Oka Laboratory

京王線談話室

2015年4月号(第191号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月30日(木)22時10分16秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8010F   No.3 :8014F   No.4 :8005F
 No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.6 :7204F+7004F → 7027F      No.7 :9038F
 No.8 :9034F   No.9 :7022F   No.10:8007F
 No.11:7205F+7005F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7026F   No.21:9031F   No.23:7028F
 No.25:7021F   No.28:8004F   No.29:8001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9045F   No.73:9044F   No.83:9041F
 No.85:9030F   No.89:9035F

[10両編成]
 No.12:8006F   No.13:8012F   No.14:7425F+9002F
 No.15:7207F+7002F  No.42:7025F   No.70:7029F
 No.72:7024F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.36:(7422F+)7006F No.37:8033F
 No.51:8025F   No.53:8027F   No.54:7007F
 No.56:8021F   No.57:8022F   No.62:8028F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 1T :10-450F   27T:10-380F

8029Fの制御装置が更新されました。

井の頭線

 1 :1003F  2 :1028F  3 :1024F  4 :1033F
 5 :1009F  6 :1013F  7 :1034F  8 :1021F
 9 :1026F  10:1032F  11:1027F  12:1023F
 13:1004F  14:1022F
 15:1030F(朝)、1002F(夜)  16:1010F(朝)、1031F(夜)
 17:1008F(朝)、1029F(夜)  18:1012F(朝・夜)
 19:1011F(朝)、1008F(夜)  20:1002F(朝)、1001F(夜)
 21:1001F  22:1029F  23:1031F  24:1015F
 25:1007F  26:1014F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月30日(木)01時36分2秒
  29日(水・祝)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7205F+7005F  No.2 :9049F   No.3 :9037F
 No.5 :9043F

[高尾準特・京八各停系統]
 No.6 :7029F   No.7 :8007F   No.8 :7025F
 No.11:7207F+7002F  No.13:8004F   No.15:7026F
 No.17:7027F   No.42:7024F   No.50:7028F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9048F   No.21:8013F   No.22:9032F
 No.23:8003F   No.25:7423F+9008F  No.27:8012F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9034F   No.71:9042F   No.81:9047F
 No.83:9035F

[高尾各停系統]
 No.30:9003F   No.32:8032F   No.52:7008F
 No.60:8033F   No.62:9006F

[桜上水留置]
 8022F

[都営車]
 1T :10-460F   15T:10-330F

井の頭線

 1 :1023F  2 :1029F  3 :1012F  4 :1033F
 5 :1011F  6 :1027F  7 :1004F  8 :1008F
 9 :1014F  10:1031F  11:1015F  12:1022F
 13:1026F  14:1009F  15:1003F  16:1021F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月28日(火)23時48分36秒
  続けて、今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.4 :8005F   No.5 :8008F

[高尾特急系統]
 No.6 :9045F   No.9 :9043F   No.10:8013F
 No.11:8004F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7029F   No.23:7027F   No.28:8002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9030F   No.73:9032F   No.83:9035F
 No.89:9042F

[10両編成]
 No.42:7022F   No.70:9047F   No.72:7028F

[8両編成]
 No.35:8023F   No.53:8021F   No.56:9004F
 No.57:8028F   No.62:8024F

[都営車]
 27T:10-220F

井の頭線

 1 :1027F  2 :1010F  3 :1024F  4 :1001F
 5 :1011F  6 :1009F  7 :1022F  8 :1007F
 9 :1034F  10:1032F  11:1031F  12:1021F
 13:1028F  14:1033F
 15:1005F(朝)、1014F(夜)  16:1026F(朝)、1029F(夜)
 17:1012F(朝・夜)    18:1030F(朝)
 19:1014F(朝)     20:1008F(朝)
 21:1003F  22:1029F  23:1002F  24:1013F
 25:1023F  26:1015F
 

見たまま(04.27)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月28日(火)23時41分29秒
  27日(月)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.6 :7207F+7002F  No.7 :7027F   No.8 :9043F
 No.9 :9033F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7028F   No.21:9048F   No.22:8014F
 No.23:8010F   No.27:7022F   No.28:7203F+7003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9040F   No.73:9034F   No.85:9030F

[10両編成]
 No.13:7029F   No.14:8004F   No.15:7422F+9005F
 No.17:9037F   No.42:8003F   No.70:9037F

