Oka Laboratory

京王線談話室

2017年10月号(第221号)


見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月31日(火)23時34分58秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8007F   No.2 :8011F   No.3 :8008F
 No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.7 :8004F   No.8 :8005F
 No.10:8012F   No.11:7206F+7001F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:8001F   No.22:7024F
 No.23:7202F+7003F  No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9048F   No.63:9033F   No.71:9042F
 No.73:9038F   No.79:9040F   No.81:9044F
 No.91:9034F   No.93:9043F   No.95:9047F
 No.97:9040F

[10両編成]
 No.14:7204F+7004F  No.15:9037F   No.16:5032F
 No.40:8014F   No.41:7204F+7004F  No.43:7205F+7005F
 No.76:9037F   No.80:7022F   No.82:7207F+7002F
 No.84:7023F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.34:8021F   No.36:(7425F+)9001F
 No.37:7424F+7009F  No.51:8025F

[都営車]
 9T :10-570F   13T:10-450F   19T:10-590F
 41T:10-630F   51T:10-520F   53T:10-500F

7009Fの中間車サハ7509とサハ7559が抜かれ6連化されました。
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月30日(月)23時37分30秒
 
今日の確認分です。

京王線

18:17頃に発生した小田急線代々木上原駅構内での人身事故の振替輸送受託による混雑の影響で、一部の列車に10分程度の遅延が生じ、運用の入れ替えがありました。

[京八準特系統]
 No.1 :8003F   No.2 :8011F(〜5736) → 8010F(5751〜)
 No.3 :7023F   No.4 :7024F   No.5 :7028F

[高尾特急系統]
 No.6 :9035F   No.7 :8001F   No.8 :8013F
 No.9 :8009F   No.10:8004F   No.11:8010F(〜3058) → 8011F(0725〜)

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F  No.21:7022F   No.22:7027F(〜3054) → 7202F+7003F(0721〜)
 No.23:8005F   No.24:8007F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9047F   No.65:9044F
 No.67:9036F   No.73:9037F   No.75:9033F
 No.79:9034F   No.81:9040F   No.91:9041F
 No.93:9046F   No.95:9030F   No.97:9048F

[10両編成]
 No.12:8012F   No.13:8014F   No.14:7026F
 No.15:7021F   No.16:9049F   No.17:7202F+7003F(5236) → 7027F(5747〜)
 No.25:7206F+7001F  No.26:9039F
 No.40:7026F   No.41:8014F   No.43:8008F
 No.70:8002F   No.84:7206F+7001F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.32:8027F   No.33:9008F
 No.34:8030F   No.52:9004F   No.55:9001F
 No.56:8033F   No.58:8028F   No.62:8029F
 No.64:8028F   No.66:8033F

[都営車]
 1T :10-450F   3T :10-470F   19T:10-500F
 23T:10-510F   25T:10-610F   43T:10-560F
 51T:10-490F   53T:10-540F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月29日(日)18時24分32秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8014F   No.3 :8005F   No.4 :7025F

[高尾準特系統]
 No.8 :7204F+7004F  No.9 :7028F   No.10:7022F

[橋本準特系統]
 No.21:8012F   No.22:8009F   No.23:7027F
 No.24:8001F   No.25:8013F   No.26:9043F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.81:9036F   No.83:9049F

[8両編成]
 No.36:8030F   No.55:8029F   No.56:8027F

[都営車]
 1T :10-470F   7T :10-370F   23T:10-410F
 25T:10-550F   31T:10-580F

[桜上水留置]
 8025F, 8028F

井の頭線

 1 :1029F  2 :1007F  3 :1027F  4 :1005F
 5 :1033F  6 :1021F  7 :1004F  8 :1023F
 9 :1002F  10:1024F  11:1012F  12:1022F
 13:1028F  14:1025F
 

見たまま(10.27)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月28日(土)16時43分47秒
 
27日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9030F   No.2 :7205F+7005F  No.3 :8013F
 No.4 :7206F+7001F  No.5 :7202F+7003F

[高尾特急系統]
 No.6 :7029F   No.7 :8005F   No.8 :8009F
 No.9 :8012F   No.10:7021F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:7023F   No.21:8014F   No.22:7025F
 No.23:7027F   No.24:7028F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.71:9047F   No.73:9036F   No.77:9048F
 No.79:9049F   No.81:9035F   No.91:9042F
 No.93:9046F   No.95:9043F   No.97:9038F

