 No.7 :7203F+7003F  No.8 :7027F → 8007F No.9 :9033F
 No.11:8007F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7023F   No.23:8008F → 8011F No.25:7021F
 No.27:8004F   No.29:7206F+7001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9031F   No.73:9049F   No.77:9039F

[10両編成]
 No.13:9030F   No.17:7029F   No.40:7207F+7002F
 No.42:7423F+9003F  No.43:8010F   No.44:8012F
 No.45:8006F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.34:9005F   No.57:8024F

[都営車]
 27T:10-440F   31T:10-350F   39T:10-320F

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1030F  3 :1032F  4 :1010F
 5 :1001F  6 :1013F  7 :1006F  10:1028F
 11:1029F  12:1007F  13:1021F  14:1033F
 15:1026F  16:1024F
 17:1011F(朝)、1009F(夜)  18:1004F(夜) 20:1023F(朝)
 21:1003F  22:1009F  23:1014F  24:1002F
 26:1004F  27:1034F

1028Fが「夏季安全輸送推進運動」のHMを掲出していました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月20日(日)15時40分1秒
 
午前中の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8006F   No.2 :9037F   No.3 :9046F
 No.4 :8004F   No.5 :7203F+7003F

[高尾準特・各停系統]
 No.6 :9035F   No.7 :7029F   No.8 :8005F
 No.9 :8012F   No.10:7206F+7001F  No.11:7425F+7007F
 No.12:8009F   No.13:8003F   No.14:7026F
 No.15:8011F   No.16:9045F   No.17:7021F
 No.18:7204F+7004F  No.19:7423F+9003F  No.50:7023F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9036F   No.21:8014F   No.22:7024F
 No.23:7025F   No.24:8008F   No.25:7027F
 No.26:7207F+7002F  No.27:7421F+9004F  No.28:8002F
 No.29:9030F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9048F   No.67:9034F   No.69:9041F
 No.71:9032F   No.81:9033F

[10両編成]
 No.41:7028F

[8両編成]
 No.32:8023F   No.33:8025F   No.34:7006F
 No.51:8028F   No.52:9002F   No.53:8026F
 No.55:8030F   No.56:8022F   No.60:8031F

[都営車]
 11T:10-320F
 

見たまま(07.18)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月20日(日)15時37分42秒
 
18日(金)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.2 :9034F   No.5 :8008F

[高尾特急系統]
 No.8 :7029F   No.9 :7028F   No.11:8003F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9047F   No.23:8005F   No.25:8014F
 No.26:7207F+7002F  No.27:8002F   No.29:8001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9039F

[10両編成]
 No.42:742xF+9003F  No.44:7203F+7003F  No.70:7025F
 No.72:8012F

[8両編成]
 No.31:8023F   No.34:9006F   No.35:8027F
 No.51:8033F   No.52:9008F   No.53:9007F
 No.56:9001F   No.66:8032F

[都営車]
 27T:10-420F   33T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1003F  2 :1013F  3 :1023F  4 :1030F
 5 :1001F  6 :1009F  7 :1014F  8 :1028F
 9 :1032F  10:1002F  11:1031F  12:1007F
 13:1011F  14:1006F  15:1022F  16:1029F
 17:1026F(朝) 18:1024F(朝) 19:1033F(朝) 20:1034F(朝)
 21:1004F  22:1010F  23:1012F  24:1021F
 25:1027F  26:1023F  27:1005F
 

見たまま(07.17)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月18日(金)00時50分20秒
 
17日(木)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8001F   No.2 :8007F   No.3 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.6 :7205F+7005F  No.7 :8009F   No.8 :9034F
 No.10:9045F   No.11:7207F+7002F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8012F   No.21:8008F   No.25:8005F
 No.26:8006F   No.27:7029F   No.28:7025F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9043F   No.63:9033F   No.67:9032F
 No.79:9040F   No.85:9047F   No.87:9048F
 No.89:9041F

[10両編成]
 No.16:7026F   No.43:7023F

[8両編成]
 No.30:8027F   No.32:7009F   No.33:8025F
 No.36:9002F   No.52:9005F   No.54:9008F
 No.60:9004F   No.62:9007F   No.66:8033F

[都営車]
 1T :10-500F   19T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1029F  2 :1011F  3 :1021F  4 :1034F
 5 :1010F  6 :1007F  7 :1024F  8 :1014F
 9 :1005F  10:1002F  15:1030F  18:1023F(夜)
 19:1009F(夜) 20:1026F(夜)
 