[8両編成]
 No.35:9006F   No.52:7006F   No.53:8030F
 No.56:8027F   No.62:7009F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 27T:10-430F

井の頭線

 1 :1009F  2 :1030F  3 :1002F  4 :1001F
 5 :1006F  6 :1010F  7 :1032F → 1027F
 8 :1013F  9 :1023F  10:1015F  11:1033F
 12:1029F  13:1024F  14:1014F
 15:1008F(朝)     16:1012F(朝)、1034F(夜)
 17:1011F(朝)     18:1027F(朝)、1022F(夜)
 19:1028F(朝・夜)    20:1007F(朝)
 21:1031F  22:1034F  23:1003F  24:1021F
 25:1022F  26:1026F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月23日(木)23時19分47秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.4 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :7203F+7003F  No.9 :7022F   No.10:8007F
 No.11:7207F+7002F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9036F   No.21:7028F   No.23:8009F
 No.28:8010F   No.29:8004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9032F   No.85:9031F   No.89:9049F

[10両編成]
 No.12:7025F   No.13:9030F   No.14:7027F
 No.15:8002F   No.42:8005F   No.70:9043F
 No.72:7024F

[8両編成]
 No.53:9007F   No.56:9005F   No.57:8029F
 No.62:8033F

[都営車]
 5T :10-470F   27T:10-230F

井の頭線

 1 :1004F  2 :1021F  3 :1010F  4 :1032F
 5 :1029F  6 :1026F  7 :1034F  8 :1022F
 9 :1028F  10:1015F  11:1023F  12:1006F
 13:1012F  14:1031F
 15:1011F(朝)、1013F(夜)  16:1005F(朝)、1033F(夜)
 17:1008F(朝)、1014F(夜)  18:1002F(朝)
 19:1030F(朝)     20:1027F(朝)、1001F(夜)
 21:1001F  22:1014F  23:1007F  24:1033F
 25:1013F  26:1024F
 

見たまま(04.22)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月23日(木)23時08分36秒
  22日(水)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8014F

[高尾特急系統]
 No.7 :8010F   No.8 :8006F   No.9 :8013F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7024F   No.21:9043F   No.22:7206F+7001F
 No.23:7022F   No.27:8004F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9041F   No.71:9044F   No.85:9032F
 No.89:9034F

[10両編成]
 No.14:7027F   No.15:7423F+9006F  No.17:9042F
 No.42:8007F   No.70:9042F   No.72:7021F

[8両編成]
 No.34:9005F   No.35:9004F   No.51:8031F
 No.52:8022F   No.53:9001F   No.56:9003F
 No.62:8030F

[都営車]
 27T:10-250F

井の頭線

 1 :1010F  2 :1005F  3 :1032F  4 :1001F
 5 :1034F  6 :1015F  7 :1004F  8 :1033F
 9 :1024F  10:1008F  11:1031F  12:1028F
 13:1021F  14:1026F
 15:1027F(朝)、1006F(夜)  16:1012F(朝)、1029F(夜)
 17:1007F(朝)、1012F(夜)  18:1030F(朝・夜)
 19:1023F(朝)、1023F(夜)  20:1014F(朝)
 21:1011F  22:1029F  23:1013F  24:1002F
 25:1006F  26:1009F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月21日(火)23時58分27秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.7 :8004F   No.8 :8014F
 No.9 :7028F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8001F   No.22:7029F   No.23:9036F
 No.28:9045F   No.29:7203F+7003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9041F   No.89:9043F

[10両編成]
 No.13:8006F   No.14:8004F   No.15:742xF+9006F
 No.42:8003F   No.70:9035F   No.72:7025F

[8両編成]
 No.35:9002F   No.51:9007F   No.53:8032F
 No.56:9004F   No.62:8028F

[都営車]
 1T :10-460F   27T:10-340F

井の頭線

 1 :1024F  2 :1003F  3 :1007F  4 :1001F
 5 :1002F  6 :1015F  7 :1010F  8 :1004F
 9 :1012F  10:1031F  11:1026F  12:1029F
 13:1008F  14:1023F
 15:1021F(朝) 16:1033F(朝) 17:1032F(朝) 18:1009F(朝・夜)
 19:1022F(朝)、1021F(夜)  20:1030F(朝)、1022F(夜)
 21:1014F  22:1034F  23:1027F  24:1011F
 25:1005F  26:1028F
 

