Oka Laboratory

京王線談話室

2016年11月号(第210号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月30日(水)02時57分19秒
 
29日(火)の確認分です。7701F+7709Fさんと重複するものは省きます。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9044F   No.2 :7025F   No.3 :8005F
 No.4 :8010F

[高尾特急系統]
 No.6 :7026F   No.7 :7023F   No.8 :7204F+7004F
 No.10:8008F   No.11:7205F+7005F

[橋本準特系統]
 No.21:8006F   No.22:7206F+7001F(朝) No.23:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9035F(朝)、9037F(夜)
 No.71:9033F   No.79:9030F   No.81:9034F
 No.91:9043F   No.93:9032F   No.95:9038F
 No.97:9039F

[10両編成]
 No.12:8004F   No.14:8009F   No.15:7029F
 No.16:9042F
 No.40:8009F   No.41:7028F   No.43:7207F+7002F
 No.70:8003F   No.84:7022F

[8両編成]
 No.30:8025F   No.32:8026F   No.34:8032F
 No.37:7007F   No.50:9005F   No.51:9002F
 No.52:9006F   No.56:8030F   No.58:8028F
 No.62:8021F   No.64:8030F   No.66:9003F

[都営車]
 3T :10-560F   9T :10-540F   19T:10-510F
 23T:10-620F   53T:10-510F
 

11月29日

 投稿者:7701F+7709F  投稿日:2016年11月29日(火)19時40分51秒
 
ご無沙汰です
No.5  7206F+7001F
No.36 7422F+7009F
取り急ぎ失礼します
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月26日(土)00時34分19秒
 
25日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7022F   No.2 :7026F   No.4 :7425F+9007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7023F   No.7 :8006F   No.8 :7029F
 No.10:8007F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F   No.21:8004F   No.22:7025F
 No.23:8010F   No.24:7206F+7001F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9039F   No.71:9047F
 No.79:9044F   No.81:9031F   No.91:9033F
 No.93:9041F   No.95:9038F

[10両編成]
 No.13:7203F+7003F  No.14:7207F+7002F  No.16:8003F
 No.25:8014F
 No.40:7027F   No.41:7021F   No.43:7421F+9003F
 No.70:8001F   No.84:8014F

[8両編成]
 No.32:8030F(朝)  No.34:7008F   No.36:8030F(夜)
 No.52:9005F(夜)  No.56:8029F   No.58:8032F
 No.62:9005F(朝)  No.64:8025F   No.66:8032F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 3T :10-540F   9T :10-460F   19T:10-520F
 53T:10-450F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月24日(木)22時50分47秒
 

京王線

降雪のため、朝ラッシュ時に一部列車に運休や遅延が生じていました。夜の確認分です。

[京八準特系統]
 No.1 :7205F+7005F  No.2 :7204F+7004F  No.3 :9047F
 No.4 :8005F   No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.7 :8004F   No.8 :7025F
 No.9 :8013F   No.10:8006F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:7021F   No.21:9032F   No.22:8010F
 No.23:7207F+7002F  No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9044F   No.65:9048F   No.67:9030F
 No.73:9043F   No.75:9039F   No.79:9038F
 No.81:9033F   No.97:9042F

[10両編成]
 No.12:7424F+9002F  No.13:7027F   No.14:8009F
 No.16:7024F   No.17:7206F+7001F  No.25:8003F
 No.26:7029F

[8両編成]
 No.30:8032F   No.32:8024F   No.33:8021F
 No.34:7008F   No.51:9005F   No.52:7006F
 No.55:8029F   No.57:8022F   No.60:8023F
 No.64:8027F   No.66:7009F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 1T :10-380F   3T :10-240F   23T:10-280F
 25T:10-560F   37T:10-440F   43T:10-500F
 51T:10-490F   53T:10-410F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月23日(水)00時00分20秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :8006F   No.3 :7023F → 7204F+7004F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :7025F

[高尾特急系統]
 No.7 :8009F   No.8 :7024F   No.10:8004F

[橋本準特系統]
 No.21:8001F   No.22:8003F   No.23:9039F
 No.24:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9032F   No.79:9042F   No.81:9049F
 No.91:9046F   No.93:9035F   No.95:9040F
 No.97:9033F

