Oka Laboratory

京王線談話室

2016年6月号(第205号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月30日(木)23時58分9秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8005F   No.3 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.7 :8009F   No.8 :9049F
 No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.21:7205F+7005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9030F   No.63:9037F   No.67:9045F
 No.69:9038F   No.71:9036F   No.81:9033F
 No.87:9046F   No.91:9035F   No.93:9032F

[10両編成]
 No.13:8004F   No.15:7423F+9008F  No.25:7024F
 No.42:7423F+9008F  No.43:7023F   No.50:7028F
 No.76:7204F+7004F  No.78:9044F

[8両編成]
 No.35:9005F   No.37:(7424F+)9002F No.51:7009F
 No.53:9006F   No.56:9003F   No.64:8033F
 No.66:8029F   No.68:8029F

[都営車]
 9T :10-460F
 

見たまま(06.29)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月30日(木)23時57分7秒
  29日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.4 :8005F

[高尾特急系統]
 No.6 :8009F   No.7 :9043F   No.10:8014F
 No.11:7423F+9008F

[橋本準特系統]
 No.21:8011F   No.23:8007F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9035F   No.63:9044F   No.65:9038F
 No.67:9033F   No.69:9030F   No.71:9032F
 No.87:9042F   No.91:9034F

[10両編成]
 No.12:8006F   No.13:7207F+7002F  No.16:8010F
 No.41:8006F   No.42:7204F+7004F  No.50:7028F
 No.78:7029F

[8両編成]
 No.32:8028F   No.33:8023F   No.35:7007F
 No.38:8021F   No.51:9006F   No.53:7008F
 No.56:8033F(朝)、8026F(夜)      No.62:8030F
 No.64:8022F

[都営車]
 17T:10-510F   25T:10-430F   29T:10-560F
 37T:10-460F
 

見たまま(06.28)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月30日(木)23時53分40秒
  28日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8008F   No.4 :8003F

[高尾特急系統]
 No.6 :9043F   No.7 :7021F   No.8 :8012F
 No.10:7423F+9008F

[橋本準特系統]
 No.20:8006F   No.21:8007F   No.22:7203F+7003F
 No.23:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9039F   No.63:9038F   No.65:9031F
 No.69:9030F   No.71:9034F   No.79:9032F
 No.87:9042F   No.91:9045F   No.93:9036F
 No.95:9035F

[10両編成]
 No.12:7207F+7002F  No.16:8002F   No.40:7204F+7004F
 No.41:8011F   No.42:7205F+7005F  No.43:7028F
 No.50:7027F   No.78:8004F

[8両編成]
 No.33:8021F   No.38:9001F   No.51:7008F
 No.53:9003F   No.56:8025F   No.64:8023F
 No.66:8022F

[都営車]
 9T :10-530F   17T:10-480F   25T:10-400F
 27T:10-230F   31T:10-330F
 

見たまま(06.27)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月30日(木)23時44分43秒
  27日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.4 :8009F

[高尾特急系統]
 No.7 :8005F   No.8 :7022F   No.9 :7207F+7002F
 No.10:8010F

[橋本準特系統]
 No.21:8002F   No.23:7023F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9031F   No.67:9047F   No.69:9032F
 No.79:9048F   No.87:9034F   No.91:9030F
 No.93:9037F

[10両編成]
 No.15:7425F+9002F  No.40:7425F+9002F  No.41:7206F+7001F
 No.42:7205F+7005F  No.50:8007F   No.78:8012F

[8両編成]
 No.33:8029F   No.38:8030F   No.51:9003F
 No.56:8027F(朝)、7009F(夜)      No.64:8028F
 No.66:7009F

[都営車]
 13T:10-510F   17T:10-550F
 

見たまま & 業務連絡

 投稿者:K.Oka@管理人メール  投稿日:2016年 6月25日(土)21時27分33秒
  24日(金)と今日の確認分です。

京王線・24日(金)

[京八準特系統]
 No.4 :7204F+7004F

[高尾特急系統]
 No.6 :8009F   No.7 :8005F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F   No.21:8003F   No.22:7207F+7002F
 No.23:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9046F   No.63:9036F   No.65:9039F
 No.67:9047F   No.69:9031F   No.71:9048F
 No.79:9043F   No.81:9034F   No.87:9037F
 No.91:9038F

[10両編成]
 No.12:9033F   No.14:7025F   No.41:8011F
 No.42:7025F   No.74:7203F+7003F  No.76:7205F+7005F

[8両編成]
 No.30:8028F   No.37:9005F   No.56:9008F

[都営車]
 5T :10-240F   17T:10-560F   25T:10-410F
 29T:10-490F   39T:10-520F

京王線・25日(土)