見たまま(04.20)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月21日(火)00時55分57秒
  20日(月)の確認分です。

京王線

夕刻の強風により、相模原線多摩川鉄橋で45km/hの速度制限が行われていました。

[京八特急系統]
 No.5 :7022F

[高尾特急系統]
 No.6 :7206F+7001F  No.7 :8007F   No.8 :8003F
 No.9 :7027F → 8013F No.10:8013F → 7027F No.11:7205F+7005F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9049F   No.21:7425F+7008F  No.22:8002F
 No.23:8005F → 7207F+7002F      No.27:8010F
 No.28:8006F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9040F   No.73:9041F   No.85:9046F
 No.89:9030F

[10両編成]
 No.15:7029F   No.42:7021F   No.72:7026F

[8両編成]
 No.31:8033F   No.33:8021F   No.34:(7424F+)9004F
 No.35:8031F   No.36:(7423F+)7006F No.37:9007F
 No.39:7009F   No.51:8026F   No.52:9005F
 No.53:8028F   No.55:9008F   No.56:9001F
 No.57:8023F   No.60:9002F   No.62:8024F

[都営車]
 5T :10-470F   19T:10-220F   27T:10-240F

井の頭線

 1 :1013F  2 :1030F  3 :1014F  4 :1023F
 5 :1011F  6 :1006F  7 :1024F  8 :1031F
 9 :1012F  10:1026F  11:1028F  12:1022F
 13:1005F  14:1034F  15:1003F(朝) 16:1032F(朝)
 17:1010F(朝) 18:1008F(朝) 19:1004F(朝) 20:1033F(朝)
 21:1001F  22:1021F  23:1007F  24:1029F
 25:1027F  26:1009F
 

見たまま(04.18)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月21日(火)00時51分42秒
  18日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7206F+7001F  No.2 :8010F

[高尾準特・京八各停系統]
 No.6 :9039F   No.7 :8003F   No.9 :8006F
 No.13:7424F+9004F  No.14:8008F   No.15:7026F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7205F+7005F  No.22:7024F   No.23:9049F
 No.27:8004F   No.28:9047F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9032F   No.67:9034F   No.81:9035F
 No.83:9042F

[高尾各停系統]
 No.30:9001F   No.32:8033F   No.52:7007F
 No.55:8021F   No.62:9007F

[桜上水留置]
 8023F

[都営車]
 11T:10-430F   15T:10-370F

井の頭線

 1 :1007F  2 :1034F  3 :1001F  4 :1024F
 5 :1023F  6 :1029F  7 :1022F  8 :1013F
 9 :1032F  10:1026F  11:1006F  12:1005F
 13:1009F  14:1028F  15:1021F  16:1030F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月17日(金)20時26分3秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.2 :7025F   No.3 :8009F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.8 :8007F   No.9 :8014F
 No.11:7207F+7002F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9032F   No.23:7022F   No.25:9048F
 No.28:8012F   No.29:8006F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9041F   No.67:9042F   No.71:9030F
 No.73:9036F   No.79:9035F   No.89:9038F

[10両編成]
 No.12:7024F   No.17:9047F   No.42:7206F+7001F
 No.70:9047F   No.72:7027F

[8両編成]
 No.31:9007F   No.34:9002F   No.35:8025F
 No.36:7008F   No.37:8022F   No.51:9005F
 No.52:7009F   No.53:8027F   No.56:9008F
 No.62:7006F   No.64:8031F

[都営車]
 17T:10-330F   23T:10-350F   27T:10-230F
 45T:10-340F

井の頭線

 1 :1027F  2 :1015F → 1032F   3 :1006F
 4 :1023F  5 :1021F  6 :1004F  7 :1005F
 8 :1010F  9 :1003F  10:1033F  11:1026F
 12:1029F  13:1031F  14:1002F
 15:1012F(朝)、1007F(夜)  16:1009F(朝)、1024F(夜)
 17:1013F(朝)、1008F(夜)  18:1034F(朝)、1001F(夜)
 19:1028F(朝)、1013F(夜)  20:1024F(朝)、1014F(夜)
 21:1001F  22:1008F  23:1030F  24:1011F
 25:1007F  26:1032F
 