[10両編成]
 No.40:8013F   No.43:7424F+9006F  No.72:7204F+7004F
 No.84:9044F

[8両編成]
 No.30:9001F(朝)  No.32:7007F → 9001F No.35:7007F(夜)
 No.36:(7421F+)7009F No.51:9004F   No.53:9005F
 No.55:8025F   No.56:8028F   No.58:9007F
 No.60:9005F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 13T:10-380F   19T:10-500F   23T:10-520F
 27T:10-390F   35T:10-570F   51T:10-510F
 53T:10-560F
 

見たまま(11.21)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月22日(火)23時53分50秒
 
21日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8005F   No.2 :8004F   No.3 :7029F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :7022F   No.7 :8001F   No.8 :8003F
 No.9 :7205F+7005F  No.10:8009F   No.11:8006F

[橋本準特系統]
 No.20:8007F   No.21:7024F   No.22:9039F
 No.23:7028F   No.24:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9040F   No.65:9034F(朝)、9041F(朝)
 No.67:9043F   No.73:9049F   No.79:9046F
 No.81:9035F   No.91:9038F   No.93:9031F
 No.95:9045F   No.97:9047F

[10両編成]
 No.12:7423F+9003F  No.13:8013F   No.14:8010F
 No.17:7204F+7004F  No.25:7025F   No.26:9034F
 No.40:8006F   No.43:7423F+9003F  No.70:7026F
 No.84:7025F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.32:9004F → 8029F No.33:8025F
 No.34:8027F   No.51:9008F   No.56:9005F
 No.57:8032F   No.58:7006F   No.64:7006F
 No.66:9002F

[都営車]
 1T :10-470F   15T:10-570F   19T:10-530F
 23T:10-550F   25T:10-460F   27T:10-370F
 31T:10-510F   33T:10-240F   43T:10-500F
 51T:10-620F   53T:10-610F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月18日(金)23時59分5秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7026F   No.2 :8005F   No.3 :7022F
 No.4 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :7203F+7003F  No.7 :8011F   No.8 :7025F
 No.10:8003F   No.11:7023F

[橋本準特系統]
 No.21:8006F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9032F   No.63:9038F   No.71:9049F
 No.79:9041F   No.81:9031F   No.91:9043F
 No.93:9030F   No.95:9042F

[10両編成]
 No.14:7207F+7002F  No.16:8013F   No.25:7206F+7001F
 No.40:7028F   No.41:8001F   No.43:7024F
 No.84:8014F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.32:8032F(朝)  No.34:7007F
 No.36:8032F(夜)  No.51:8028F   No.52:9002F(夜)
 No.56:8027F   No.58:7009F   No.62:9002F
 No.64:8027F   No.66:7008F

[都営車]
 3T :10-610F   9T :10-510F   19T:10-460F
 53T:10-520F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月17日(木)23時17分40秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7025F   No.2 :7024F   No.3 :7021F
 No.4 :7206F+7001F  No.5 :7204F+7004F

[高尾特急系統]
 No.6 :7023F   No.7 :8006F   No.8 :7027F
 No.9 :7425F+9001F  No.10:8011F   No.11:8005F

[橋本準特系統]
 No.20:8001F   No.21:8007F   No.22:8008F
 No.23:7207F+7002F  No.24:7026F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9049F   No.63:9042F   No.65:9040F(夜)
 No.67:9048F   No.69:9039F   No.71:9030F
 No.73:9047F   No.75:9038F   No.79:9043F
 No.81:9034F   No.91:9046F   No.93:9041F
 No.95:9040F → 9031F No.97:9032F

[10両編成]
 No.12:7205F+7005F  No.13:7028F   No.14:8009F
 No.16:8013F   No.17:8014F   No.25:8003F
 No.26:9035F
 No.40:7022F   No.41:8010F   No.43:7205F+7005F
 No.70:8003F   No.74:9035F   No.80:8004F
 No.84:9045F

[8両編成]
 No.30:7009F   No.31:8022F   No.32:8031F → 8032F
 No.33:9004F   No.34:7006F   No.35:9005F
 No.37:8033F   No.51:9002F   No.52:8026F(夜)
 No.55:7007F   No.56:8024F   No.57:9008F
 No.58:7008F   No.60:8027F   No.62:8026F
 No.64:8024F   No.66:8029F