見たまま(07.16)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月18日(金)00時45分29秒
 
16日(水)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.8 :7023F   No.9 :9042F   No.11:7204F+7004F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7027F   No.22:7203F+7003F  No.23:8003F
 No.26:8009F   No.29:9031F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9039F   No.71:8007F(夜)  No.89:9043F

[10両編成]
 No.13:9048F   No.17:7026F   No.42:7206F+7001F
 No.44:8014F   No.70:7026F   No.72:8010F

[8両編成]
 No.31:9008F   No.33:8021F   No.51:7006F
 No.53:8024F   No.56:8028F   No.62:8032F

[都営車]
 27T:10-410F   45T:10-330F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1004F  3 :1033F  4 :1009F
 5 :1001F  6 :1023F  7 :1034F  8 :1011F
 9 :1015F  10:1024F  11:1032F  12:1028F
 13:1012F  14:1030F  15:1026F  16:1027F
 17:1002F(朝)、1025F(夜)  18:1003F(朝)、1021F(夜)
 19:1010F(朝)     20:1006F(朝)、1029F(夜)
 21:1025F  22:1005F  23:1022F  24:1029F
 25:1014F  26:1021F  27:1031F
 

見たまま(07.15)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月16日(水)00時49分24秒
 

● 京王線

朝の確認分です。

[10両編成]
 No.5 :7203F+7003F  No.8 :7029F   No.9 :7026F
 No.21:9031F   No.23:8008F   No.28:8001F
 No.29:7207F+7002F  No.44:8006F   No.70:7027F
 No.72:8012F   No.89:9046F

[8両編成]
 No.35:7007F   No.53:8023F   No.56:9002F
 No.62:9008F

[都営車]
 27T:10-310F

14:58頃、桜上水駅構内で人身が発生しました。この関係で、夕方ラッシュ時の一部の特急列車が運休し、待避・接続や順序の変更が行われていました。

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1012F  3 :1002F  4 :1004F
 5 :1022F  6 :1029F  7 :1031F  8 :1015F
 9 :1009F  10:1028F  11:1034F  12:10F
 13:1032F  14:1026F  15:1006F  16:1021F
 17:1024F(朝)、1030F(夜)  18:1030F(朝)
 19:1010F(朝)     20:1014F(朝)、1001F(夜)
 21:1003F  22:1001F  23:1011F  24:1013F
 25:1007F  26:1033F  27:1025F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月14日(月)23時16分19秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7026F   No.4 :7023F   No.5 :9030F

[高尾特急系統]
 No.8 :7021F   No.9 :7029F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9039F   No.22:7425F+9007F  No.23:7206F+7001F
 No.25:7024F   No.26:7205F+7005F  No.27:8005F
 No.28:8003F   No.29:8002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.69:9035F   No.71:9042F   No.73:9031F
 No.85:9048F   No.87:9040F   No.89:9037F

[10両編成]
 No.44:8014F   No.70:7028F   No.72:9032F

[8両編成]
 No.31:9001F   No.32:8032F   No.33:7008F
 No.34:9002F   No.35:8025F   No.36:9008F
 No.39:8027F   No.53:8033F   No.54:8026F
 No.55:7007F   No.56:7009F   No.57:8028F
 No.60:8031F   No.62:8023F   No.64:9006F

[都営車]
 1T :10-460F   5T :10-490F   19T:10-410F
 27T:10-360F   47T:10-370F

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1032F  3 :1027F  4 :1011F
 5 :1022F  6 :1013F  7 :1004F  8 :1002F
 9 :1025F  10:1028F  11:1009F  12:1003F
 13:1024F  14:1034F  15:1030F  16:1033F
 17:1023F(朝) 18:1007F(朝) 19:1010F(朝) 20:1026F(朝)
 21:1014F  22:1001F  23:1006F  24:1021F
 25:1012F  26:1031F  27:1029F
 

見たまま【京王線】

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月12日(土)20時54分50秒
 
今日の確認分です。

[京八特急系統]
 No.1 :7205F+7005F  No.4 :8006F

[高尾準特・各停系統]
 No.11:8007F   No.12:8004F   No.14:7027F
 No.50:7023F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8014F   No.24:7203F+7003F  No.25:7204F+7004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9037F   No.75:9040F