[10両編成]
 No.12:8004F   No.13:8011F   No.14:8002F
 No.15:9031F   No.16:8007F   No.17:7207F+7002F
 No.25:8003F   No.26:7022F
 No.43:8002F   No.74:8003F   No.82:7207F+7002F

[8両編成]
 No.31:8028F   No.33:8021F   No.34:8030F
 No.37:9006F   No.50:9004F   No.51:8027F
 No.52:9003F   No.58:9007F   No.60:8024F
 No.66:9007F

[都営車]
 9T :10-480F   19T:10-490F   27T:10-400F
 33T:10-410F   51T:10-500F   53T:10-530F

井の頭線

 4 :1023F  5 :1025F  6 :1010F  7 :1014F
 8 :1022F  10:1008F  11:1027F  15:1031F(朝)
 17:1014F(朝) 18:1032F(朝) 23:1030F
 

見たまま(10.26)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月28日(土)16時43分23秒
 
26日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7022F   No.3 :7023F   No.4 :7025F

[高尾特急系統]
 No.8 :7021F   No.9 :7026F   No.10:8009F

[橋本準特系統]
 No.21:8008F   No.23:8005F(〜0703) → 9037F(0714〜)
 No.24:9030F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9038F   No.69:9047F   No.79:9042F
 No.81:9043F   No.91:9039F   No.93:9035F
 No.95:9031F

[10両編成]
 No.16:5032F   No.25:7203F+7003F  No.26:9037F(7737) → 8005F(5724〜)
 No.40:8007F   No.41:8013F   No.43:7207F+7002F
 No.70:8003F   No.84:8004F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.32:8032F   No.33:9003F
 No.37:8021F   No.56:8029F   No.58:9008F
 No.62:9005F   No.66:9008F

[都営車]
 3T :10-510F   15T:10-480F   19T:10-530F
 51T:10-520F   53T:10-470F
 

見たまま(10.25)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月28日(土)16時42分45秒
 
25日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8004F   No.2 :7204F+7004F  No.3 :7021F
 No.4 :7024F   No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :7026F   No.7 :8008F   No.8 :8001F
 No.9 :8002F   No.11:7023F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F   No.21:8010F   No.22:8005F
 No.23:8011F   No.24:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9037F   No.63:9031F   No.65:9042F
 No.67:9040F   No.75:9038F   No.79:9044F
 No.81:9039F   No.91:9046F   No.93:9048F
 No.95:9035F   No.97:9033F

[10両編成]
 No.13:8007F   No.26:9047F
 No.41:8007F   No.42:7022F   No.43:7207F+7002F
 No.44:8009F   No.70:7028F   No.72:7025F
 No.74:8003F   No.76:9041F   No.78:5032F
 No.80:9030F   No.82:7206F+7001F No.84:9047F

[8両編成]
 No.31:8027F   No.34:8021F   No.35:(7425F+)9006F
 No.36:(7423F+)9001F No.52:8022F   No.59:8033F
 No.64:8030F

[都営車]
 1T :10-560F   7T :10-420F   11T:10-380F
 15T:10-640F   19T:10-470F   23T:10-490F
 25T:10-550F   27T:10-270F   31T:10-520F
 33T:10-280F   35T:10-510F   45T:10-440F
 51T:10-480F   53T:10-530F
 

見たまま(10.24)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月28日(土)16時42分27秒
 
24日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7028F   No.2 :8005F   No.3 :8001F
 No.5 :8009F

[高尾特急系統]
 No.6 :7027F   No.8 :7024F   No.11:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.20:8007F   No.21:8003F   No.22:8011F
 No.23:7025F   No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9048F   No.71:9033F   No.73:9035F
 No.75:9031F   No.79:9046F   No.81:9036F
 No.91:9030F   No.93:9040F

[10両編成]
 No.14:7207F+7002F  No.26:9039F
 No.43:7206F+7001F  No.76:9044F   No.80:903xF
 No.82:8008F   No.84:7028F

[8両編成]
 No.36:(7423F+)9005F No.50:8026F   No.51:9002F

[都営車]
 5T :10-500F   13T:10-520F   25T:10-560F
 31T:10-480F   41T:10-490F   51T:10-640F
 