見たまま(04.16)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月17日(金)00時47分5秒
  続けて16日(木)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.6 :7203F+7003F  No.7 :8002F   No.8 :9044F
 No.9 :7025F   No.10:9035F   No.11:7206F+7001F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7425F+7006F  No.23:7024F   No.25:7022F
 No.28:9048F   No.29:7207F+7002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9040F   No.85:9045F   No.87:9043F
 No.89:9037F

[10両編成]
 No.12:8004F   No.15:7424F+9002F  No.42:8001F
 No.70:7027F   No.72:8004F(朝)

[8両編成]
 No.35:8028F   No.53:8024F   No.54:7009F
 No.56:9004F

[都営車]
 27T:10-250F

井の頭線

 1 :1026F  2 :1004F  3 :1030F  4 :1001F
 5 :1009F  6 :1034F  7 :1027F  8 :1005F
 9 :1014F  10:1033F  11:1032F  12:1021F
 13:1011F  14:1002F
 15:1022F(朝)、1029F(夜)  16:1006F(朝)、1023F(夜)
 17:1013F(朝)、1024F(夜)  18:1015F(朝・夜)
 19:1010F(朝)、1008F(夜)  20:1028F(朝)
 21:1031F  22:1029F  23:1012F  24:1023F
 25:1008F  26:1024F
 

見たまま(04.15)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月17日(金)00時44分46秒
  15日(水)の確認分です。

京王線

[高尾特急系統]
 No.6 :8010F   No.8 :7026F   No.9 :7028F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8004F   No.23:8006F   No.28:8007F
 No.29:7207F+7002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.73:9049F   No.85:9041F   No.89:9043F

[10両編成]
 No.13:742xF+7007F  No.15:8013F   No.42:7205F+7005F
 No.70:9035F   No.72:8003F

[8両編成]
 No.35:9002F   No.51:8026F   No.53:8031F
 No.56:7009F   No.57:8032F   No.62:7006F

[都営車]
 1T :10-490F

井の頭線

 1 :1003F  2 :1012F  3 :1015F  4 :1027F
 5 :1006F  6 :1030F  7 :1026F  8 :1013F
 9 :1032F  10:1029F  11:1031F  12:1014F
 13:1008F  14:1033F  15:1009F(朝) 16:1007F(朝)
 17:1034F(朝) 18:1010F(朝) 19:1024F(朝) 20:1005F(朝)、1001F(夜)
 21:1001F  22:1021F  23:1022F  24:1023F
 25:1011F  26:1028F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月15日(水)00時55分21秒
  14日(火)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8014F

[高尾特急系統]
 No.6 :7021F   No.7 :9042F   No.8 :8002F
 No.9 :7025F

[橋本特急快速系統]
 No.21:9045F   No.22:8001F   No.23:9047F
 No.27:8009F   No.28:8003F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9031F   No.73:9040F   No.85:9035F
 No.89:9033F

[10両編成]
 No.15:7423F+9004F  No.17:9034F   No.42:8006F
 No.70:7024F   No.72:7029F

[8両編成]
 No.35:9008F   No.53:8023F   No.56:9002F
 No.62:8032F

[都営車]
 27T:10-380F

井の頭線

 1 :1034F  2 :1013F  3 :1022F  4 :1001F
 5 :1007F  6 :1009F  7 :1003F  8 :1026F
 9 :1002F  10:1030F  11:1028F  12:1029F
 13:1015F  14:1008F
 15:1031F(朝)     16:1004F(朝)、1033F(夜)
 17:1032F(朝)、1006F(夜)  18:1014F(朝・夜)
 19:1012F(朝)、1021F(夜)  20:1024F(朝)
 21:1023F  22:1027F  23:1006F  24:1033F
 25:1010F  26:1021F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月13日(月)22時48分29秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.3 :8001F   No.4 :7025F   No.5 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :8010F   No.7 :7027F   No.8 :8009F
 No.9 :7029F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9034F   No.21:9032F   No.22:7022F
 No.23:8003F   No.25:9047F   No.26:9042F
 No.28:7024F   No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9031F   No.65:9049F   No.67:9043F
 No.71:9046F   No.73:9038F   No.83:9041F
 No.85:9044F   No.87:9035F   No.89:9037F

[10両編成]
 No.14:8010F   No.16:7026F   No.42:7203F+7004F
 No.70:7026F   No.72:7028F   No.76:7022F
 No.78:9048F