[都営車]
 1T :10-530F   3T :10-570F   15T:10-550F
 19T:10-520F   25T:10-510F   43T:10-460F
 51T:10-620F   53T:10-470F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月16日(水)23時25分30秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8004F   No.2 :7204F+7004F  No.3 :7023F
 No.4 :8001F   No.5 :7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.6 :7203F+7003F  No.7 :8007F   No.8 :8009F
 No.9 :7424F+7009F  No.10:8006F   No.11:7024F

[橋本準特系統]
 No.20:8010F   No.21:7028F   No.22:7207F+7002F
 No.23:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9032F   No.63:9048F   No.79:9046F
 No.81:9040F   No.95:9047F

[10両編成]
 No.13:7022F   No.15:9045F   No.26:9035F
 No.43:7206F+7001F  No.70:8011F   No.82:8013F
 No.84:8003F

[8両編成]
 No.30:7008F   No.34:7006F   No.36:(7425F+)9003F
 No.51:8026F   No.52:8031F   No.56:8027F
 No.58:9004F   No.62:8026F   No.64:9004F

[都営車]
 1T :10-490F   15T:10-450F   19T:10-470F
 23T:10-460F   25T:10-610F   27T:10-250F
 31T:10-620F   33T:10-420F   35T:10-570F
 53T:10-550F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月15日(火)23時00分7秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :7207F+7002F  No.3 :7025F
 No.4 :8005F   No.5 :8001F

[高尾特急系統]
 No.6 :7205F+7005F  No.7 :7028F   No.8 :8006F
 No.9 :7206F+7001F  No.10:8007F   No.11:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.20:8008F   No.21:8014F   No.22:7029F
 No.23:7022F   No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9047F   No.77:9038F   No.79:9039F
 No.81:9049F   No.91:9030F   No.93:9045F
 No.97:9048F

[10両編成]
 No.14:7026F   No.17:8012F   No.26:9031F
 No.40:7021F   No.43:7425F+9003F  No.70:8011F
 No.84:8010F

[8両編成]
 No.30:9004F   No.31:9002F   No.32:8029F
 No.33:8031F   No.50:8028F   No.51:8021F
 No.56:8022F   No.58:7007F   No.64:7007F
 No.66:8022F

[都営車]
 3T :10-510F   9T :10-500F   19T:10-570F
 23T:10-620F   27T:10-250F   33T:10-400F
 53T:10-610F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月14日(月)23時12分0秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F   No.2 :8001F   No.3 :7026F
 No.4 :7029F   No.5 :8005F

[高尾特急系統]
 No.6 :8003F   No.7 :8014F   No.8 :8013F
 No.9 :7423F+9006F  No.10:7028F   No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.20:7024F   No.21:8010F   No.22:7022F
 No.23:7205F+7005F  No.24:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9032F   No.63:9048F   No.65:9049F
 No.67:9034F   No.73:9031F   No.75:9047F
 No.79:9046F   No.81:9030F   No.91:9038F
 No.93:9037F   No.95:9041F   No.97:9035F

[10両編成]
 No.12:7206F+7001F  No.13:7021F   No.14:8007F
 No.16:8012F   No.17:8006F   No.25:7204F+7004F
 No.26:9039F
 No.40:8007F   No.43:7023F   No.70:8011F
 No.84:9043F

[8両編成]
 No.30:7007F   No.31:9007F   No.32:8028F → 9002F
 No.33:8033F   No.34:8029F   No.37:8025F
 No.51:8023F   No.52:8031F(夜)  No.55:8021F
 No.56:8024F   No.57:7006F   No.58:8026F
 No.60:9001F   No.62:8031F(朝)  No.64:8024F
 No.66:8026F

[都営車]
 1T :10-460F   3T :10-620F   15T:10-530F
 19T:10-610F   23T:10-520F   25T:10-540F
 27T:10-250F   31T:10-390F   33T:10-370F
 43T:10-560F   51T:10-470F   53T:10-570F
 

見たまま(11.13)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月14日(月)23時03分39秒
 
13日(日)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8008F   No.4 :7021F   No.5 :8009F

[高尾準特系統]
 No.8 :7423F+9006F  No.9 :7207F+7002F  No.10:8010F
 No.11:7022F

[橋本準特系統]
 No.21:8012F   No.22:7029F   No.24:8014F
 No.25:8003F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9030F   No.65:9042F   No.67:9049F
 No.77:9037F   No.79:9043F   No.83:9034F
 No.91:9039F   No.93:9046F   No.95:9045F
 No.97:9038F