[京八特急系統]
 No.1 :7024F   No.2 :7207F+7002F

[高尾準特系統]
 No.6 :7203F+7003F  No.8 :7423F+7006F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:9038F   No.22:8003F
 No.23:8007F   No.24:8002F   No.25:7021F
 No.26:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.71:9049F   No.81:10-500F   No.83:9044F
 No.95:9048F

[8両編成]
 No.34:8031F

[都営車]
 3T :10-330F   5T :10-560F   7T :10-270F
 9T :10-420F   11T:10-310F   13T:10-520F
 21T:10-480F   25T:10-470F   51T:10-440F
 53T:10-380F

18:12頃、代田橋-明大前間で人身が発生しました。

業務連絡

2016年6月25日(土)20時21分38秒にKD182251240048.au-net.ne.jpから書き込まれた投稿を利用規約第3条に基づき削除しました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月23日(木)22時58分45秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8010F   No.4 :8008F

[高尾特急系統]
 No.6 :8005F   No.7 :7021F   No.8 :9035F
 No.10:8013F   No.11:7206F+7001F

[橋本準特系統]
 No.20:8011F   No.21:8002F   No.22:8007F
 No.23:9044F   No.24:7028F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9039F   No.69:9033F
 No.71:9049F   No.79:9030F   No.87:9047F
 No.91:9031F   No.93:9037F

[10両編成]
 No.12:7023F   No.25:8012F   No.42:7207F+7002F
 No.50:8003F   No.74:8004F   No.78:9043F

[8両編成]
 No.33:8021F   No.53:7006F   No.56:7008F
 No.64:8028F   No.66:8023F   No.68:8023F

[都営車]
 9T :10-470F   17T:10-560F   43T:10-430F
 

見たまま(06.22)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月23日(木)22時57分35秒
  22日(水)の確認分です。

京王線

[高尾特急系統]
 No.6 :7021F   No.7 :7025F   No.8 :9049F
 No.10:8012F   No.11:7425F+9002F

[橋本準特系統]
 No.20:8006F   No.23:9035F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9031F   No.63:9032F   No.65:9043F
 No.67:9045F   No.69:9040F   No.71:9046F
 No.81:9037F   No.87:9030F   No.91:9048F

[10両編成]
 No.16:7204F+7004F  No.42:7204F+7004F  No.43:7028F
 No.74:8011F   No.76:7206F+7001F

[8両編成]
 No.32:8032F   No.35:8025F   No.37:(7423F+)7009F
 No.38:9004F   No.51:7006F   No.56:8026F(朝)、8031F(夜)
 No.64:8030F   No.66:8033F

[都営車]
 17T:10-450F   25T:10-280F   29T:10-510F
 37T:10-530F
 

見たまま(06.21)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月23日(木)22時56分11秒
  21日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.7 :8002F   No.8 :8005F

[橋本準特系統]
 No.20:8014F   No.23:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9048F   No.65:9045F   No.67:9037F
 No.69:9036F   No.71:9034F   No.79:9042F
 No.81:9038F   No.87:9049F   No.91:9047F

[10両編成]
 No.16:7028F   No.41:7026F   No.42:7028F
 No.43:7205F+7005F  No.74:7203F+7003F  No.76:7204F+7004F

[8両編成]
 No.33:8032F   No.37:(7424F+)7006F No.53:9007F
 No.56:8033F   No.64:9004F

[都営車]
 9T :10-560F   17T:10-510F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月20日(月)23時51分0秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8010F   No.3 :7023F   No.4 :8008F
 No.5 :7028F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.7 :7027F   No.8 :9046F
 No.9 :7203F+7003F  No.10:8014F   No.11:7424F+7006F

[橋本準特系統]
 No.20:7029F   No.21:8005F   No.22:8011F
 No.23:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9047F   No.65:9030F   No.67:9038F
 No.73:9039F   No.75:9043F   No.77:9032F
 No.91:9035F   No.93:9044F   No.95:9048F

[10両編成]
 No.12:9042F   No.14:7021F   No.16:7206F+7001F
 No.41:8004F   No.42:7204F+7004F  No.43:8013F
 No.50:7022F   No.74:7205F+7005F  No.76:8009F

[8両編成]
 No.35:9005F   No.37:(7423F+)9001F No.52:8021F
 No.56:8030F(朝)、9003F(夜)      No.60:8027F
 No.62:9006F   No.64:8028F   No.66:8029F
 No.68:8030F

[都営車]
 9T :10-470F   13T:10-510F   17T:10-540F
 19T:10-240F   21T:10-550F   25T:10-380F
 27T:10-370F   31T:10-230F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月19日(日)21時56分2秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :7028F