[8両編成]
 No.31:7008F   No.32:8023F   No.34:(7421F+)9002F
 No.36:(7424F+)9006F No.37:9005F   No.38:7006F
 No.51:8021F   No.52:8031F   No.53:7007F
 No.54:8027F   No.55:9007F   No.56:9008F
 No.57:8023F   No.64:8032F   No.68:8028F

[都営車]
 1T :10-500F   5T :10-470F   19T:10-220F
 23T:10-440F   27T:10-350F   39T:10-310F

井の頭線

 1 :1024F  2 :1006F  3 :1013F  4 :1001F
 5 :1031F  6 :1030F  7 :1034F  8 :1010F
 9 :1004F  10:1029F  11:1023F  12:1021F
 13:1022F  14:1002F
 15:1014F(朝)、1009F(夜)  16:1032F(朝)、1008F(夜)
 17:1026F(朝)、1003F(夜)  18:1012F(朝・夜)
 19:1033F(朝)、1027F(夜)  20:1015F(朝・夜)
 21:1027F  22:1008F  23:1009F  24:1011F
 25:1003F  26:1028F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月11日(土)22時48分8秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8006F   No.2 :9048F

[高尾準特・京八各停系統]
 No.6 :8005F   No.7 :8010F   No.9 :8009F
 No.12:8014F   No.13:9034F   No.14:9042F
 No.15:9032F

[橋本特急快速系統]
 No.21:8004F   No.22:8012F   No.23:7029F
 No.25:8001F   No.26:8003F   No.27:7206F+7001F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9035F   No.67:9045F   No.81:9047F

[高尾各停系統]
 No.31:8032F   No.32:8026F   No.51:9005F
 No.52:8033F   No.55:7007F

[都営車]
 5T :10-470F   11T:10-220F   15T:10-440F
 53T:10-370F   55T:10-240F

井の頭線

 1 :1033F  2 :1028F  3 :1031F  4 :1022F
 5 :1032F  6 :1004F  7 :1009F  8 :1014F
 9 :1003F  10:1023F  11:1026F  12:1011F
 13:1008F  14:1006F  15:1021F  16:1012F
 

見たまま(04.10)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月11日(土)22時38分20秒
  10日(金)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.2 :8005F   No.3 :9036F

[高尾特急系統]
 No.6 :7028F   No.7 :8014F   No.9 :7023F
 No.11:7205F+7005F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9034F   No.21:9030F   No.23:8006F
 No.26:8012F   No.27:8008F   No.28:8002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9035F   No.67:9047F   No.73:9032F
 No.83:9031F   No.85:9033F   No.87:9044F
 No.89:9037F

[10両編成]
 No.42:8001F   No.70:7024F   No.72:8013F

[8両編成]
 No.31:8024F   No.34:7006F   No.36:(7421F+)9003F
 No.37:8033F   No.38:8027F   No.51:8031F
 No.52:8028F   No.56:7007F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 19T:10-370F   27T:10-360F

井の頭線

 1 :1004F  2 :1002F  3 :1026F  4 :1001F
 5 :1030F  6 :1015F  7 :1011F  8 :1034F
 9 :1013F  10:1027F  11:1032F  12:1031F
 13:1008F  14:1022F  15:1024F(朝) 16:1023F(朝)
 17:1006F(朝) 18:1014F(朝) 19:1028F(朝) 20:1033F(朝)
 21:1012F  22:1029F  23:1005F  24:1021F
 25:1010F  26:1003F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 9日(木)23時56分6秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7025F

[高尾特急系統]
 No.6 :8003F   No.7 :8005F   No.8 :8008F
 No.9 :7021F

[橋本特急快速系統]
 No.20:9030F   No.21:7027F   No.22:9036F
 No.23:7023F   No.27:8006F   No.28:7024F

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9045F   No.73:9048F   No.85:9041F
 No.89:9032F

[10両編成]
 No.14:7205F+7005F  No.15:7029F   No.17:7026F
 No.42:8013F   No.70:7026F   No.72:8012F(朝)

[8両編成]
 No.34:7007F   No.35:7006F   No.52:8022F
 No.53:7008F   No.56:9002F

[都営車]
 27T:10-410F

井の頭線

 1 :1015F  2 :1024F  3 :1008F  4 :1029F
 5 :1033F  6 :1003F  7 :1004F  8 :1013F
 9 :1023F  10:1014F  11:1012F  12:1002F
 13:1026F  14:1021F
 15:1032F(朝)、1011F(夜)  16:1005F(朝)、1022F(夜)
 17:1022F(朝)、1028F(夜)  18:1006F(朝)、1006F(夜)
 19:1027F(朝)、1031F(夜)  20:1030F(朝)
 21:1001F  22:1031F  23:1034F  24:1009F
 25:1011F  26:1028F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 8日(水)23時58分30秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.3 :8009F   No.4 :9036F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.9 :7025F