[動物急行]
 No.70:8011F

[競馬急行]
 No.80:7025F   No.84:7006F

[10両編成]
 No.14:7028F   No.27:7206F+7001F

[8両編成]
 No.31:8029F   No.32:8028F   No.34:9008F
 No.50:8030F

[都営車]
 1T :10-620F   5T :10-260F   19T:10-270F
 27T:10-400F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月10日(木)23時25分17秒
 

京王線

06:56頃、分倍河原-中河原間の踏切で安全確認が行われた関係で、朝ラッシュ時に20分程度の遅延が生じていました。

朝の確認分です。

[10両編成]
 No.4 :8008F   No.6 :8007F   No.7 :7025F
 No.8 :7205F+7005F  No.10:7206F+7001F  No.20:7204F+7004F
 No.21:7029F   No.22:9045F   No.23:8011F
 No.40:8012F   No.41:7027F   No.42:8003F
 No.43:7203F+7003F  No.70:7023F   No.74:7024F
 No.80:7425F+7008F  No.84:7207F+7002F

[8両編成]
 No.32:8029F   No.56:9006F   No.58:7007F
 No.60:8022F

[都営線直通急行区急系統]
 No.61:9038F   No.63:9043F   No.79:9040F
 No.81:9041F   No.91:9049F   No.93:9039F
 No.95:9033F   No.97:9034F

[都営車]
 19T:10-540F   33T:10-380F   53T:10-520F

夜の確認分です。

[特急準特系統]
 No.1 :9030F   No.4 :7204F+7004F  No.5 :8008F
 No.6 :8006F   No.7 :8007F   No.8 :7025F
 No.11:7021F   No.12:8014F   No.13:7022F
 No.14:7425F+7008F  No.20:8011F   No.22:7023F
 No.23:9045F   No.24:7024F   No.25:8005F

[高尾快速系統]
 No.31:8027F   No.32:8022F   No.55:8025F
 No.57:8030F   No.60:9002F

[10両各停]
 No.2 :8004F   No.3 :7206F+7001F  No.9 :7205F+7005F
 No.10:8013F   No.16:7026F   No.17:7203F+7003F
 No.21:8010F   No.26:7207F+7002F

[8両各停]
 No.30:8023F   No.33:7006F   No.34:9005F
 No.37:8026F   No.51:9004F   No.52:8024F
 No.64:9006F   No.66:7007F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9035F   No.63:9038F   No.65:9042F
 No.67:9046F   No.73:9037F   No.75:9032F
 No.79:9040F   No.81:9041F   No.97:9034F

[都営車]
 1T :10-420F   3T :10-470F   23T:10-450F
 25T:10-610F   43T:10-490F   51T:10-570F
 53T:10-520F
 

見たまま(11.09)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月10日(木)22時32分42秒
 
9日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8014F   No.3 :8013F   No.4 :7423F+9008F
 No.5 :7204F+7004F

[高尾特急系統]
 No.7 :8013F   No.10:7025F

[橋本準特系統]
 No.20:7027F   No.21:7022F   No.22:8011F
 No.23:7024F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.67:9032F   No.79:9045F   No.81:9039F
 No.95:9031F

[10両編成]
 No.43:9049F   No.70:8001F   No.82:7205F+7005F
 No.84:7023F

[8両編成]
 No.34:8027F   No.36:(7424F+)7006F No.37:8026F
 No.50:9004F   No.52:8023F

[都営車]
 5T :10-260F   15T:10-490F   19T:10-520F
 23T:10-560F   25T:10-540F   27T:10-240F
 31T:10-570F   33T:10-250F   35T:10-470F
 51T:10-530F   53T:10-550F   57T:10-520F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月 7日(月)23時14分46秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7025F   No.2 :7207F+7002F  No.3 :7028F
 No.4 :7425F+9002F  No.5 :7024F

[高尾特急系統]
 No.6 :9049F   No.7 :7023F   No.9 :8012F
 No.10:7022F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:8007F   No.21:8006F   No.22:8003F
 No.23:8014F   No.24:8008F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9035F   No.63:9047F   No.65:9032F
 No.67:9045F   No.73:9048F   No.79:9037F
 No.81:9043F   No.91:9033F   No.93:9034F
 No.95:9038F   No.97:9030F