[高尾準特系統]
 No.6 :7026F   No.8 :8013F   No.10:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.21:8006F   No.22:8007F   No.25:7205F+7005F
 No.26:7207F+7002F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9046F   No.65:9040F   No.67:9030F
 No.75:9048F   No.79:9037F   No.81:10-450F
 No.87:9031F   No.93:9039F

[動物急行]
 No.50:7022F

[競馬急行]
 No.57:8033F   No.64:8028F

[10両編成]
 No.14:8008F   No.27:7023F

[8両編成]
 No.31:9005F   No.32:9002F   No.52:8032F
 No.53:7007F

[都営車]
 1T :10-540F   9T :10-440F   15T:10-500F
 17T:10-260F
 

見たまま(06.18)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月19日(日)21時47分2秒
  18日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8012F   No.4 :7023F

[高尾準特系統]
 No.6 :7205F+7005F  No.7 :7025F   No.11:8014F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.75:9039F   No.81:10-560F

[競馬急行]
 No.57:8026F   No.66:8028F   No.70:9042F

[10両編成]
 No.14:7203F+7003F  No.16:7206F+7001F

[8両編成]
 No.35:7009F   No.52:8029F   No.53:9002F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月17日(金)23時58分59秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8007F   No.2 :7023F   No.3 :7026F
 No.4 :8014F   No.5 :7025F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.7 :9049F   No.8 :8009F
 No.10:8004F

[橋本準特系統]
 No.20:8011F   No.21:8013F   No.22:8002F
 No.23:9034F   No.24:8010F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9032F   No.63:9047F   No.69:9045F
 No.71:9037F   No.73:9043F   No.75:9030F
 No.79:9039F   No.81:9048F   No.83:9036F
 No.87:9031F   No.91:9038F   No.93:9042F

[10両編成]
 No.19:7024F   No.50:7021F   No.70:7027F
 No.72:8006F   No.74:7022F   No.76:7205F+7005F
 No.78:9040F

[8両編成]
 No.33:8027F   No.37:9006F   No.51:7007F
 No.52:9008F   No.55:8025F   No.56:8032F
 No.57:7009F   No.62:9004F   No.64:8025F
 No.66:8029F

[都営車]
 11T:10-240F   17T:10-550F   19T:10-270F
 23T:10-420F   25T:10-390F   35T:10-310F
 51T:10-260F   57T:10-370F

井の頭線

 1 :1022F  2 :1007F  3 :1012F  4 :1015F
 5 :1033F  6 :1010F  7 :1011F  8 :1034F
 9 :1032F  10:1026F  11:1013F  12:1004F
 13:1001F  14:1029F
 

見たまま(06.16)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月17日(金)23時33分3秒
  昨日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9034F   No.3 :8014F   No.4 :7023F

[高尾特急系統]
 No.6 :9049F   No.7 :8009F   No.8 :9040F
 No.10:7206F+7001F

[橋本準特系統]
 No.23:8008F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9046F   No.67:9048F
 No.69:9045F   No.71:9042F   No.77:9036F
 No.79:9039F   No.81:9035F   No.83:9047F
 No.91:9043F   No.93:9044F

[10両編成]
 No.15:8011F   No.50:7021F   No.70:7204F+7004F
 No.72:8003F   No.74:8011F   No.76:7205F+7005F
 No.78:8013F

[8両編成]
 No.32:8031F   No.38:8028F   No.51:9005F
 No.56:8026F   No.64:8021F   No.66:9008F

[都営車]
 13T:10-460F   57T:10-410F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月15日(水)23時10分31秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8008F   No.2 :8004F   No.3 :7027F
 No.4 :7028F   No.5 :8002F

[高尾特急系統]
 No.6 :8009F   No.7 :7025F   No.8 :8011F
 No.9 :8003F   No.10:8005F   No.11:7023F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:7204F+7004F → 9042F
 No.22:9034F   No.23:9036F   No.24:8012F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F   No.63:9037F   No.67:9035F
 No.69:9030F   No.71:9032F   No.73:9048F
 No.75:9046F   No.79:9045F   No.81:9044F
 No.85:10-480F   No.91:9031F   No.93:9039F

[10両編成]
 No.12:8013F   No.13:7425F+9003F  No.14:8010F
 No.15:7029F   No.16:7206F+7001F  No.25:7203F+7003F
 No.26:7021F   No.27:8006F   No.50:7022F
 No.74:7425F+9003F  No.78:7021F

[8両編成]
 No.32:8030F   No.33:8028F   No.35:9004F
 No.37:9007F   No.51:9002F   No.52:7006F
 No.53:7009F   No.55:8026F   No.56:8031F
 No.57:8023F   No.60:8029F   No.64:8032F
 No.66:8022F   No.68:8022F