[8両編成]
 No.32:8023F   No.56:8031F

[桜上水留置]
 8028F

[都営車]
 25T:10-320F   53T:10-350F   55T:10-400F
 57T:10-370F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月11日(金)23時17分9秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7025F   No.2 :9043F

[高尾特急系統]
 No.6 :7024F   No.7 :7028F   No.8 :7029F
 No.9 :7027F   No.10:8012F   No.11:7203F+7003F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8002F   No.21:9048F   No.23:8005F
 No.25:7021F   No.29:7204F+7004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9041F   No.73:9045F   No.75:9042F
 No.81:9040F   No.83:9049F   No.87:9035F

[10両編成]
 No.40:8004F   No.44:8008F   No.70:9032F
 No.72:7023F

[8両編成]
 No.30:9006F   No.56:9008F   No.57:8025F
 No.62:8031F   No.64:8033F   No.66:9001F

[都営車]
 23T:10-390F   27T:10-370F   33T:10-270F
 41T:10-500F

● 井の頭線

 1 :1014F  2 :1025F  3 :1022F  4 :1012F
 5 :1001F  6 :1033F  7 :1030F  8 :1031F
 9 :1010F  10:1029F  11:1021F  12:1028F
 13:1013F  14:1023F  15:1006F  16:1011F
 17:1034F(朝)、1032F(夜)  18:1007F(朝)、1004F(夜)
 19:1015F(朝)     20:1027F(朝)、1009F(夜)
 21:1024F  22:1026F  23:1009F  24:1032F
 25:1003F  26:1004F  27:1002F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月11日(金)00時12分1秒
 
10日(木)の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.4 :9043F   No.5 :9046F

[高尾特急系統]
 No.6 :8004F   No.8 :7027F   No.9 :7026F
 No.10:7021F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9032F   No.23:8009F   No.28:7206F+7001F
 No.29:7203F+7003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9039F   No.85:9042F   No.89:9044F

[10両編成]
 No.42:8014F   No.44:8012F   No.70:9045F
 No.72:8003F

[8両編成]
 No.35:8024F   No.53:8026F   No.56:9006F
 No.57:8031F   No.62:7008F

[都営車]
 27T:10-220F

● 井の頭線

 1 :1011F  2 :1027F  3 :1028F  4 :1026F
 5 :1001F  6 :1022F  7 :1005F  8 :1004F
 9 :1006F  10:1029F  11:1024F  12:1015F
 13:1032F  14:1030F  15:1033F  16:1034F
 17:1002F(朝) 18:1010F(朝) 19:1025F(朝) 20:1009F(朝)
 21:1007F  22:1012F  23:1031F  24:1010F
 25:1014F  26:1021F  27:1023F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 9日(水)23時58分18秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7206F+7001F

[高尾特急系統]
 No.6 :7205F+7005F  No.7 :8004F   No.8 :7026F
 No.9 :7023F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9033F   No.23:7029F   No.28:7025F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9040F   No.89:9049F

[10両編成]
 No.14:8002F   No.17:9045F   No.44:7021F
 No.70:8003F   No.72:9043F

[8両編成]
 No.31:8023F   No.33:8030F   No.35:9008F
 No.51:8021F   No.53:8033F   No.56:9001F
 No.62:8026F

[都営車]
 27T:10-340F

● 井の頭線

 1 :1023F  2 :1032F  3 :1033F  4 :1034F
 5 :1015F  6 :1028F  7 :1014F  8 :1005F
 9 :1012F  10:1011F  11:1006F  12:1025F
 13:1029F  14:1010F  15:1026F  16:1002F
 17:1009F(朝)、1024F?(夜)  18:1024F(朝)、1021F(夜)
 19:1027F(朝)     20:1003F(朝)、1001F(夜)
 21:1004F  22:1001F  23:1031F  24:1007F
 25:1030F  26:1021F  27:1013F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 8日(火)23時52分8秒
 

● 京王線

今日の確認分です。

[京八特急系統]
 No.5 :9035F

[高尾特急系統]
 No.7 :7023F   No.8 :7027F   No.9 :7026F
 No.11:8005F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8002F   No.21:8003F   No.22:8014F
 No.23:7204F+7004F  No.26:8004F   No.27:7021F
 No.28:7424F+900xF  No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9047F   No.71:9045F   No.89:9037F