[10両編成]
 No.12:8013F   No.13:7029F   No.14:8011F
 No.25:7203F+7003F  No.26:9041F   No.40:7021F
 No.70:8001F   No.84:7424F+7006F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.31:8023F   No.32:8021F(朝)
 No.33:8021F(夜)  No.34:8025F   No.37:9005F
 No.51:8033F   No.56:8024F   No.58:8032F
 No.62:8030F   No.64:8024F   No.66:9003F

[都営車]
 1T :10-520F   19T:10-470F   23T:10-460F
 25T:10-500F   27T:10-370F   33T:10-420F
 43T:10-610F   51T:10-560F   53T:10-510F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月 6日(日)21時17分50秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7029F   No.3 :8014F   No.5 :7025F

[高尾準特系統]
 No.7 :7205F+7005F  No.9 :8013F   No.10:8006F

[橋本準特系統]
 No.21:8011F   No.22:7204F+7004F  No.23:7024F
 No.24:7023F   No.25:7424F+7006F  No.26:7027F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9047F   No.65:9037F   No.67:9032F
 No.79:9049F   No.81:9042F   No.91:9043F
 No.93:9046F   No.95:9048F   No.97:9034F

[動物急行]
 No.70:7022F

[10両編成]
 No.40:8001F

[8両編成]
 No.31:8021F   No.32:8025F   No.33:8024F
 No.56:8029F

[都営車]
 7T :10-260F   11T:10-370F   17T:10-460F
 21T:10-520F   53T:10-620F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月 6日(日)00時42分8秒
 
5日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8014F   No.2 :7024F   No.3 :8001F
 No.4 :7022F?   No.5 :8004F

[高尾準特系統]
 No.7 :7204F+7004F  No.8 :7029F   No.9 :7027F
 No.10:7026F   No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:8006F   No.21:7023F   No.22:7207F+7002F
 No.23:8005F   No.24:7025F   No.25:8013F
 No.26:8011F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9041F   No.71:9040F   No.75:9048F
 No.77:9046F   No.81:9038F   No.83:9039F
 No.97:9034F

[10両編成]
 No.12:8012F   No.14:7424F+7006F  No.15:7028F

[8両編成]
 No.33:8031F   No.36:9008F   No.50:7009F
 No.56:8033F   No.60:7007F

[都営車]
 5T :10-240F   7T :10-400F   9T :10-370F
 13T:10-260F   23T:10-390F   27T:10-420F
 29T:10-380F   31T:10-460F   35T:10-610F
 51T:10-470F   53T:10-550F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月 4日(金)23時58分40秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8003F   No.2 :8012F   No.4 :7424F+7006F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.7 :8006F

[橋本準特系統]
 No.20:8001F   No.21:7027F   No.22:7206F+7001F
 No.23:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.65:9035F   No.67:9041F   No.75:9049F
 No.79:9045F   No.81:9034F   No.95:9038F

[10両編成]
 No.12:8014F   No.43:7028F   No.70:7022F
 No.74:9030F   No.82:7021F   No.84:8011F

[8両編成]
 No.30:9008F   No.33:8021F   No.34:9006F
 No.36:(7421F+)7009F No.52:8022F → 8026F No.56:9004F
 No.58:8033F   No.66:9004F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 15T:10-520F   19T:10-610F   23T:10-490F
 25T:10-620F   27T:10-410F   31T:10-470F
 33T:10-370F   35T:10-540F   43T:10-510F
 53T:10-460F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2016年11月 1日(火)23時57分27秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8006F   No.2 :7026F → 7024F No.3 :7021F
 No.4 :7029F → 7028F No.5 :8003F

[高尾特急系統]
 No.6 :8005F(夜)  No.7 :8010F   No.8 :8014F
 No.9 :7425F+9004F  No.10:8007F

[橋本準特系統]
 No.21:7028F → 7029F No.22:8008F   No.23:7023F
 No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.63:9035F   No.69:9042F
 No.79:9038F   No.81:9043F   No.91:9037F
 No.93:9031F   No.95:9046F

[10両編成]
 No.25:7024F → 7026F No.40:8005F   No.41:8011F
 No.43:7203F+7003F  No.70:7024F   No.84:742xF+7006F

[8両編成]
 No.30:8023F   No.32:8021F   No.33:8025F
 No.34:8028F   No.35:7008F   No.37:9005F
 No.56:8027F   No.58:8029F   No.62:9006F
 No.64:8027F   No.66:8029F

[都営車]
 3T :10-530F   19T:10-460F   53T:10-520F
 


正当なCSSです!