見たまま(10.20)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月21日(土)08時15分13秒
 
20日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F   No.2 :7027F   No.3 :7022F
 No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.7 :8005F   No.8 :8014F   No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7207F+7002F  No.21:8004F   No.22:8002F
 No.23:8006F   No.24:8003F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.73:9047F   No.79:9044F   No.81:9037F
 No.93:9048F

[10両編成]
 No.43:7206F+7001F  No.76:9049F   No.80:7028F
 No.82:7204F+7004F  No.84:7205F+7005F

[8両編成]
 No.30:8028F   No.32:8030F   No.35:9005F
 No.36:(7422F+)9001F No.51:8029F   No.53:8021F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 11T:10-430F   23T:10-610F   41T:10-620F
 53T:10-550F

井の頭線

 2 :1001F  5 :1004F  6 :1010F  7 :1024F
 8 :1025F  9 :1015F  10:1014F  11:1021F
 12:1013F  13:1007F  14:1027F  16:1029F(夜)
 18:1005F(夜)
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月19日(木)23時28分20秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7203F+7003F  No.2 :8008F   No.3 :7025F
 No.4 :7021F → 7207F+7002F      No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8013F   No.7 :8004F   No.8 :8002F
 No.9 :7206F+7001F  No.10:8005F   No.11:7027F

[橋本準特系統]
 No.20:8012F   No.21:7029F → 8014F
 No.22:8006F   No.23:8007F → 7028F No.24:7026F → 9039F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9035F   No.65:9031F
 No.67:9036F → 9040F No.73:9049F   No.79:9040F → 9036F
 No.81:9034F   No.91:9030F   No.93:9047F
 No.95:9043F   No.97:9033F

[10両編成]
 No.12:7024F   No.13:8001F   No.14:8010F
 No.16:8003F   No.17:7205F+7005F  No.25:7026F
 No.26:9038F
 No.40:7028F   No.41:7204F+7004F  No.42:7022F
 No.43:7207F+7002F  No.70:8014F   No.74:9039F
 No.80:8009F   No.84:9038F

[8両編成]
 No.30:8027F   No.32:8025F(朝)  No.33:8025F(夜)
 No.34:8033F   No.37:8030F   No.51:8022F
 No.55:8028F   No.56:9008F   No.58:8032F
 No.60:9002F   No.64:8024F   No.66:8032F

[都営車]
 1T :10-610F   3T :10-520F   19T:10-590F
 23T:10-570F   33T:10-280F   43T:10-540F
 51T:10-530F   53T:10-560F
 

見たまま(10.18)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月18日(水)22時34分17秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F   No.4 :7024F

[高尾特急系統]
 No.9 :8005F   No.10:8004F   No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F  No.21:8003F   No.22:8007F
 No.23:8013F   No.24:7203F+7003F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.67:9042F   No.69:9037F   No.81:9033F
 No.91:9041F

[10両編成]
 No.12:7021F   No.14:8006F   No.16:5031F
 No.17:8008F   No.25:8011F

[8両編成]
 No.33:8026F   No.34:8033F   No.51:9006F
 No.52:8021F   No.56:8028F   No.60:8024F

[都営車]
 1T :10-540F   3T :10-580F   5T :10-500F
 7T :10-430F   9T :10-510F   11T:10-420F
 15T:10-480F   19T:10-490F   21T:10-390F
 23T:10-570F   25T:10-610F   27T:10-280F
 35T:10-520F   37T:10-380F   43T:10-550F
 51T:10-640F   53T:10-620F
 

見たまま(10.17)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月18日(水)22時33分52秒
 
17日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7028F   No.3 :7021F   No.4 :8012F

[高尾特急系統]
 No.6 :7206F+7001F  No.8 :8005F   No.10:7024F → 7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7025F   No.23:8011F   No.24:8009F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.69:9047F   No.71:9049F   No.73:9037F
 No.81:9041F   No.91:9042F   No.97:9039F

[10両編成]
 No.12:7204F+7004F  No.16:7026F   No.25:8004F

[8両編成]
 No.30:9006F   No.35:9005F   No.37:9008F
 No.54:8022F

[都営車]
 3T :10-520F   15T:10-510F   37T:10-380F
 41T:10-610F   51T:10-480F   53T:10-490F
 

見たまま(10.16)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月18日(水)22時33分24秒
 
16日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7205F+7005F  No.3 :8002F   No.4 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.7 :8007F   No.8 :7027F   No.10:8003F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:8004F   No.22:8011F
 No.23:8009F   No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F   No.63:9048F   No.69:9031F
 No.79:9042F   No.81:9039F   No.91:9044F
 No.93:9034F   No.95:9038F   No.97:9035F