[都営車]
 1T :10-470F   9T :10-540F   17T:10-490F
 23T:10-270F   35T:10-370F   39T:10-460F
 43T:10-380F   57T:10-420F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月14日(火)21時58分43秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8012F   No.2 :7028F   No.3 :8005F
 No.4 :8004F   No.5 :7023F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.7 :7424F+900xF  No.8 :9048F
 No.9 :8011F   No.10:8013F   No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7206F+7001F  No.21:8009F   No.22:8008F
 No.23:8007F   No.24:8002F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9033F   No.65:9047F
 No.67:9044F   No.69:9036F   No.71:9040F
 No.73:9038F   No.75:9035F   No.79:9030F
 No.81:9034F   No.85:10-450F   No.91:9049F
 No.93:9045F

[10両編成]
 No.12:9032F   No.13:8005F   No.14:8003F
 No.15:8006F   No.25:7026F   No.50:7026F
 No.70:7205F+7005F  No.74:8006F   No.76:7203F+7003F
 No.78:7204F+7004F

[8両編成]
 No.30:8027F   No.31:9008F   No.32:9004F
 No.33:8030F   No.34:9001F   No.35:8032F
 No.38:8022F   No.51:7009F   No.55:7007F
 No.56:7008F(朝)  No.62:7006F   No.64:8033F
 No.66:8026F   No.68:7008F

[都営車]
 9T :10-540F   57T:10-330F

>土休日
>15T・25T・29T【ATSUKIさん】
15Tと29Tは本八幡で運用を、
10両:2810レ(15T)→1913レ(29T)
 8両:1902レ(29T)→2817レ(15T)
と入れ替えているようです。

>誤字訂正【ATSUKIさん】
お気になさらずに。
 

誤字訂正があります。

 投稿者:ATSUKI  投稿日:2016年 6月11日(土)16時53分54秒
  回619Tではなく、回2019Tでした。大変失礼致しました。  

都営新宿線の車両動向。

 投稿者:ATSUKI  投稿日:2016年 6月11日(土)01時55分25秒
  10-560Fが5/21(土)までに搬入が終了し、試運転を経て6/8(水)41Tより営業運転を開始しています。
そして6/10(金)に10-220Fが大島から若葉台に臨時回送され、廃車となりました。
 

若葉台で

 投稿者:お茶の水  投稿日:2016年 6月10日(金)21時49分8秒
  今日若葉台で10-220か230と思われる編成がクーラー外されて止まってました
なんででしょうね?
 

都営新宿線に関して。

 投稿者:ATSUKI  投稿日:2016年 6月10日(金)16時52分54秒
  御無沙汰してます。
東京都交通局よりリリースがあり、2016/6/10(金)より一部運用が8両→10両に変更となりました。
変更になった運用は以下の通りです。
平日
15T・19T(下記注記あり)・21T
土休日
15T・25T・29T
注記
平日19T(1)の618T〜回619T(本八幡20:04→大島20:19)は従来通り8両です。
平日09Tの2109T(本八幡21:02→大島21:17)がそのまま平日19T(2)の5899(大島21:18→笹塚21:49)以降の運用につきます(平日09T→平日19T(2)が10両一体運用)。
また、2016/7/8(金)にも平日のみ8両→10両に変更があるということです。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月 3日(金)00時40分13秒
  2日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.4 :8014F   No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.7 :8004F   No.10:7425F+9007F  No.11:7424F+7007F

[橋本準特系統]
 No.20:7207F+7002F  No.21:7021F   No.23:9038F
 No.24:7023F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9047F   No.67:9032F   No.69:9031F
 No.71:9048F   No.79:9036F   No.87:9037F
 No.91:9049F   No.93:9033F

[10両編成]
 No.14(0722レ) → No.22(3062レ):7022F   No.40:8008F
 No.41:7022F   No.42:7026F   No.50:8003F
 No.78:8002F

[8両編成]
 No.32:8026F   No.33:9001F   No.52:8024F
 No.56:9006F(朝)、8022F(夜)      No.64:8031F
 No.66:8025F   No.68:8025F

[都営車]
 17T:10-510F   21T:10-410F
 

見たまま(06.01)

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年 6月 2日(木)01時20分11秒
  1日(水)の確認分です。

京王線

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F(朝)  No.7 :7205F+7005F  No.8 :8002F
 No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.20:7022F   No.23:9032F   No.24:8013F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9049F   No.67:9042F   No.69:9044F
 No.71:9033F   No.81:9043F   No.87:9045F
 No.91:9031F   No.93:9039F

[10両編成]
 No.12:7025F   No.25:7028F   No.41:8012F
 No.42:7203F+7003F  No.74:7029F

[8両編成]
 No.53:7008F   No.56:8031F(朝)、8033F(夜)
 No.64:9005F   No.66:8024F   No.68:8024F

[都営車]
 9T :10-550F   17T:10-460F   43T:10-230F
 


正当なCSSです!