[橋本特急快速系統]
 No.20:8012F   No.21:8013F   No.23:8010F
 No.27:9038F   No.28:9042F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9037F   No.69:9033F   No.85:9046F
 No.89:9030F

[10両編成]
 No.42:8008F   No.70:7027F   No.72:7028F

[8両編成]
 No.32:7008F   No.33:8023F   No.36:(7421F+)9003F
 No.39:8027F   No.51:8026F   No.56:7009F
 No.57:9001F   No.62:9008F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 19T:10-400F   27T:10-270F

井の頭線

 1 :1029F  2 :1015F  3 :1034F  4 :1001F
 5 :1005F  6 :1008F  7 :1014F  8 :1030F
 9 :1022F  10:1023F  11:1028F  12:1026F
 13:1032F  14:1024F  15:1007F(朝) 16:1003F(朝)
 17:1033F(朝) 18:1031F(朝) 19:1013F(朝) 20:1006F(朝)
 21:1004F  22:1027F  23:1010F  24:1011F
 25:1021F  26:1002F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 7日(火)18時56分19秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.3 :8007F   No.5 :7022F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7027F   No.22:8009F   No.25:8006F
 No.26:8003F   No.28:8013F   No.29:7207F+7002F

[都営線直通急行区急系統]
 No.65:9031F   No.67:9032F   No.71:9037F
 No.73:9044F   No.77:9043F   No.79:9040F
 No.81:9030F   No.83:9045F   No.87:9038F

[10両編成]
 No.12:7028F   No.42:9049F   No.72:9036F
 No.76:7026F   No.78:7028F

[8両編成]
 No.53:8022F   No.57:9005F   No.64:8031F

[都営車]
 27T:10-430F   39T:10-220F   47T:10-230F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 6日(月)23時01分48秒
  最後に、今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8003F

[高尾特急系統]
 No.8 :8009F   No.11:7203F+7004F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7023F   No.21:8014F   No.22:8007F
 No.29:8013F(夜)

[都営線直通急行区急系統]
 No.71:9038F   No.75:9036F   No.83:9034F

[10両編成]
 No.14:7207F+7002F  No.17:7027F   No.42:8013F
 No.70:7027F   No.72:8005F   No.74:7206F+7001F

[8両編成]
 No.30:7009F   No.36:9001F   No.56:7007F
 No.62:8022F   No.64:8025F

[都営車]
 1T :10-450F   27T:10-250F

井の頭線

 1 :1004F  2 :1033F  3 :1027F  4 :1001F
 5 :1027F  6 :1011F  7 :1021F  8 :1023F
 9 :1030F  10:1026F  11:1027F  12:1029F
 13:1010F  14:1032F
 15:1028F(朝) 16:1014F(朝) 17:1008F(朝) 18:1006F(朝)
 19:1015F(朝)、1022F(夜)  20:1012F(朝)、1031F(夜)
 21:1031F  22:1002F  23:1022F  24:1009F
 25:1007F  26:1003F
 

見たまま(04.04)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 6日(月)22時55分48秒
  続いて、4日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.3 :9048F   No.4 :8012F   No.5 :7204F+7004F

[高尾準特・京八各停系統]
 No.6 :9045F   No.9 :9040F   No.10:7024F
 No.15:7027F   No.17:7026F   No.19:7423F+9002F
 No.42:8005F

[橋本特急快速系統]
 No.21:7205F+7005F  No.22:8003F   No.25:8010F

[都営線直通急行区急系統]
 No.67:9047F   No.75:9036F

[高尾各停系統]
 No.30:7007F   No.32:8024F   No.51:8025F
 No.55:9008F   No.56:8031F

[桜上水留置]
 8028F

[都営車]
 17T:10-260F   55T:10-350F

井の頭線

 1 :1031F  8 :1005F  9 :1028F  10:1009F
 11:1008F  12:1021F  14:1010F
 

見たまま(04.03)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 6日(月)22時54分31秒
  3日(金)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8004F   No.2 :8013F   No.4 :7026F
 No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.7 :8005F   No.10:7029F
 No.11:7206F+7001F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7203F+7002F  No.21:9030F   No.23:8012F
 No.25:7021F   No.26:8011F   No.27:8010F
 No.28:8001F   No.29:7023F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9032F   No.65:9045F   No.75:9046F
 No.79:9039F   No.85:9047F   No.87:9043F