[10両編成]
 No.12:7021F   No.16:5032F
 No.40:7021F   No.41:7025F   No.42:5032F
 No.43:7207F+7002F  No.70:8005F   No.74:8014F
 No.80:7024F   No.84:9030F

[8両編成]
 No.30:7006F   No.32:8031F   No.33:8022F
 No.37:8027F   No.56:8029F   No.58:8025F
 No.60:9004F   No.62:8032F

[都営車]
 3T :10-550F   15T:10-570F   19T:10-470F
 51T:10-510F   53T:10-630F
 

見たまま(10.13)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月18日(水)22時32分53秒
 
13日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8005F   No.2 :7024F   No.3 :7027F
 No.4 :8003F   No.5 :7425F+7007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7028F   No.7 :8012F   No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F  No.21:7026F   No.23:8007F
 No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9038F   No.73:9042F   No.81:9041F
 No.91:9044F   No.93:9049F   No.95:9043F
 No.97:9034F

[10両編成]
 No.17:9031F   No.26:8008F
 No.43:7203F+7003F  No.70:7025F   No.76:9035F
 No.80:5032F   No.82:7205F+7005F  No.84:7206F+7001F

[8両編成]
 No.31:8025F   No.33:8026F   No.36:(7422F+)9004F
 No.50:9003F   No.51:8021F   No.64:8028F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-530F   9T :10-630F   41T:10-600F
 51T:10-620F   53T:10-450F
 

見たまま(10.12)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月13日(金)01時16分20秒
 
12日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7021F   No.2 :8013F   No.3 :9031F
 No.4 :8009F   No.5 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.6 :7204F+7004F  No.7 :7026F   No.8 :8006F
 No.9 :8001F   No.10:8012F   No.11:7024F

[橋本準特系統]
 No.20:7022F   No.21:7028F   No.22:8007F
 No.23:8011F   No.24:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9043F   No.65:9047F
 No.69:9039F   No.73:9037F   No.75:9038F
 No.79:9049F   No.81:9034F   No.91:9040F
 No.93:9036F   No.95:9030F   No.97:9048F

[10両編成]
 No.13:8010F   No.14:7029F   No.16:5031F
 No.17:9046F   No.25:8014F   No.26:8004F
 No.40:8010F   No.41:7027F   No.43:8002F
 No.70:8014F   No.84:7025F

[8両編成]
 No.30:9008F   No.32:8033F   No.33:8030F
 No.34:8025F   No.52:7008F   No.56:9006F
 No.58:7006F   No.62:9001F   No.64:8032F
 No.66:7006F

[都営車]
 1T :10-600F   19T:10-450F   23T:10-640F
 25T:10-570F   37T:10-380F   43T:10-490F
 51T:10-520F   53T:10-540F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月11日(水)22時13分49秒
 
朝の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8008F   No.2 :7022F   No.3 :8002F
 No.4 :8007F   No.5 :7423F+9007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7021F   No.7 :8011F   No.8 :7024F
 No.9 :7028F   No.10:8006F   No.11:8012F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F   No.21:8001F   No.22:7206F+7001F
 No.23:8005F   No.24:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9033F   No.65:9030F   No.67:9049F
 No.75:9043F   No.79:9042F   No.81:9036F
 No.91:9047F   No.93:9031F   No.95:9037F
 No.97:9048F

[10両編成]
 No.40:8010F   No.41:7205F+7005F  No.42:7207F+7002F
 No.43:8004F   No.44:7203F+7003F  No.70:7029F
 No.72:9038F   No.74:9035F   No.76:7027F
 No.78:8009F   No.80:5031F   No.82:7204F+7004F
 No.84:8014F

[8両編成]
 No.31:8029F   No.32:8025F   No.33:8021F
 No.34:8031F   No.35:(7421F+)9004F No.36:(7425F+)7007F
 No.51:9001F   No.52:8022F   No.54:8021F
 No.56:8026F   No.58:8024F   No.59:9005F
 No.62:9003F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 9T :10-570F   15T:10-580F   19T:10-590F
 23T:10-490F   25T:10-530F   27T:10-430F
 31T:10-550F   33T:10-370F   51T:10-600F
 53T:10-500F
 