[10両編成]
 No.13:9039F   No.17:7024F   No.42:8008F
 No.44:7024F   No.72:7028F

[8両編成]
 No.34:9001F   No.35:9006F   No.51:7007F
 No.53:8028F   No.56:9008F   No.62:8033F

[都営車]
 27T:10-420F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1013F  2 :1011F  3 :1030F  4 :1004F
 5 :1022F  6 :1028F  7 :1002F  8 :1033F
 9 :1024F  10:1015F  11:1010F  12:1014F
 13:1007F  14:1034F  15:1026F  16:1021F
 17:1012F  18:1003F  19:1009F  20:1005F
 21:1032F  22:1001F  23:1027F  24:1006F
 25:1023F  26:1025F  27:1029F

16:05頃、新代田で人身が発生しました。この関係で、一時渋谷-永福町間の運転を見合わせていました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 7日(月)23時53分5秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

08:23頃、代田橋で旅客救護があった関係で15分程度の遅延が生じました。

[京八特急系統]
 No.1 :8007F   No.2 :8012F   No.3 :7024F
 No.5 :8005F → 7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.7 :7203F+7003F  No.8 :7026F   No.9 :7021F
 No.11:8005F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9035F(夜)  No.21:9042F → 7029F No.22:8002F
 No.23:7027F   No.25:7204F+7004F  No.26:7023F
 No.28:7028F   No.29:7207F+7002F → 8001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9040F   No.63:9038F   No.67:9039F
 No.69:9045F   No.71:9032F   No.73:9049F
 No.77:9048F   No.87:9041F   No.89:9036F

[10両編成]
 No.16:7206F+7001F  No.42:742xF+9002F  No.44:8003F
 No.70:9035F   No.72:7025F

[8両編成]
 No.31:8024F   No.34:9008F   No.35:9001F
 No.52:8022F   No.53:8029F   No.54:8025F
 No.56:8026F   No.57:8033F   No.60:9006F
 No.62:8028F   No.64:9007F

[都営車]
 1T :10-450F   19T:10-440F   27T:10-370F

● 井の頭線

朝の確認分です。

 1 :1026F  2 :1015F  3 :1024F  4 :1032F
 5 :1001F  6 :1021F  7 :1012F  8 :1004F
 9 :1002F  10:1014F  11:1029F  12:1025F
 13:1023F  14:1007F  15:1006F  16:1003F
 17:1009F  18:1034F  19:1028F  20:1031F
 21:1033F  22:1013F  23:1005F  24:1011F
 25:1027F  26:1030F  27:1022F

池ノ上ー下北沢間の踏切で安全確認を行った関係で、朝ラッシュ時に10分程度の遅延が生じていました。このため、午後は運用がシフトしていました。

 4 :1003F  5 :1026F  6 :1015F  7 :1024F
 8 :1032F  9 :1001F  10:1021F  11:1012F
 12:1004F  13:1002F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 4日(金)23時37分6秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.3 :8004F   No.4 :7027F   No.5 :7024F

[高尾特急系統]
 No.7 :9038F   No.8 :7023F   No.9 :8003F
 No.11:7207F+7002F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8007F   No.22:8002F   No.26:9044F
 No.27:7205F+7005F  No.28:7204F+7004F  No.29:8005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.89:9041F

[10両編成]
 No.12:7025F   No.13:9039F   No.14:7028F
 No.17:9042F   No.44:8008F   No.70:9036F
 No.72:7029F

[8両編成]
 No.31:8022F   No.53:8027F   No.56:9005F
 No.62:8030F   No.64:8029F

[都営車]
 27T:10-340F   45T:10-270F

● 井の頭線

 1 :1007F  2 :1027F  3 :1023F  4 :1029F
 5 :1001F  6 :1021F  7 :1003F  8 :1028F
 9 :1006F  10:1034F  11:1032F  12:1010F
 13:1005F  14:1024F  15:1033F  16:1030F
 17:1031F(朝)     18:1026F(朝)
 19:1025F(朝)、1025F(夜)  20:1011F(朝)、1022F(夜)
 21:1009F  22:1022F  23:1015F  24:1002F
 25:1008F  26:1012F  27:1014F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 3日(木)23時52分25秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8002F   No.2 :7026F   No.4 :7028F
 No.5 :8001F

[高尾特急系統]
 No.7 :7424F+9002F  No.8 :7021F   No.9 :7025F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8012F   No.21:9032F   No.23:7023F
 No.25:8006F   No.28:7206F+7001F  No.29:9044F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9040F   No.79:9035F   No.81:9041F
 No.87:9031F   No.89:9046F