[10両編成]
 No.13:9035F   No.16:9037F   No.42:9037F
 No.72:7022F   No.74:8002F

[8両編成]
 No.30:9001F   No.31:8032F   No.37:8025F
 No.52:9003F   No.55:7007F   No.56:9007F
 No.57:8021F   No.60:8033F

[都営車]
 1T :10-510F   19T:10-310F   33T:10-370F

井の頭線

 1 :1007F  2 :1030F  3 :1026F  4 :1001F
 5 :1004F  6 :1002F  7 :1021F  8 :1008F
 9 :1031F  10:1023F  11:1032F  12:1010F
 13:1029F  14:1015F  15:1012F(夜)

1008Fの種別・行先表示器がフルカラーLED化されました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 3日(金)00時42分39秒
  2日(木)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7025F   No.2 :7203F+7002F  No.3 :8001F
 No.5 :7024F

[高尾特急系統]
 No.6 :8004F   No.7 :8006F   No.8 :8010F
 No.9 :7027F   No.10:8007F

[橋本特急快速系統]
 No.22:7204F+7004F  No.23:8008F   No.25:8012F
 No.26:8005F   No.27:9037F   No.28:8003F
 No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.63:9032F   No.67:9036F   No.73:9039F
 No.87:9047F

[10両編成]
 No.14:8009F   No.15:7425F+9004F  No.17:7028F
 No.38:7022F

[8両編成]
 No.30:7008F   No.33:8032F   No.34:9007F
 No.35:7009F   No.36:7006F   No.37:8024F
 No.51:9002F   No.52:8027F   No.55:8026F
 No.56:9001F   No.57:9008F   No.64:8022F
 No.68:9006F

[都営車]
 1T :10-500F   5T :10-460F   19T:10-390F
 55T:10-440F

通常、8両編成が充当されるNo.38に10連の7022Fが入っていました。

井の頭線

 1 :1026F  2 :1013F  3 :1028F  4 :1029F
 5 :1031F  6 :1014F  7 :1007F  8 :1032F
 9 :1005F  10:1030F  11:1022F  12:1034F
 13:1012F  14:1009F  15:1010F(夜) 16:1021F(夜)
 17:1023F(夜) 18:1015F(夜) 19:1027F(夜) 20:1033F(夜)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2015年 4月 1日(水)21時29分22秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7029F   No.2 :8013F   No.3 :8010F
 No.4 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.8 :9037F   No.9 :8003F
 No.10:8012F   No.11:7206F+7001F

[橋本特急快速系統]
 No.20:7021F   No.21:9043F   No.22:8001F
 No.23:9042F   No.25:8008F   No.26:8006F
 No.27:8014F   No.29:7205F+7005F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9049F   No.63:9040F   No.67:9044F
 No.71:9045F   No.73:9041F   No.77:9047F
 No.79:9034F   No.85:9046F   No.87:9035F

[10両編成]
 No.13:7026F   No.41:8010F   No.43:8011F
 No.44:7204F+7004F  No.45:7422F+9007F  No.74:8005F

[8両編成]
 No.35:9004F   No.36:(7423F+)7007F No.37:9002F
 No.39:8032F   No.54:8027F   No.56:7008F
 No.57:8022F   No.62:8023F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 1T :10-500F   5T :10-450F   19T:10-240F
 31T:10-370F   33T:10-230F   39T:10-310F

[試運転]
 7424F+7202F

井の頭線

 1 :1023F  2 :1028F  3 :1013F  4 :1012F
 5 :1002F  6 :1022F  7 :1034F  8 :1010F
 9 :1004F  10:1005F  11:1007F  12:1024F
 13:1030F  14:1006F
 16:1026F(朝) 17:1014F(朝) 18:1011F(朝) 19:1032F(朝)
 20:1003F(朝) 21:1001F  22:1027F  23:1015F
 24:1029F  25:1009F  26:1021F

昨日は1010F、今日は1006Fがフルカラータイプの表示器に換装されているのを確認しました。
 


正当なCSSです!