見たまま(10.10)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月11日(水)22時13分29秒
 
10日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8013F   No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.10:8011F   No.11:7022F

[橋本準特系統]
 No.20:7205F+7005F  No.23:7021F   No.24:8008F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.63:9038F   No.71:9031F
 No.81:9037F   No.91:9042F   No.93:9046F
 No.95:9043F   No.97:9041F

[10両編成]
 No.13:8010F   No.14:7203F+7003F  No.16:5031F
 No.25:8006F
 No.43:7207F+7002F  No.70:7027F   No.82:7204F+7004F
 No.84:8006F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.36:(7425F+)9006F No.51:9003F
 No.52:8021F

[都営車]
 3T :10-470F   9T :10-540F   13T:10-630F
 41T:10-640F   51T:10-450F
 

見たまま(10.06)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月11日(水)22時13分11秒
 
6日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7204F+7004F  No.5 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.6 :8003F   No.7 :8006F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:7027F   No.22:7025F
 No.23:8007F   No.24:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9038F   No.65:9042F   No.73:9034F
 No.93:9045F   No.95:9040F   No.97:9041F

[10両編成]
 No.12:7206F+7001F  No.16:8010F
 No.43:7206F+7001F  No.80:5031F   No.82:7205F+7005F
 No.84:8001F

[8両編成]
 No.36:(7423F+)7006F No.55:9005F   No.64:8026F
 No.66:9001F

[都営車]
 3T :10-470F   25T:10-540F   51T:10-510F
 53T:10-600F
 

見たまま(10.05)

  投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月11日(水)22時12分52秒
 
5日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.3 :7029F   No.4 :8009F   No.5 :7021F

[高尾特急系統]
 No.7 :7027F   No.9 :8013F   No.10:8006F
 No.11:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.21:8001F   No.22:8007F   No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9030F   No.63:9041F   No.75:9038F
 No.79:9048F   No.81:9045F   No.91:9039F
 No.93:9031F   No.95:9049F

[10両編成]
 No.13:8010F   No.17:8002F   No.25:7026F
 No.26:7024F
 No.40:8002F   No.41:8010F   No.43:7205F+7005F
 No.70:7026F   No.84:8014F

[8両編成]
 No.32:8025F   No.33:8030F   No.52:9004F
 No.56:9005F   No.58:8024F   No.62:9001F
 No.64:9005F

[都営車]
 19T:10-480F   25T:10-580F   53T:10-640F
 

見たまま

 投稿者:K.Oka  投稿日:2017年10月 4日(水)23時02分16秒
 
今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8012F   No.2 :7203F+7003F  No.3 :7024F
 No.4 :8003F   No.5 :7204F+7004F

[高尾特急系統]
 No.6 :7021F   No.7 :8001F   No.8 :8013F
 No.9 :8006F   No.10:7027F   No.11:8011F

[橋本準特系統]
 No.20:8010F   No.21:8014F   No.22:8004F
 No.23:7206F+7001F  No.24:9046F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9049F   No.65:9036F   No.67:9033F
 No.75:9041F   No.79:9031F   No.81:9047F
 No.91:9043F   No.93:9037F   No.95:9042F
 No.97:9030F

[10両編成]
 No.12:7423F+9002F  No.13:8002F   No.16:5031F
 No.17:8005F   No.26:7022F
 No.40:8009F   No.41:7029F   No.42:7207F+7002F
 No.43:7423F+9002F  No.44:7026F   No.70:7022F
 No.72:9045F   No.74:7028F   No.76:8007F
 No.78:8002F   No.80:8005F   No.82:7205F+7005F
 No.84:7025F

[8両編成]
 No.31:7006F   No.32:8031F   No.34:9008F
 No.35:(7425F+)7007F No.36:(7421F+)9007F No.37:8028F
 No.51:8029F   No.52:8022F   No.54:9004F
 No.55:8030F   No.56:8026F   No.57:9006F
 No.58:8021F   No.59:8027F   No.62:9005F
 No.64:8026F   No.66:8021F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 3T :10-470F   5T :10-610F   7T :10-270F
 11T:10-280F   15T:10-490F   19T:10-560F
 23T:10-580F   25T:10-630F   27T:10-370F
 31T:10-620F   33T:10-410F   37T:10-420F
 45T:10-430F   51T:10-520F   53T:10-530F
 


正当なCSSです!