[10両編成]
 No.16:8011F   No.42:8007F   No.44:8011F
 No.70:7024F   No.72:7027F

[8両編成]
 No.35:9006F   No.36:9008F   No.53:9007F
 No.54:8023F   No.56:7008F   No.62:8027F
 No.66:8028F

[都営車]
 5T :10-500F   27T:10-360F   33T:10-390F

● 井の頭線

 1 :1029F  2 :1005F  3 :1010F  4 :1008F
 5 :1002F  6 :1023F  7 :1028F  8 :1031F
 9 :1011F  10:1034F  11:1032F  12:1006F
 13:1033F  14:1003F  15:1014F  16:1012F
 17:1004F(朝)、1030F(夜)  18:1007F(朝)、1022F(夜)
 19:1009F(朝)     20:1027F(朝)、1007F(夜)
 21:1025F  22:1001F  23:1013F  24:1030F
 25:1024F  26:1022F  27:1015F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 2日(水)22時00分5秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.2 :8012F   No.3 :9038F   No.4 :7029F
 No.5 :8005F

[高尾特急系統]
 No.8 :7025F   No.9 :7021F   No.11:7423F+9004F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9047F   No.26:7424F+9002F  No.27:7026F
 No.28:9045F   No.29:7206F+7001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9036F   No.67:9041F   No.69:9048F
 No.81:9046F   No.89:9037F

[10両編成]
 No.12:7203F+7003F  No.17:9033F   No.42:9008F
 No.44:9039F   No.70:7027F   No.72:7028F

[8両編成]
 No.31:8023F   No.34:7008F   No.53:8026F
 No.54:8032F   No.56:9006F   No.62:9007F
 No.64:8021F

[都営車]
 23T:10-390F   27T:10-280F

● 井の頭線

 1 :1005F  2 :1033F  3 :1030F  4 :1013F
 5 :1001F  6 :1028F  7 :1015F  8 :1010F
 9 :1024F  10:1011F  11:1022F  12:1009F
 13:1014F  14:1032F  15:1027F  16:1034F
 17:1012F(朝)、1006F(夜)  18:1029F(朝)、1004F(夜)
 19:1025F(朝)、1029F(夜)  20:1026F(朝)、1012F(夜)
 21:1002F  22:1003F  23:1023F  24:1031F
 25:1008F  26:1004F  27:1006F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2014年 7月 1日(火)18時48分59秒
 
今日の確認分です。

● 京王線

[京八特急系統]
 No.1 :9044F   No.4 :7026F   No.5 :7024F

[高尾特急系統]
 No.7 :8007F   No.8 :8003F   No.9 :7025F
 No.10:8004F   No.11:8006F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8002F   No.22:7204F+7004F  No.23:7021F
 No.27:8012F   No.29:7207F+7002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.69:9036F   No.81:9037F   No.85:9038F
 No.89:9041F

[10両編成]
 No.13:7027F   No.16:9039F   No.42:7425F+7008F
 No.44:9039F   No.70:7023F   No.72:7206F+7001F(朝)、7029F(夜)

[8両編成]
 No.35:8023F   No.36:9007F   No.53:9005F
 No.54:8025F   No.56:7006F   No.57:8021F
 No.62:8032F

[都営車]
 1T :10-510F   5T :10-450F   19T:10-390F
 27T:10-380F   33T:10-220F   55T:10-440F

8003Fへの「寺社めぐりスタンプラリー」のHM掲出は昨日までで、今日は掲出していませんでした。

● 井の頭線

 1 :1033F  2 :1014F  3 :1031F  4 :1027F
 5 :1001F  6 :1023F  7 :1003F  8 :1004F
 9 :1006F  10:1009F  11:1030F  12:1025F
 13:1012F  14:1002F  15:1029F  16:1015F
 17:1026F(朝)     18:1024F(朝)、1034F(夜)
 19:1008F(朝)、1011F(夜)  20:1007F(朝)、1022F(夜)
 21:1028F  22:1034F  23:1022F  24:1032F
 25:1005F  26:1013F  27:1011F
 

7月1日

 投稿者:7709F+7701F  投稿日:2014年 7月 1日(火)14時26分56秒
 
こんにちは
No. 30 7009F
以上です。少数ですみません
 


正当なCSSです!